Person / Aktør:
Kristelig Folkeparti
Kristelig Folkeparti
Parti: KRF

Innlegg:
Det viktigste familiepolitiske tiltaket i KrFs alternative budsjett er en økning i barnetrygden med om lag 2,8 mrd. kroner💪 Det vil gi en barnetrygd på 2000 kroner i måneden for barn under 6 år, og 1500 kroner for barn fra 6 til 18 år💛 Det er mange familier som nå opplever at det er mer krevende økonomisk på grunn av økt rente og dyrere strøm og mat. Barnetrygden er det mest treffsikre enkelttiltaket vi har for å kunne hjelpe i denne situasjonen! Er du enig?

Postet:
2023-11-27 15:01:18