Beta
Søket ga 15 treff.
Ola Elvestuen
2022-07-06 22:40:59

Bra! Med en slik dom i lagmannsretten får endelig #ulv et bedre reelt vern i 🇳🇴. Dette blir regjeringen nødt til å følge opp. Stor takk til NOAH - for dyrs rettigheter som har ført saken 🐺🐺🐺\n\nVenstre Unge Venstre Naturvernforbundet Foreningen Våre Rovdyr WWF Verdens naturfond

Venstre
2022-07-06 21:30:34

RT @olaelvestuen: Bra! Med en slik dom i lagmannsrettens får endelig #ulv et bedre reelt vern i 🇳🇴. Dette blir @Regjeringen nødt til å følge opp. Stor takk til @NOAHaktiv som har ført saken. @Venstre @ungevenstre @Naturvern https://t.co/c5mTLd53Q9

Ola Elvestuen
2022-07-06 20:47:00

Bra! Med en slik dom i lagmannsrettens får endelig #ulv et bedre reelt vern i 🇳🇴. Dette blir @Regjeringen nødt til å følge opp. Stor takk til @NOAHaktiv som har ført saken. @Venstre @ungevenstre @Naturvern https://t.co/c5mTLd53Q9

Venstre
2022-02-24 18:40:26

RT @olaelvestuen: Med Ap og Sp i regjering har vi nå den mest rovviltfiendtlige @Regjeringen i Norge siden #ulv ble fredet i 1971. @Venstre vil øke bestandsmålet for ulv til 8-12 ynglinger! @ungevenstre @WWFNorge @NOAHaktiv @rovdyra @Naturvern https://t.co/31DQ4S63sG

Ola Elvestuen
2022-02-21 16:11:13

Med Ap og Sp i regjering har vi nå den mest rovviltfiendtlige @Regjeringen i Norge siden #ulv ble fredet i 1971. @Venstre vil øke bestandsmålet for ulv til 8-12 ynglinger! @ungevenstre @WWFNorge @NOAHaktiv @rovdyra @Naturvern https://t.co/31DQ4S63sG

2022-02-16 21:49:37

Ulv, stod det. Med hjerte bak. Nå må kongens menn slukke gemyttene. Man bruker tross alt ikke kongens trapp til å ytre sin kjærlighet til gråbein. \n#ulv \n#oslo \n#slottet \n#garden \n#demonstrasjon \n#detkongeligeslott

De Grønne
2022-02-15 15:23:47

Det er i ulvesonen at ulven skal være beskyttet. I stedet vil flertallet la den pågående jakten fortsette, hvis regjeringen forlenger jaktperioden. Nå må vi ha en ny og bedre rovdyrpolitikk for både dyr og mennesker - her er våre forslag: https://t.co/w1ZCxtSpa5 #ulv https://t.co/84tztwhU10

Ola Elvestuen
2022-02-01 16:32:48

Heldigvis har @Oslotingrett stoppet ulvejakta i ulvesonen for i år. Det eneste fornuftige nå er å øke bestandsmålet til 8-12 ynglinger slik at #ulv enklere kan forvaltes i tråd med naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen. @Venstre @ungevenstre @rovdyra @WWFNorge @NOAHaktiv https://t.co/Mdh9rmExVk

Ola Elvestuen
2022-02-01 15:24:15

@Oslotingrett har stoppet ulvejakta i ulvesonen - vi har heldigvis uavhengige domstoler. Det mest fornuftige nå vil være å øke bestandsmålet til 8-12 ynglinger slik at #ulv enklere kan forvaltes i tråd med naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen. @venstre @WWFNorge @NOAHaktiv https://t.co/QOdY9DKeHw

Ola Elvestuen
2022-02-01 13:43:01

@Oslotingrett har stoppet ulvejakta i ulvesonen - vi har heldigvis uavhengige domstoler. Det mest fornuftige nå vil være å øke bestandsmålet til 8-12 ynglinger slik at #ulv enklere kan forvaltes i tråd med naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen. @venstre @WWFNorge @NOAHaktiv https://t.co/czk1XMnp4X

Ola Elvestuen
2022-02-01 11:25:42

@Oslotingrett har stoppet ulvejakta i ulvesonen - vi har heldigvis uavhengige domstoler. Det mest fornuftige nå vil være å øke bestandsmålet til 8-12 ynglinger slik at #ulv enklere kan forvaltes i tråd med naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen. @venstre @WWFNorge @NOAHaktiv https://t.co/gFDgLtKVUL

Ola Elvestuen
2022-01-05 18:20:31

RT @Karoline_Andaur: Sterkt om #ulv og #naturtap fra @Ketsko. "Jeg bor selv på bygda, bare noen kilometer utenfor ulvesonen i Østerdalen. Hvem spør meg om min livskvalitet og min tillit til forvaltningen, som påvirkes av ekstrem flatehogst, kraftutbygging og nye hyttebyer?" https://t.co/lmU2fs9iz5

Venstre
2020-01-24 11:44:43

RT @Karoline_Andaur: Tusen takk for innsatsen, @olaelvestuen! Vi vet at du har kjempet mange kamper internt i regjeringen og stått på for blant annet nasjonalpark i Østmarka, norske vassdrag, #ulv og #MerNatur. Nå fortsetter kampen i @stortinget.

Ola Elvestuen
2019-11-15 11:15:56

RT @S_Lundemo: Grei og grundig redegjørelse fra @olaelvestuen om hva vi vet om #ulv i Skandinavia - en av verdens best kjente dyrebestander. Viktig med nøktern tilnærming til påstander om "sensasjonelle funn" der data ikke blir delt. 🐺er #verdtåbevare https://t.co/O64UFlkoUu

Venstre
2018-01-02 20:02:25

RT @Nina_Jensen: Viktig med rettsavklaring om #ulv. Stortingsflertallet har lagt seg på et bestandsmål som er for lavt for å innfri… https://t.co/0dv6tWbL32

Laster...
Laster...