Beta
Søket ga 4695 treff.
Høyre
2023-08-03 12:07:50

Denne sommeren har over 100.000 studenter fått tilbud om studieplass. For flere av disse innebærer dette å flytte hjemmefra og til et nytt sted. Det er bare ett problem. De mangler et sted å bo. På grunn av få utleieboliger, rekordhøye leiepriser og at det ikke bygges nok nye boliger, står nesten 16.000 studenter i kø for studentbolig før studiestart.\n\nHøyre mener unge burde slippe å måtte bekymre seg for å finne tak over hodet, og heller bruke studietiden sin på andre ting enn å stresse med å finne bolig. Derfor foreslår Høyre flere grep for å sikre at det bygges...

Høyre
2023-07-27 19:17:26

Trygghet og kvalitet i eldreomsorgen er en av hovedsakene til Høyre i valgkampen. Vi vil ha flere faglærte i hjemmesykepleien og flere varierte boliger for eldre! 💙\n\nMange eldre bor hjemme og ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Viktige forutsetninger for at eldre kan bo lengst mulig hjemme, er en hjemmesykepleie med kompetanse til å ivareta eldre som trenger helsehjelp, en bolig som er tilrettelagt for alderdommen, og at de eldre føler seg og er trygge.\n\nDe siste årene har bruken av hjemmetjenesten økt kraftig samtidig som det fortsatt er mange som er ufaglærte. Tre av ti som i dag...

Høyre
2023-07-22 08:00:01

Tolv år er gått siden 77 uskyldige mennesker ble brutalt drept i terrorangrepet 22. juli 2011. Et angrep på AUF, Arbeiderpartiet, vår nasjon og våre felles verdier. Vi må fortsette å kjempe for disse verdiene, for demokratiet og for friheten. Vi må aldri glemme ❤️

Høyre
2023-07-21 15:17:08

Over hele landet opplever mange at bolig- og utleiemarkedet har blitt vanskeligere. Det er flere grunner til det. En av grunnene er at det nærmer seg studiestart og tusenvis av unge skal flytte til en ny by for å studere og finne seg et sted å bo. For få utleieboliger, rekordhøye leiepriser og at det ikke bygges nok nye boliger gjør at bolig- og utleiemarkedet blir mer presset og vanskeligere for mange å komme seg inn på. \n \nErlend Svardal Bøe mener at lokalpolitikerne har et viktig ansvar! I alle Høyrestyrte kommuner skal vi jobbe for kortere saksbehandlingstid, regulere flere...

Høyre
2023-07-21 10:25:00

Gjør som Anne Berit Figenschau, og bli medlem i Høyre du også 💙\n\n– Jeg har drevet med idrett og frivillighet i mange år. Jeg lærte tidlig hjemmefra at man skal bidra for fellesskapet. Jeg ble medlem av Høyre først i voksen alder. For meg ble det helt naturlig å velge Høyre fordi for Høyre er fellesskapsløsninger noe mer enn de løsningene som det offentlige kan tilby. Høyre ønsker å spille på lag med alle ideelle organisasjoner og private aktører som ønsker å skape og utvikle tjenestetilbudet. Vi trenger all den kompetanse og kreativitet som finnes, for å utfordre gamle tankesett...

Høyre
2023-07-20 14:57:02

Den norske velferdsmodellen har historisk sett bestått av et samarbeid mellom det offentlige, private og ideelle – med det offentlige som bærebjelken – til det beste for innbyggerne, og for det offentliges regning. Støre-regjeringen har siden de tiltrådte tatt flere grep for å svekke denne modellen.\n\nRegjeringen har satt ned et utvalg som skal utrede hvordan private aktører skal fases ut av velferden. Det er ikke bare en avsporing fra de viktige utfordringene samfunnet vårt står overfor. Det er et direkte angrep på den norske velferdsmodellen, som har tjent oss godt i generasjoner.\n\nHøyre har lagt frem fem konkrete grep som skal...

Høyre
2023-07-19 12:01:00

Den norske velferdsmodellen har historisk sett bestått av et samarbeid mellom det offentlige, private og ideelle – med det offentlige som bærebjelken – til det beste for innbyggerne, og for det offentliges regning. Det bidrar til samarbeid, mangfold, bedre kvalitet, valgfrihet og innovasjon.\n\nHøyre har lagt frem fem konkrete grep som skal bidra til å videreutvikle den norske velferdsmodellen. Blant disse er økt åpenhet og strenge krav til ansattes lønns- og arbeidsvilkår.\n\n– Vi vil stille tydelige krav om at det skal være gode lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte uavhengig av om man jobber hos en offentlig, privat eller ideell aktør....

Høyre
2023-07-18 13:03:33

Høye strømpriser, dyrere mat og høyere renter påvirker de fleste av oss, og gjør at stadig flere sliter med å få endene til å møtes. Da er det viktig at felleskapet stiller opp i den akutte situasjonen som har oppstått det siste halvannet året.\n\nHøyre vil gjøre hverdagen enklere for flere. Derfor kom vi i juni med flere viktige tiltak som kan bidra til å bekjempe fattigdom og sosiale forskjeller. 👇\n\nLes mer her:\nhttps://hoyre.no/2023/06/28/hoyres-losninger-nar-alt-blir-dyrere/

Høyre
2023-07-15 12:16:57

Ungdommene må få slippe til i arbeidslivet! \n\nI dag er det FNs verdensdag for ungdomsferdigheter. Selv om de fleste ungdommer bruker sommeren til å koble av, sove lenge og lade opp batteriene, må vi ikke glemme viktigheten av å få ungdom i arbeid.\n\nDagens ungdom trenger en fot innenfor arbeidslivet, både for å tjene til livets opphold, men også for å lære seg verdien av arbeid, struktur og punktlighet. Det tjener også samfunnet på lengre sikt. \n \nMin karriere startet som avisbud for Stavanger Aftenblad, da jeg gikk på ungdomskolen. Det var alltid god stemning utenfor lokalpolitikken da vi heldige utvalgte...

Høyre
2023-07-14 15:43:03

Vår ordførerkandidat i Tønsberg, Frank Pedersen, forteller hvorfor Høyre ble hans parti 😊\n\n– Jeg meldte meg inn i Høyre i 1999 fordi jeg var opptatt av en kunnskapsskole med muligheter for alle. For meg hadde Høyre de beste svarene på hvordan skolen skulle bli bedre. Som ordførerkandidat for Tønsberg Høyre er det viktig for meg at vi skal være partiet som er på lag med innbyggerne, og som setter mennesket foran systemet. Dagens posisjon med Ap i spissen prioriterer systemet og ideologien sin i stedet for å lytte til mennesker med sine ulike behov om hvordan de ønsker å ha...

Høyre
2023-07-13 13:37:01

Kommuner som bruker en miks av private og offentlige leverandører scorer gjennomsnittlig høyere på effektivitet uten at det går på bekostning av kvalitet, viser ny NHO-rapport.\n\nNorge står overfor store utfordringer i årene fremover. Mens det i dag står fire personer i yrkesaktiv alder bak hver person i pensjonsalder, vil det i 2060 kun være to. Oljeinntektene vil gå ned, mens folks forventninger til de offentlige velferdstjenestene vil fortsette å gå opp.\nDet er mange svar på disse store utfordringene: Vi må blant annet få flere i jobb, vi må være innovative, vi må ha et mer bærekraftig velferdssamfunn, og vi må...

Høyre
2023-07-12 03:12:00

På fritidsaktiviteter møter man venner, har det gøy sammen med andre og får viktige erfaringer. I dag er det ikke alle barn og unge som får mulighet til å bli med. Det er sårt å være den ene som står utenfor fordi familien ikke har råd. Med Høyre skal alle barn skal få delta på minst én fritidsaktivitet i uka uavhengig av størrelsen på foreldrenes lommebok.

Høyre
2023-07-11 13:07:33

Høyre mener kvalitet i barnevernet er viktigere enn hvem som driver. Regjeringen har trappet opp arbeidet for å fjerne private aktører. Det mener vi er feil. Det på tide å sette de ideologiske kjepphestene på stallen, innse realiteten og endre politikken til det beste for sårbare barn.\n\nLes mer her:

Høyre
2023-07-10 19:11:44

Høy prisvekst og svak krone har ført til den høyeste renten siden 2008. Økende boligpriser, renter og bokostnader gjør det stadig vanskeligere for unge å komme inn på boligmarkedet.\n\nI flere byer bygges det heller ikke nok boliger, og strengt regelverk, rigide reguleringer og mangel på tilgjengelig areal for å bygge boliger, gjør at det tar lang tid å bygge og prisen blir høyere. Det vil Høyre gjøre noe med.\n\nLes mer om hvordan Høyre vil hjelpe flere inn på boligmarkedet her: https://hoyre.no/2023/06/21/hoyre-vil-hjelpe-flere-inn-pa-boligmarkedet/

Høyre
2023-07-10 14:03:20

Når den psykiske helsen svikter, er det ekstra krevende å manøvrere seg i en jungel av tilbud. Mange med alvorlige psykiske lidelser opplever ikke å få et helhetlig helsetilbud. Det vil vi gjøre noe med. \n\nDet svikter ofte i overgangene mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste, men også i overgangen fra å være ungdom til å bli voksen. De ulike delene av det offentlige snakker ofte for dårlig sammen.\n\nOpplevelsen mange sitter igjen med er at man er en kasteball i systemet, og at man er overlatt for mye til seg selv. “Man må være ganske frisk for å være syk” er et...

Høyre
2023-07-09 11:00:01

Denne våren har både Arbeiderpartiet og Senterpartiet forøkt å skryte på seg en prioritering av oss pensjonister. Det er feil. Regjeringen etterbetalte for lav pensjon i fjor, og kaller det en satsing i år.\n\nJeg skulle ønske at Arbeiderpartiet og Senterpartiet hadde en mer ærlig tone i debatten om pensjon. Pensjonsdebatten er rett og slett for viktig til å bli bruk til lettbeinte populistiske oppslag i landets aviser, skriver Lars Myraune, leder i Senior Høyre.\n\nLes mer her:

Høyre
2023-07-07 15:54:01

Sissel Knutsen Hegdal er Høyres ordførerkandidat i Stavanger. Her forteller hun hvorfor Høyre ble partiet for henne:\n\n– Jeg ble medlem i Høyre fordi jeg brenner for en god skole for alle, og jeg ønsker å bidra til å gi alle barn og unge en god oppvekst og en god utdannelse. Jeg var FAU-leder i 6 år ved skolen til mine tre barn, og gikk så inn som aktiv i lokalpolitikken i Stavanger. Jeg er opptatt av at vi alle er forskjellige og at vi lærer på ulike måter, og det er viktig at skolene våre klarer å nå frem til...

Høyre
2023-07-06 14:23:01

Høyres mål er å gi innbyggerne tjenester av høy kvalitet, mer valgfrihet og raskest mulig hjelp – uavhengig av størrelsen på lommeboken. Derfor vil vi ta alle gode krefter i bruk, både private, ideelle og offentlige aktører.\n\nVenstresiden har de siste årene gjort det til en paradegren å angripe private velferdstilbydere. Der mange på venstresiden vil ha offentlige monopoler, vil Høyre ha mangfold. Vi mener det bør være muligheter for alle. Både for privatpersoner som ønsker å velge selv, på det offentliges regning. Men også for private aktører som ønsker å etablere seg og gi et bedre tilbud til innbyggerne. Høyre...

Høyre
2023-07-05 09:59:01

Eiendomsskatt er en usosial og urettferdig skatt som rammer uavhengig av betalingsevne. Det er dyrt nok å bo fra før. Derfor lover Høyre å holde kommunale skatter og avgifter, herunder eiendomsskatten, nede.

Høyre
2023-07-04 13:00:01

Visste du at det i 2022 var fem kommuner som hadde en saksbehandlingstid på over ett år? Samtlige av disse var styrt av ordførere fra Ap, Sp eller SV.\n\nNår ting tar tid, blir det en merkostnad for næringslivet og et hinder for næringsutvikling, verdiskaping og arbeidsplasser i distriktene. Høyre vil gjøre det enklere for næringslivet å starte og drive bedrift. Dette er viktig for å inkludere flere i arbeidslivet, utvikle det nye næringslivet og for å skape attraktive lokalsamfunn.\n\nLes mer om det her: https://hoyre.no/pa-lag-med-jobbskaperne/

Laster...
Laster...