Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
I dag er det ett år siden Russlands invasjon av Ukraina. Norge støtter Ukraina i deres kamp for frihet og selvstendighet så lenge det er nødvendig #StandWithUkraine\n\nhttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/europa_krig/id2964277/

Emneknagger:

Postet:
2023-02-24 09:17:03

Delt innhold:
Vi støtter Ukraina