Beta
Søket ga 511 treff.
Kari Henriksen
2023-02-09 14:39:36

🤕😷 endelig tilbake på jobb denne uka. Kragebeinsbruddet er nå til å leve med og infeksjonene er over. Så jeg er frisk 💃🏼 og rørig igjen. Hadde innlegg i to saker i saken i dag. #Riksrevisjonens kritikk av barnevern og oppfølging av kompetansesatsinga og oppfølging av levekår, tilbakeføring og helsehjelp til innsatte. Begge rapportene knusende for de som trenger eller blir tvunget til å bruke disse tjenestene. Dette måtte jeg si noe om. Mye av kritikken kan spores tilbake til manglende prioritering. \n👍🏼 disse små, men svært betydningsfulle felt må det satses mer på. Alle partier har ansvar for det.\n👍🏼...

Arbeiderpartiet
2023-02-05 18:07:34

I fjor høst innførte vi 12 timer gratis SFO i uken for 1. klasse. Fra august vil dette også gjelde 2. klasse! Lommeboka skal ikke hindre barn fra å bli inkludert i lek, læring, idrett, kultur og sosialt fellesskap etter skoletid. 🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-02-03 19:26:52

Vi styrker norsk forsvarsevne og nasjonal beredskap. 54 stridsvogner av typen Leopard 2 har stor betydning for Forsvaret og er en betydelig styrking av Hæren. I dagens sikkerhetssituasjon blir tett forsvarssamarbeid i Europa stadig viktigere. Med kjøp av tyske stridsvogner sikrer vi at Norge har samme type stridsvogner som våre nordiske naboer og nære allierte.  \n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-02-02 15:16:56

Folk skal ha trygge og gode helsetjenester også om fem, ti og tjue år. Men vi trenger flere fagarbeidere og mer heltidsarbeid, og vi må gjøre samarbeidet og samhandlingen mellom fastlegene, kommunehelsetjenesten og sykehusene bedre. 🌹\n\nHelsepersonellkommisjonen ble satt ned av Ap/Sp-regjeringen i desember 2021 for å foreslå tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert personell i helse- og omsorgstjenesten i hele landet. Rapporten ble lagt fram i dag. \n \n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-02-01 16:18:04

Konkurransen i dagligvaremarkedet er fortsatt for dårlig og matprisene bare øker. Dette kan ikke fortsette. Vårt mål er at du skal få bedre utvalg til lavere priser.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-01-26 13:24:11

Strømbransjen må rydde opp. Det skal være lettere for folk å få enkle og oversiktlige strømavtaler. \n\n– Vi forventer en standard spotprisavtale på strøm innen to uker, sier olje- og energiminister Terje Aasland.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-01-24 14:36:58

Vi har nå signert en intensjonsavtale om å inngå klimapartnerskap med en rekke parter i arbeidslivet🌹🌎\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-01-12 13:44:51

Hvordan kan en sosialdemokratisk regjering sikre rettferdig fordeling, Europas laveste arbeidsledighet og en trygg økonomi for alle i vår tid?\n\nDet var temaet på årets Bratteli-seminar, hvor blant annet Stefan Löfven, tidligere statsminister i Sverige og nå nyvalgt president i sammenslutningen av sosialdemokratiske partier i Europa, deltok.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-01-09 14:28:10

Å sikre et trygt helsevesen og få flere unge ut i jobb er to av våre viktigste arbeidsoppgaver i tiden fremover. Vi er godt i gang med arbeidet gjennom to utvalg som skal levere grunnlag for uttalelser til landsmøtet vårt i mai. 🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-01-06 16:13:56

Trygghet og tilgang til tjenester for folk i hele landet, både i bygd og by🌹 Vi oppretter nå ni nye tjenestesteder for politiet i 2023 og styrker to eksisterende.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-01-05 15:35:16

Renholdere i Forsvaret skal ha en trygg og forutsigbar arbeidshverdag. Derfor rydder vi opp og stanser privatiseringen av renholdet i Forsvaret. Forsvarsbygg starter nå arbeidet med å bygge opp renholdsorganisasjonen🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-01-05 11:43:27

Vi trenger et variert og produktivt næringsliv. Det å skape og dele er kjernen i vår politikk🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-01-04 14:16:32

Renhold av om lag en million kvadratmeter i forsvarssektoren er i stort overlatt til flere private aktører. Vi mener Forsvarsbygg nå må få ansvaret. Renholdspersonell skal ha en trygg og god arbeidshverdag🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-01-03 12:50:56

5 positive endringer for folks lommebøker i 2023🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-12-20 17:24:15

Vi må skape for å dele! Det har vært et aktivt år for den aktive næringspolitikken, og her er noe av det vi er mest stolt over🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-12-19 13:00:56

Sol blir nesten like viktig som vind frem mot 2050. Derfor skal vi legge til rette for lokal energiproduksjon slik at vi kan sikre solkraft i møte med fremtiden for strømforsyning i Norge🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-12-16 16:24:46

Rekordmange barn deltar i SFO. Alle 1. og 2. klassinger får nå tilbud om 12 timers gratis SFO i uken. Dette bidrar til mindre sosiale forskjeller og er viktig for at foreldre skal kunne jobbe🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-12-14 12:35:23

Hva trengs for å hjelpe og forebygge psykisk uhelse? Vi er opptatt av at arbeidet med psykisk helsehjelp, særlig til barn og unge, blir bedre. Til våren kommer regjeringas opptrappingsplan for psykisk helse, og vi har lyttet til og spurt flere aktører om hva de mener er viktig.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-12-13 11:57:25

Alle sosialhjelpsmottakere får en ekstra økonomisk håndsrekning for desember. Alle får 1000 kroner, pluss ytterligere 1000 kr per barn. 🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-12-12 20:55:56

Hele, faste og direkte ansettelser skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Vi gikk til valg på å styrke det organiserte arbeidslivet, nå tar vi grep ved å stramme inn på regelverket for innleie. 💪🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Laster...
Laster...