Beta
Søket ga 2 treff.
Olje- og energidep
2022-01-14 12:42:28

RT @oljedir: Utvinning av havbunnsmineraler fra havbunnen kan bli en ny næring i framtiden. Vi deltok på flere tokt i fjor. Foreløpige resultater viser at det finns interessante forekomster av manganskorper og sulfider på #norsksokkel https://t.co/aalVHMyzyC #sokkelåret2021 #havbunnsmineraler https://t.co/yuKaaxthzM

Olje- og energidep
2022-01-14 12:42:19

RT @oljedir: I fjor ble det gjort funn av olje og gass i alle havområdene; Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet - 20 totalt. Vi forventer 30-40 nye letebrønner i år. #sokkelåret2021 #norskoljeoggass #norsksokkel #energi #oljedirektoratet #oljedirektorateti50år #norskpetroleum @OED

Laster...
Laster...