Beta
Søket ga 4 treff.
Karin Andersen
2021-05-14 10:00:00

I ei tid med pandemi, ser de fleste av oss nødvendigheta av en beredskap og sjølvforsyning av mat. Da må vi verne matjorda som gjør at bonden kan produserer kjøtt, mjøl, korn, frukt, bær og grønt. Vi må sikre at det både er miljøvennlig, ivaretar mangfoldet og dyrevelferda og at vi bruker meir norske ressurser, og at bonden har inntekt som andre. Regjeringen svikter disse viktige målene når de ga et skamtilbud i jordbruksoppgjøret. Innlandet SVs melding til landbruksminister Bollestad er: Hvetebrødsdagene er over! #Landbruk #Bondeopprør21

Karin Andersen
2021-05-11 19:45:00

Vi treng fleire, ikke færre bønder. 👨🏻‍🌾👩🏼‍🌾👩🏾‍🌾👨🏿‍🌾👨🏽‍🌾👨🏻‍🌾👩🏿‍🌾👩🏻‍🌾👩🏻‍🌾👩🏼‍🌾 Da må vi snu den sterke sentraliseringa av landbruket der små bruk svekkes, store bruk knekkes av gjeld og importen av fôrråstoffer øker og selvforsyninga er faretruende lav. SV vil ha et aktivt og bærekraftig landbruk tilpassa natur- og ressursgrunnlaget i heile landet og inntekter bønder kan leve av. Gjennom å ta aktiv styring over de statlige virkemidla, og vri de i rett retning, kan vi få til en nødvendig snuoperasjon. Slik kan det norske landbruket være ei av drivkreftene i det grønne skiftet. #Landbruk #Bondeopprør21 Innlandet SV

Freddy André Øvstegård
2021-05-10 19:32:29

Nei til regjeringas skambud for jordbruket! SV støtter #bondeopprør21 🚜 Jordbruket er viktig for Østfold. Det bidrar til å sysselsette 7500 personer direkte i jordbruket og indirekte i blant annet næringsmiddelindustrien. Men et årsverk i jordbruket gir i snitt ikke mer enn 200 tusen i inntekt. Nå er tiden inne for å sette skikkelig pris på bøndene som produserer både mat og verdier for landet vårt! Tiden er inne for et lønnsløft, for å utvikle jordbruket i hele landet 🐮 Les mitt og 3.kandidat Barhams innlegg om en ny jordbrukspolitikk her:

TorgeirKnagFylkesnes
2021-05-08 08:29:57

Brudd i forhandlingene om jordbruksavtale. Dramaet avgjøres på Stortinget ila de neste 30-40 dagene. Her sier jeg litt om hva SV kjemper for. Vi støtter #bondeopprøret #bondeopprør21 https://t.co/3aJTT5HCHZ

Laster...
Laster...