Beta
Søket ga 26 treff.
Karin Andersen
2020-12-26 07:27:34

RT @ReddBarna: Oppfordring til foreldre som sliter i julen: Vær forsiktig med alkoholen og oppsøk hjelp om du strever med foreldrerollen. Og til andre som ser at barn har det ugreit: Si ifra! Gjør det for barna! @MonicaSydgard #jegerher #dagsrevyen @nrknyheter https://t.co/hK5wKWCb4C

Karin Andersen
2020-11-09 21:09:22

RT @ReddBarna: Stopp vold og overgrep mot barn! Alle barn og unge må få lære om vold og overgrep gjennom undervisning i barnehagen og skolen. Skriv under på https://t.co/4lav0Nu3lo @reddbarna #JegErHer

Karin Andersen
2020-04-06 08:38:03

RT @MonicaSydgard: Skremmende utvikling! Veldig viktig at både politiet og ⁦@Kripos_NCIS⁩ har nok ressurser til styrket innsats, inkludert til forebygging. Takk for at dere dekker viktig tema ⁦@vgnett⁩ ⁦⁦@hakonhoy⁩! #jegerher #barnsrettigheter https://t.co/wztXCnQTzz

Karin Andersen
2020-03-26 21:43:26

RT @MonicaSydgard: Alle barn har rett til en trygg barndom, uansett hvilken kommune de bor og hvilken skole eller barnehage de går på. #barndombetyralt #jegerher #barnsretrigheter

Karin Andersen
2020-03-20 09:54:24

RT @MonicaSydgard: Ikke alle barn har det trygt hjemme. Viktig at hjelpeapparatet, skoler og barnehager ser, når og støtter barna. Og at barna vet hvor de kan få hjelp. Alarmtelefonen 116111 for barn og unge har blitt døgnåpen og bør få chat så barn tør ta kontakt. #barnsrettigheter #jegerher https://t.co/9Py1CGJKBN

Inga Marte
2020-03-16 11:25:45

RT @MonicaSydgard: Dette er viktig og riktig beslutning! Viktig tilbud for barn og unge som ikke har det trygt hjemme, og som blir ekstra utsatt når skole, barnehage og fritidstilbud tar en pause. #barnsrettigheter #barndombetyralt #jegerher https://t.co/ok1bwViwcc

Karin Andersen
2019-11-19 19:07:23

RT @ReddBarna: En viktig grunn til at barn ikke forteller, er at de ikke vet at det er ulovlig eller hvordan de kan få hjelp. Derfor lager vi undervisningsmateriale om vold. Barn trenger å vite at de har rett til å være trygge, sier @siljevold @nrknyheter https://t.co/cxcULJ97wC #JegErHer

Karin Andersen
2019-11-19 18:48:01

RT @ReddBarna: Vårt motto er at vi kan snakke med barn om alt, bare vi gjør det på riktig måte, sier Halvard Jakobsen, prosjektleder i NRK Super. #NRKSuper og @reddbarna samarbeider i år om temadager om #vold 18.-20.nov #JegErHer https://t.co/eMTEg47yEn

Karin Andersen
2019-11-18 13:56:06

RT @ReddBarna: En ny omfangsundersøkelse fra @NKVTS viser at ett av fem barn har blitt utsatt for vold fra foreldrene sine i løpet av oppveksten, og at mange barn ikke tør å fortelle om sine vonde opplevelser til andre, forteller forsker ved NKVTS Gertrud Sofie Hafstad #JegErHer https://t.co/wBUjgfAnos

Inga Marte
2019-11-18 11:51:48

RT @marianne_skogen: Det skal være systematisk lederansvar med avskamming og å bryte tabuer. Alle i skolen, barnehage og hjelpeapparat skal øve på å se barn, handle når barn har det vanskelig. Barn skal få trygge rom til å fortelle. @IngaMarte på @ReddBarna og #NRKSuper lanseringsfroskost #JegErHer https://t.co/BUWQ7UpXay

Karin Andersen
2019-11-18 09:07:48

RT @ReddBarna: - Alle i Norge har et ansvar for at barn skal være trygge og ikke bli utsatt for vold, sier generalsekretær i Redd Barna @BirgitteLange og Thor Gjermund Eriksen, Kringkastingssjef NRK #JegErHer @Kronprinsparet https://t.co/zoZB4LHTZl

Karin Andersen
2019-11-15 19:03:00

RT @MonicaSydgard: Barn og unge som er døve er mer utsatt for seksuelle overgrep enn andre barn og ungdommer. Ny film fra Redd Barna skal bidra til at døve barn og unge får informasjon på sitt språk om kropp, grenser og overgrep. #jegerher https://t.co/XPDkO7wLoP

Karin Andersen
2019-09-25 16:07:15

RT @MonicaSydgard: For å forebygge og avdekke vold og seksuelle overgrep mot barn, er det nødvendig at barn selv har kunnskap. Da trenger de modige voksne som tør å snakke om temaer det kan være vanskelig å ta opp. @reddbarna @thaleskybak #jegerher #barnsrettigheter https://t.co/JzYmEebQUL

Inga Marte
2019-08-26 21:04:24

RT @marianne_skogen: .@ReddBarna #RegionØst & @barnevernsbarn temakveld om #vold og #overgrep mot barn. Forebygging, kunnskap til barn, økt kompetanse hos voksne, styrke barns rettssikkerhet. Hvordan sikre tilgjengelig hjelp? Fagmiljøer jobbe mer tverrfaglig. Ta oppgjør med tabukultur. #jegerher https://t.co/GRtBU5a61n

Inga Marte
2019-08-26 18:00:57

Heia ⁦@ReddBarna⁩ og ⁦@barnevernsbarn⁩ som setter vold og overgrep mot barn på dagsorden i valgkampen. Mer av det! #jegerher #duserdetikkeførdutrordet https://t.co/DEFjdA3VVV

Karin Andersen
2019-06-13 16:10:54

RT @ReddBarna: Under halvparten av norske kommuner har handlingsplaner om vold i nære relasjoner. @baerumkommune har laget en plan som hjelper deg i jobben. -Vi snakker med alle #barn i 3.klasse om seksuelle overgrep. Barn må vite for å kunne si ifra, sier to helsesykepleiere i Bærum. #jegerher https://t.co/FiE3J9OVRW

Inga Marte
2019-04-20 17:25:43

RT @MonicaSydgard: Viktig satsing i Oslobarnehagene ⁦@IngaMarte⁩ ⁦@Aftenposten⁩. Opplæring om seksuelle overgrep gjør at barn kan føle seg trygge på å fortelle om overgrep uten å føle skam. Og at det er viktig å snakke med en voksen for å få hjelp. #jegerher https://t.co/Brctz1H7eE

Karin Andersen
2019-04-20 14:41:12

RT @MonicaSydgard: Viktig satsing i Oslobarnehagene ⁦@IngaMarte⁩ ⁦@Aftenposten⁩. Opplæring om seksuelle overgrep gjør at barn kan føle seg trygge på å fortelle om overgrep uten å føle skam. Og at det er viktig å snakke med en voksen for å få hjelp. #jegerher https://t.co/Brctz1H7eE

Karin Andersen
2019-03-04 15:31:47

RT @MonicaSydgard: Seksuelle overgrep skjer oftere, nærmere og er mer skadelig enn det vi tror. Å gi barn kunnskap om kropp, grenser og overgrep virker, viser ny undersøkelse. Alderstilpasset opplæring må starte i barnehagen og i hele skoleløpet. #jegerher @ReddBarna https://t.co/6s0tumiVdZ

Karin Andersen
2018-11-20 14:32:53

RT @ReddBarna: Gratulerer til Hilde Reikrås, leder Dark Room-etterforskningen, som får Redd Barnas rettighetspris for sitt arbeid med å avdekke og forebygge overgrep mot barn. #JegErHer @politivest https://t.co/e6XaVhoW9J

Laster...
Laster...