Person / Aktør:
Jon-Ivar Nygård
Jon-Ivar Nygård
Parti: AP

Innlegg:
@Klanderverdig Litt unøyaktig med tall der? 5-6 mrd er anslaget. Hammersborgtunnelen gir ingen økt trafikk-kapasitet men gjør at vi beholder det vi har i dag. En viktig kollektivakse.

Postet:
2023-06-04 11:16:08