Beta
Søket ga 21 treff.
Karin Andersen
2021-04-18 07:02:23

RT @ReddBarna: Landsmøtet i @Arbeiderpartiet er positive til 16-årig stemmerett ved lokalvalg! Gode nyheter for demokratiet! #barnsrettigheter #aplm21

Karin Andersen
2020-05-24 10:43:49

RT @MonicaSydgard: "Kan være tilfeldig om barna får den hjelpen de trenger". Dette er ikke greit. Alle barn har samme rett til en trygg barndom #barnsrettigheter. @Dagsavisen https://t.co/ZAre7rYTRE

Karin Andersen
2020-04-23 20:41:58

RT @MonicaSydgard: Hurra for ⁦⁦@MarianneBorgen⁩ som sammen med flertallet i Oslos bystyre går inn for at barna skal reddes fra de greske øyene! Og som sier at Oslo har hjerterom og kapasitet til å ta imot flere flyktninger. #evakuerbarnaframoriaNÅ #barnsrettigheter https://t.co/qckh5IYOPe

Karin Andersen
2020-04-13 10:36:53

RT @ReddBarna: Veldig bra at 19 eksstatsråder ber Norge hente flyktningbarn fra Moria-leiren. ⁦@Regjeringen⁩ må lytte og handle! Flott initiativ fra Odd Einar Dørum og Knut Vollebæk og de andre tidligere statsrådene! #barnsrettigheter #barndombetyralt https://t.co/t3oAlwuF9L

Karin Andersen
2020-04-06 08:38:03

RT @MonicaSydgard: Skremmende utvikling! Veldig viktig at både politiet og ⁦@Kripos_NCIS⁩ har nok ressurser til styrket innsats, inkludert til forebygging. Takk for at dere dekker viktig tema ⁦@vgnett⁩ ⁦⁦@hakonhoy⁩! #jegerher #barnsrettigheter https://t.co/wztXCnQTzz

Karin Andersen
2020-03-20 09:54:24

RT @MonicaSydgard: Ikke alle barn har det trygt hjemme. Viktig at hjelpeapparatet, skoler og barnehager ser, når og støtter barna. Og at barna vet hvor de kan få hjelp. Alarmtelefonen 116111 for barn og unge har blitt døgnåpen og bør få chat så barn tør ta kontakt. #barnsrettigheter #jegerher https://t.co/9Py1CGJKBN

Inga Marte
2020-03-16 11:25:45

RT @MonicaSydgard: Dette er viktig og riktig beslutning! Viktig tilbud for barn og unge som ikke har det trygt hjemme, og som blir ekstra utsatt når skole, barnehage og fritidstilbud tar en pause. #barnsrettigheter #barndombetyralt #jegerher https://t.co/ok1bwViwcc

Karin Andersen
2020-03-14 18:41:34

RT @ReddBarna: Veldig bra at ansatte i barnevernet får samme status som helsepersonell! Da får barnevernsansatte gitt omsorg til barn som trenger det. Og barn som har det utrygt hjemme kan få tilbud om skole og barnehage. Takk @kjellingolf @bufdir! #barnsrettigheter https://t.co/cIPhqBCmkp

Karin Andersen
2020-03-11 19:11:36

RT @ReddBarna: Så har ytterligere en FN-komité anbefalt Norge å gi alle barn mellom 15 og 18 år omsorg av barnevernet. Hva skal egentlig til for å skrote det diskriminerende lovforslaget? https://t.co/ZvtByzV7XU @Justisdep @Regjeringen #førstogfremstbarn #ØSK #barnsrettigheter

Karin Andersen
2020-03-05 18:47:38

RT @ReddBarna: Vi slår alarm om at antallet og andelen barn som vokser opp i familiefattigdom øker. Dette er svært urovekkende. Alle barn har rett til gode levekår! #barnsrettigheter https://t.co/ccjHJEH9Ga

Karin Andersen
2020-03-04 14:42:50

RT @ReddBarna: Viktig at @Stortinget og @Regjeringen gjør det tydelig hva som er forventningene til vektleggingen av barnets beste i tråd med internasjonale forpliktelser #barnsrettigheter

Karin Andersen
2020-02-22 11:27:58

RT @MonicaSydgard: Omsorgstilbudet til enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år er for dårlig og i strid med barnekonvensjonen, skriver @anineki og Adele Mestad i @NIM_Norge https://t.co/st2n6lLdQ6 #barnsrettigheter #førstogfremstbarn

Karin Andersen
2020-02-06 22:13:22

RT @ReddBarna: Regelverket er for strengt og det er behov for alternativer til reaksjon i utvisningssaker der barn er involvert. Barn skal aldri straffes for foreldrenes feil. Barnets beste er et grunnleggende hensyn som må legges til grunn #nrkdebatt #barnsrettigheter @SV_Karin @kjellingolf

Karin Andersen
2020-01-25 09:07:56

RT @MonicaSydgard: Dette er så uverdig. ALLE de norske barna opplever grove rettighetsbrudd og fare for helse og sikkerhet. Håper inderlig ⁦@Regjeringen⁩ klarer å hente hjem alle barna med mødrene sine. #hentbarnahjem #barnsrettigheter ⁦@ReddBarna⁩ https://t.co/N4YU8TCW8c

Karin Andersen
2020-01-24 15:08:11

RT @ReddBarna: Gratulerer så mye som justisminister Monica Mæland! Viktig første oppgave: Overfør omsorgsansvaret for enslige mindereårige asylsøkere over 15 år til @kjellingolf og barnevernet. Slik får du stanset en diskriminering som er kritisert av en rekke FN organer. #barnsrettigheter

Karin Andersen
2020-01-16 19:03:01

RT @ReddBarna: Svært viktig at @frp_no med sine krav, ikke får gjennomslag for en politikk som rammer barna i syriske leire eller rettighetene til barn som har flyktet til Norge. Stå opp for barnets beste @erna_solberg @Trinesg @kjellingolf! #dax18 #barnsrettigheter #førstogfremstbarn

Karin Andersen
2019-09-25 16:07:15

RT @MonicaSydgard: For å forebygge og avdekke vold og seksuelle overgrep mot barn, er det nødvendig at barn selv har kunnskap. Da trenger de modige voksne som tør å snakke om temaer det kan være vanskelig å ta opp. @reddbarna @thaleskybak #jegerher #barnsrettigheter https://t.co/JzYmEebQUL

SunnivaHEi
2019-08-22 19:33:04

RT @MonicaSydgard: Hvordan hjelper det barn av enslige, uføre forsørgere som ikke kan jobbe og lever i familiefattigdom at politikerne sier «flere i arbeid»? Flere verktøy i verktøykssa må til. Økt barnetrygd er ett av dem. #barnsrettigheter @NRKno @ReddBarna https://t.co/Dyru9Ynl6S

Karin Andersen
2019-06-18 07:16:11

RT @MonicaSydgard: Sterkt å se hvordan folk engasjerer seg mot retur av barnefamilier og ungdom til Afghanistan! Det strømmer inn med underskrifter for å endre @regjeringen sin praksis. @ReddBarna #barndombetyralt #barnsrettigheter #førstogfremstbarn #dax18 #dagsrevyen https://t.co/pIZBtciZ19

Linda H. Helleland
2018-11-20 14:03:18

Gratulerer til alle barn med den internasjonale #barnedagen! I dag feirer vi #Barnekonvensjonen som gir alle barn og unge under 18 år rett til å ha en trygg og god oppvekst, uansett hvem de er og hvor de bor. #barnsrettigheter #barnogunge https://t.co/R1NuJJN49e

Laster...
Laster...