Beta
Søket ga 430 treff.
Monica Mæland
2021-09-24 15:53:32

Endelig er dagen kommet, dagen hvor vi kan lette på de aller fleste tiltakene våre. Fra og med i morgen klokken 16 åpner vi for at alle som er bosatt i et EØS-land, i Storbritannia eller i såkalte lilla land, altså land utenfor EØS/Schengen som FHI mener har en akseptabel smittesituasjon, kan komme inn i landet. Disse lettelsene vil være særlig viktige for næringslivet, som lenge ikke har fått inn nødvendig arbeidskraft. Så er det slik at innreiserestriksjonene må lettes gradvis. Derfor viderefører vi et generelt reiseforbud for folk fra såkalte grå land, altså alle land utenom EØS/Schengen og lilla...

Monica Mæland
2021-09-13 11:42:18

For en fantastisk innsats som er lagt ned i hele landet av flinke Høyre-folk, særlig de frivillige som står opp tidlig og legger seg sent for å sikre at god Høyre-politikk kan føres også de neste fire årene 💙🤩 Nå er valgdagen kommet og velgerne skal si sitt. Vi trenger et sterkt Høyre for å skape en god skole hvor flere elever fullfører, en helsetjeneste hvor flere pasienter får kvalitet og valgfrihet, og en politikk som legger til rette for flere jobber og grønne næringer for fremtiden. Bruk stemmeretten din i dag, og stem Høyre!

Monica Mæland
2021-09-12 16:32:08

Nå gjelder det! Stem Høyre 💙

Monica Mæland
2021-09-10 21:40:34

Erna er stjerna ⭐️💙

Monica Mæland
2021-09-10 13:00:25

I dag er siste frist for å forhåndsstemme - og jeg håper at du vil velge en stemmeseddel fra Høyre 💙 Høyre har ledet Norge trygt gjennom flyktningkrise, oljeprisfall og koronapandemien. Nå handler det om å skape flere jobber, få ned helsekøene, sørge for at flere fullfører skolen og kutte utslippene raskere. I tillegg ønsker vi å fortsette det viktige arbeidet med å sikre tryggheten i hele landet: Etter å ha nådd målet om to politifolk per 1000 innbyggere, fulgt opp alle punktene i Gjørv-kommisjonens rapport etter 22. juli, styrket den lokale og nasjonale beredskapen og digitalisert politiet, skal vi...

Monica Mæland
2021-09-10 09:29:04

Nå gir regjeringen politiet muligheten til å bruke elektrosjokkvåpen, hva synes du om det? Dette har vært ønsket fra politiet i lang tid, og derfor innfører vi nå elektrosjokkvåpen som virkemiddel i krevende situasjoner for politiet. Elektrosjokkvåpen har blitt prøvd ut i fire politidistrikt, og erfaringene viser at det er effektivt og egnet i situasjoner hvor gjerningsperson for eksempel er bevæpnet med kniv.

Monica Mæland
2021-09-09 13:30:50

Nå trener politifolk fra hele landet på politiets beredskapssenter, er ikke det på tide? fjor reiste jeg rundt i alle landets politidistrikter og fant ut at få hadde planer om å sende politifolk til det splitter nye beredskapssenteret politiet har fått. Det kan vi ikke ha noe av - derfor bevilger regjeringen penger i statsbudsjettet for at all innsatspersonell i politiet over en toårsperiode skal få trene sammen med beredskapstroppen. Først ute er Innlandet og Finnmark, og jeg fikk følge den siste delen av øvelsen hvor en person hadde forskanset seg i en leilighet. Bedre beredskap for hele landet 💙

Monica Mæland
2021-09-08 08:16:40

God morgen fra Knarvik 💙 Vi har delt ut bananer til pendlerne, og nå går reisen videre til Førde, Florø, Byrkjelo, Volda og Ålesund! Følg gjerne med her på Facebook eller på min Instagram - dette blir en gøy dag 🤩

Monica Mæland
2021-09-07 21:42:31

Norsk politi er i verdensklasse. For å sikre tryggheten i hele landet har Høyre siden 2013 vært opptatt av å få opp antallet politifolk, og vi har ansatt over 3500 flere personer i politiet, 2 500 av dem har politiet danning. Nå kommer det flere: i vårt forslag til statsbudsjett legger vi inn 68 millioner ekstra for å sikre at vi når målet om to politifolk per 1000 innbygger i landet. Det er bra for politistudenter som skal ut i jobb, og bra for tryggheten vår.

Monica Mæland
2021-09-07 09:12:45

Vi er veldig heldige, de fleste ungdommene i Norge er ikke kriminelle, men vi ser en tiltakende gruppe unge, som begår mer og mer alvorlig kriminalitet. Og vi ser gjengdannelser i ulike deler av landet i større og mindre grad. Det må vi bekjempe! Vi vet at en del ønsker seg ut av gjenger og kriminalitet, men ikke greier det. Veien inn er kort. Veien ut kan være veldig lang og veldig ensom – særlig hvis du ikke har noen rundt deg og noen som tar vare på deg. Derfor vil regjeringen bevilge penger til Norges KFUK-KFUM og deres avhopperprogram,...

Monica Mæland
2021-08-31 14:35:48

Når Afghanistan nå står i en alvorlig situasjon, skal vi selvsagt gi beskyttelse til de som har krav på det. Samtidig er vi nødt til å forhindre en ny migrasjonsbølge som vi så i 2015. Derfor har jeg tatt en kort pause fra valgkampen for å reise til Brussel og møte mine europeiske kollegaer om den alvorlige situasjonen i Afghanistan. For å stoppe en strøm av flyktninger mot Europa må Norge som Schengen-land og EU-landene enes om hvordan man kan bistå hjelpeorganisasjonene inne i Afghanistan og i nabolandene Pakistan og Iran, og det snakker vi om i møtet som nettopp...

Monica Mæland
2021-08-25 08:20:13

Min innledning fra pressekonferansen om Afghanistan: Situasjonen på bakken i Afghanistan er svært krevende. Det er per i dag kommet 288 utlendinger til Norge, som Norge har ansvar for. Det omfatter blant annet lokalt ansatte ved den norske ambassaden i Kabul, familie til norske borgere og enslige barn. Av hensyn til både personvernet og sikkerheten til disse sårbare barna så skal jeg ikke gå i detalj om dem, men det er i overkant av 20 barn, mange av dem under fem år. Utgangspunktet for denne saken var at Justis- og beredskapsdepartementets fikk henvendelser fra Kabul om at det befant seg...

Monica Mæland
2021-08-24 10:09:10

Jeg blir helt oppgitt over de som mener at vi må skru klokken tilbake og reversere politireformen! En reform jeg knapt har møtt noen i politiet som er imot. La meg gi et eksempel fra besøket mitt i Trøndelag: «På mine 40 år i politiet har vi aldri jobbet mer med forebygging enn i dag», sa politistasjonssjefen i Trondheim da jeg møtte ham på torsdag. Han fortalte om hvordan Trondheims-politiet har jobbet med å bekjempe et økende problem med ungdomsvold i byen. For meg er dette et godt eksempel på hvorfor politireformen har vært så viktig, og hvorfor den på...

Monica Mæland
2021-08-23 16:54:12

Ny felles politistasjon på grensen til Sverige! Vi vet at kriminalitet i grenseområdene er en utfordring. Derfor vil vi nå etablere en felles politistasjon med Sverige på grensen. Dette vil ha stor betydning for å bekjempe denne kriminaliteten 💪 Takk for godt samarbeid med både Stortingskandidat Anna Molberg og Tor Andre Johnsen i denne saken 💙💙

Monica Mæland
2021-08-23 07:48:03

Her er politiets nye passbuss! Da vi tok over i 2013 var norske pass for enkle å forfalske. Dette har vi forbedret! For Høyre er det viktig at offentlig sektor tilpasser seg innbyggernes behov. Ikke motsatt. Derfor er det viktig at flere tjenester digitaliseres, eller oppsøker folk der de bor. De nye passbussene vil ivareta de høye internasjonale kravene til pass, samtidig som de bedrer tilgjengeligheten i områder med lang reisevei til nærmeste pass- og ID-stasjon.

Monica Mæland
2021-08-15 15:10:20

Vi har et ansvar for å ta vare på de mest sårbare rundt oss. Det er derfor regjeringen i dag har lagt frem en strategi mot nettovergrep mot barn med 30 nye tiltak. For Høyre og regjeringen er kampen mot overgrep mot barn en av de viktigste prioritetene på justisfeltet. Der hvor andre snakker om antall politistasjoner, er vi opptatt av innholdet i det politiet leverer. Av de 30 ulike tiltakene vil jeg særlig trekke frem arbeidet som nå gjøres for å utvikle finansiell etterforskning og følge flere pengespor for å forebygge og avdekke seksuelle overgrep. Du kan lese mer...

Monica Mæland
2021-08-13 14:58:32

Håper dere alle får en fin helg! Høyre har fått til mye i regjering, men vi er ikke fornøyd. Når kriminaliteten endrer seg, må politiet gjøre det samme. Høyre i regjering har siden 2013 satset på politiet, og det skal vi fortsette med. Her er våre politiløfter for neste periode: 👮‍♀️ Ny gylden regel for politiet: Bemanningsveksten skal være dobbelt så sterk ute i de operative tjenestene som på sentrale kontorer. 👮 Vi skal doble antallet ansatte som jobber med å ta overgriperne på nett - uavhengig av hvor de er. 🚓 Vi skal gjennomføre et utstyrsløft for politiet for...

Monica Mæland
2021-07-22 10:19:51

Flere har reist poenget om at vi ikke har tatt et tilstrekkelig oppgjør med tankegodset som lå til grunn for massedrapene på denne dag i 2011. Om verdisynet, konspirasjonsteoriene og det politiske hatet som lå bak. Vi er også bekymret for økningen i konspirasjonsteorier, polariseringen og alt hatet som ytres på nett. Vi må alltid være på vakt og jobbe målrettet mot konspirasjonsteorier, hat og ekstremisme. Vi har kommet langt i dette arbeidet det siste tiåret, men er langt fra ferdige. Det er også noe av grunnen til at et av de første store arbeidene regjeringen igangsatte i 2013, var...

Monica Mæland
2021-07-18 10:42:18

I år er det 10 år siden terroren rammet oss 22. juli. I årene etter har vi jobbet hardt med å styrke den nasjonale beredskapen. og alle anbefalinger fra 22. juli-kommisjonen er fulgt opp. Samtidig kan aldri arbeidet med å forebygge og håndtere terror aldri slutte. Vi må hele veien vurdere hvilke tiltak vi skal sette inn for å møte utviklingen nasjonalt og internasjonalt. Derfor har regjeringen utviklet en ny nasjonal kontraterrorstrategi. Strategien, som skal forebygge og motvirke terror, gir en tydelig ramme for arbeidet med kontraterror de neste årene. I strategien peker vi særlig på fire prioriterte grep: 1)...

Monica Mæland
2021-07-07 14:22:25

Det skal ikke oppstå rolleblanding mellom frivillig foreningsarbeid og arbeidet som ansatt i politiet, enkelt og greit. Det er viktig at det ryddes opp, det kan ikke være tvil rundt dette. Det er derfor bra at Politidirektoratet har gitt tydelige signaler om at de følger dette opp, og jeg forventer at eventuell rolleblanding er noe som ikke forekommer fremover.

Laster...
Laster...