Beta
Søket ga 744 treff.

-Regjeringen vil nå hente inntil 5.250 ukrainske flyktninger til Norge. Mottak av flyktninger må skje i nasjonal regi og i ordnede former. I likhet med andre land vil vi nå hente flyktninger gjennom ordningene som FNs Høykommissær for flyktninger og andre land i Europa har lagt opp til. Det er flott at mange vil stille opp, men jeg ber nå alle som vil hjelpe om å gjøre det på andre måter enn å organisere transport til Norge, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Statsminister Jonas Gahr Støre, helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl inviterer til pressekonferanse om flyktninger fra Ukraina torsdag 17. mars kl. 18.00.

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag gitt en instruks til Utlendingsdirektoratet (UDI) om at kommuner som har ukrainske flyktninger boende i kommunen, men utenfor asylmottakssystemet, kan få tilskudd fra UDI. Ordningen er frivillig for kommunene.\n\nLes mer her ⬇️

Justisdepartementet
2022-03-16 14:13:04

https://t.co/14iJYxLYXC

EØS-rett i norsk rett – utfordringer og muligheter: 22. mars inviterer Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet, i samarbeid med Partnerforum, til kick-off-konferanse om EØS-rett.\n\nArrangementet er relevant for alle som er opptatt av EØS-rett, styring og forvaltning.

Justisdepartementet
2022-03-11 14:19:21

https://t.co/HhKx7plt6s

Informasjonsmøte om flyktningsituasjonen - KS

10. mars ble det avholdt et informasjonsmøte for kommuner og fylkeskommuner om flyktningsituasjonen knyttet til krigen i Ukraina. Arbeids- og inkluderingsdepartementet, justis- og beredskapsdepartementet, IMDi og UDI deltok. Se opptak av møtet her.

Justisdepartementet
2022-03-10 16:39:09

Justis- og beredskapsminister Emilie Mehl om Ukraina-situasjonen for Stortinget: - Etatene våre jobber på spreng for å få opp kapasiteten både hva gjelder registrering, mottak, bosetting og alle de tjenestene som flyktningene kommer til å trenge. https://t.co/vxhniUI6Pj

I dag holdt justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl en redegjørelse om Ukraina-situasjonen for Stortinget. \n- Vi står ovenfor en massefluktsituasjon i Europa, som også påvirker vårt land. Selv om de fleste ukrainske flyktningene så langt har reist til andre land enn Norge, forbereder vi oss nå på å ta imot mange tusen ukrainere i tiden fremover. Etatene våre jobber på spreng for å få opp kapasiteten både hva gjelder registrering, mottak, bosetting og alle de tjenestene som flyktningene kommer til å trenge, sa justis- og beredskapsministeren. \nLes hele redegjørelsen her\nhttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/redegjorelse-for-stortinget-av-justis-og-beredskapsministeren-om-ukraina-situasjonen/id2903746/

Justisdepartementet
2022-03-08 15:32:23

På kvinnedagen er det ekstra vondt å se hvordan en invasjon i Ukraina har drevet over to millioner, de fleste kvinner og barn, på flukt. Norge er klar til å hjelpe, sa justis- og beredskapsminister etter møtet med utenriksministeren og FNs høykommissær for flyktninger, Grandi. https://t.co/1fRzJs62ME

I dag er det kvinnedagen og det føles ekstra vondt å se en urettferdig og grusom invasjon i Europa som nå har drevet over to millioner ukrainere på flukt, flest kvinner og barn. Norge skal stille opp og vi er forberedt til å hjelpe, sa justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl etter møte hun og utenriksministeren hadde med FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi. Møte med høykommissæren har vært nyttig og det gjorde dypt inntrykk på meg å høre hans oppfatning av situasjonen både i Ukraina og nabolandene. Utviklingen i Ukraina er veldig bekymringsfull. Krigen har fortsatt ikke vart i...

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl har i dag besøkt ankomstsenteret på Råde. \n\n-Det har vært et sterkt besøk, men også godt. Jeg har møtt mange som har vært veldig redde, som nå er takknemlige, og som fortsatt er i en veldig vanskelig situasjon. De får livene sine satt på vent, og mange har familiemedlemmer som sitter igjen i Ukraina, sier Mehl.

Justisdepartementet
2022-03-04 21:26:40

Norway is offering temporary collective protection to Ukrainians and is establishing more places in reception centres: https://t.co/2R0kUv57U8

Statsminister Jonas Gahr Støre og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl inviterer til eit pressetreff om situasjonen i Ukraina.

Justisdepartementet
2022-03-03 14:00:30

RT @UNHCRgov: This week, High Commissioner @FilippoGrandi welcomed Ms. Astrid Bergmål, State Secretary for the Ministry of Justice and Public Security. \n\nThe unwavering and flexible support from Norway allows UNHCR to be agile and respond quickly in times of crisis. Thank you 🇳🇴 https://t.co/4BcTx6Z50c

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl er i Brussel for å diskutere en felleseuropeisk respons til situasjonen i Ukraina og landene rundt.\n\n- Norge er klare til å hjelpe, og vi er forberedt. Regjeringen vil ta godt vare på dem som trenger beskyttelse frem til veien hjem igjen blir trygg, og gi bistand til Ukraina og naboland som er under enormt press, sier Mehl.

Justisdepartementet
2022-03-02 15:50:14

Justis- og beredskapsminister Enger Mehl reiser til Brussel for å delta på EUs innenriksministermøte i morgen, 3. mars. https://t.co/HUwveJF3Jb https://t.co/NlZzFelpRn

Justisdepartementet
2022-03-02 14:53:37

Pressebriefen i Justisdepartementet klokka 15:30 er avlyst:https://t.co/Dmtnwcphtx

Justisdepartementet
2022-03-02 13:58:33

Nytt tidspunkt: Klokka 15:30: Justis- og beredskapsministeren, DSB-direktøren og UDI-direktøren er tilgjengelig for pressen https://t.co/Dmtnwcphtx

Justisdepartementet
2022-03-02 11:17:16

I forbindelse med krigen i Ukraina og den samfunnssikkerhetsmessige situasjonen, vil justis- og beredskapsministeren, DSB-direktøren og UDI-direktøren være tilgjengelig for pressen i dag, onsdag 2. mars, klokka 14:45: https://t.co/Dmtnwcphtx

Laster...
Laster...