Beta
Søket ga 2 treff.
2023-07-14 21:30:52

Sjølvsagt vart eg glad for å bli omtalt som Norges modigaste politikar. \n\nMen motet mitt eksisterer ikkje i eit vakuum - det er sterkt og uthaldande fordi så mange av dykk ber meg stå på og fordi fleire i ulike roller viser mot.\n\nI debatten om kjønn blir vi som ytrar oss om vitenskap og fakta gjort til fiendar av folk som i toleransens namn liker å stemple andre. \n\nDessverre liker somme av desse også å ta frå andre levebrødet. \n\nDet er dramatisk og forkasteleg.\n\nLærarar, jordmødre, psykologar, legar og journalistar og folk i alle moglege andre posisjonar kan bli uthengte og...

Jenny Klinge
2023-04-13 20:44:52

Noko av det flotteste med å vera stortingsrepresentant🌹er å møta alle dei fantastiske menneska som på ulik måte bidreg til å skapa eit varmare, rausere og inkluderande samfunn❤️\n❗️Idag var det organisasjonen - MOT\n✅Eg fekk sjå og læra om MOTBRUA om korleis dei møter ungdommane våre, korleis dei rettleiar dei ansatte og foreldre.\n✅Eg fekk høyra om ungdommer som gjennom dette støtteprogrammet finn att trua på seg sjølv, vart gode medmenneske og tek gode val. \n❗️Samstundes vart eg fortvila og lei - kva for eit prestrasjonssamfunn er det me vaksne har skapa?\n❗️Når ungdommane, og dei yngre borna våre kjenner at dei ikkje...

Laster...
Laster...