Beta
Søket ga 116 treff.
Jon-Ivar Nygård
2023-06-04 18:34:01

@ulriken1 Litt unyansert kanskje? Vi bidrar med milliardbeløp gjennom byvekstavtale for utvikle sykkel, gange og kollektiv

Jon-Ivar Nygård
2023-06-04 17:22:23

@slumremumre @mgjosefsen @Klanderverdig Selvsagt ikke, men dette er en riksvei, altså en nasjonal vei, ikke kommunal.

Jon-Ivar Nygård
2023-06-04 17:20:25

@mgjosefsen @Klanderverdig Kapasiteten er helt nødvendig for bilfritt byliv. I stengefasen må Rådhusplassen brukes som redundans. Vi opprettholder ikke denne viktige riksveiforbindelsen for moro skyld.

Jon-Ivar Nygård
2023-06-04 11:16:08

@Klanderverdig Litt unøyaktig med tall der? 5-6 mrd er anslaget. Hammersborgtunnelen gir ingen økt trafikk-kapasitet men gjør at vi beholder det vi har i dag. En viktig kollektivakse.

Jon-Ivar Nygård
2023-05-31 16:25:13

@AdinaValean Thank you for good discussion on important common issues for @EU_Commission and Norway 🇪🇺🇳🇴

Jon-Ivar Nygård
2023-04-02 20:39:19

RT @samferdselsdep: -10 nye pilotprosjekter tilskudd for å teste ut ulike løsninger for på sikt å få anleggsplassene til å bli utslippsfrie, sier samferdselsminister @joinnyg. Pilotprosjektene skal gjennomføres av Statens vegvesen, Nye Veier og Bane NOR. @Presserom @BaneNORSF\nhttps://t.co/IepBHQ0zQV

Jon-Ivar Nygård
2023-04-02 20:39:02

RT @samferdselsdep: Transportministre fra flere land møttes denne uken nær grensen til Ukraina for å diskutere støtte til Ukraina på transportområdet. I et eget møte med den ukrainske vise-infrastrukturministeren, meddelte @joinnyg at Norge er klar til å donere 12 togsett.\nhttps://t.co/v4QxhJfIbn https://t.co/gGsJeMBSks

Jon-Ivar Nygård
2023-04-02 20:38:56

RT @samferdselsdep: Klart for fase 3 av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen. – Vi foreslår å videreføre finansieringen av E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen og nye tiltak som styrker kollektivtransport, sykkel og gange i regionen, sier @joinnyg.\nhttps://t.co/2bq0kAqJGG

Jon-Ivar Nygård
2023-04-02 20:38:46

RT @samferdselsdep: – Transportvirksomhetene har nå foreslått hvordan ressursene bør prioriteres i ny NTP. Forslagene skal på høring, og er en viktig del av det faglige grunnlaget for arbeidet med ny NTP, sier @joinnyg. \nhttps://t.co/pqtyjqGEim

Jon-Ivar Nygård
2023-03-22 10:26:29

@loktvillingane Dere har rett i at det ville blitt kleint 😂. Uansett, gratulerer så mye med gårsdagen 🌹🎂🎈

Jon-Ivar Nygård
2023-03-22 10:25:21

RT @samferdselsdep: - Jeg tror mange av fremtidens løsninger kommer gjennom at vi spiller hverandre gode. Når det blir knapphet i ressursene, må vi tenke nytt og kreativt. Derfor er jeg helt avhengig av de innspillene som kommer fra dere fagfolka, sa @joinnyg under #Byggedagene. @Byggeindustrien https://t.co/nzI6LoWmvs

Jon-Ivar Nygård
2023-03-02 20:13:21

RT @samferdselsdep: På EUs uformelle ministermøte i Stockholm tok samferdselsminister @joinnyg til orde for at alle nye tunge køyretøy skal vere nullutslepp frå 2040. Dette er meir ambisiøst enn Kommisjonen har foreslått.\n#EU2023SE #TTE https://t.co/0wsSsDv3oY

Jon-Ivar Nygård
2023-03-02 20:12:56

RT @samferdselsdep: - Det skjer mykje på samferdselsfronten no, med 40 store prosjekt under bygging over heile landet. Men fram mot ny NTP i 2024 vil vi måtte vi gjere nokre tøffe prioriteringar. sa @joinnyg på E39-konferansen i Førde i dag. @JennyFolling https://t.co/jHA4qgs71T

Jon-Ivar Nygård
2023-02-07 13:22:05

RT @samferdselsdep: Bilder fra dagens møte om nasjonal luftfartsstrategi som @joinnyg lanserte i dag kan sees og lastes ned fra vår Flickr-konto: https://t.co/vCzvbXWIeK . Dokumentet kan leses og lastes ned her: https://t.co/YYwAYy6ZOY https://t.co/bVNhobwoxp

Jon-Ivar Nygård
2022-12-16 17:38:01

RT @Utenriksdept: Norge sender ti bruer til #Ukraina.\n\nFor å få mat, vann og medisiner fram og sårede ukrainere til sykehus, må veinettet f…

Jon-Ivar Nygård
2022-12-13 12:25:35

RT @samferdselsdep: I dag har @avinor gjort vedtak som betyr at Bodø etter planen får en helt ny og moderne lufthavn i 2029.\n– Jeg er svært…

Jon-Ivar Nygård
2022-11-23 07:29:53

RT @samferdselsdep: – Det er viktig å jobbe smart med dei midlane vi har til vedlikehald og fornying av jernbanen, slik at tiltaka gir mest mogleg effekt, seier samferdselsmininister @joinnyg. \n\nhttps://t.co/2kNPGjnHVf

Jon-Ivar Nygård
2022-11-21 19:29:09

RT @samferdselsdep: - Flere utviklingstrekk gjør det aktuelt å utrede fremtidig kapasitet og behov ved @Oslolufthavn, sier samferdselsminister @joinnyg. https://t.co/Zi5TJgSCgF https://t.co/Fr1pMMueJX

Jon-Ivar Nygård
2022-11-06 19:11:18

RT @samferdselsdep: Regjeringen har lansert en egen handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren, med 39 tiltak som skal bidra til trygge arbeidsplasser og gode lønns- og arbeidsvilkår i transportbransjen. @joinnyg \nhttps://t.co/qlX69PKbOt

Jon-Ivar Nygård
2022-11-06 19:11:13

RT @samferdselsdep: Ett av Vestlandets største veiprosjekt ble åpnet i dag. Samferdselsminister @joinnyg hugget i gang ny E39 mellom Os og Bergen med øks. Det tar 17 minutter kortere tid å kjøre, og blir mye mer trafikksikkerhet. @Presserom https://t.co/Z0BOxl8to9

Laster...
Laster...