Person / Aktør:
Monica Mæland
Monica Mæland
Parti: H

Innlegg:
For en fantastisk innsats som er lagt ned i hele landet av flinke Høyre-folk, særlig de frivillige som står opp tidlig og legger seg sent for å sikre at god Høyre-politikk kan føres også de neste fire årene 💙🤩 Nå er valgdagen kommet og velgerne skal si sitt. Vi trenger et sterkt Høyre for å skape en god skole hvor flere elever fullfører, en helsetjeneste hvor flere pasienter får kvalitet og valgfrihet, og en politikk som legger til rette for flere jobber og grønne næringer for fremtiden. Bruk stemmeretten din i dag, og stem Høyre!

Postet:
2021-09-13 11:42:18

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Monica Mæland