Person / Aktør:
Anne Beathe Tvinnereim
Anne Beathe Tvinnereim
Parti: SP

Innlegg:
🍀Jeg er veldig glad for at man endelig får på plass et klimafond for tap og skade. \n🍀Disse midlene vil støtte de mest sårbare som lider under ekstremvær og klimarelaterte katastrofer. #COP28 🌍💙

Emneknagger:

Postet:
2023-12-02 14:01:35

Delt innhold:
Norsk bidrag i klimafond til fattige land for tap og skade
Ei rekke land skal betale inn store summar i eit fond til fattige land råka av klimaendringar. I dag blei det klart kor mykje Noreg bidreg med.