Beta
Søket ga 214 treff.
Rødt
2020-09-21 15:00:59

Vi må øke skatteinnsatsen fra dem på toppen, men skjerme vanlige folk. Enig? Les mer om forslaget til nytt arbeidsprogram på rødt.no #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-09-17 08:02:11

De med mest makt er aldri på valg. Derfor må politikk handle om noe mer enn å velge politikere annethvert år, hvis vi virkelig skal få til forandring. Det må handle om å bygge en folkebevegelse som kan skape et vendepunkt i norsk politikk. 🔥 #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-09-16 08:11:44

Rødt er ofte alene om å stille de kritiske spørsmålene. Våre folkevalgte har flere ganger avslørt korrupsjon. I tillegg får vi gjennomslag for viktige saker, som flere faste ansettelser i kommunene, gratis kollektivtransport for barn, innstramming for bemanningsbransjen og tiltak mot seksuell trakassering. 🔥 #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-09-15 12:03:37

På bare noen dager har vi samlet inn mer enn 55 000 til neste års valgkamp. Klarer vi 100 000 i løpet av uka? Et sterkt Rødt etter valget er den beste garantien for å kaste Solberg-regjeringa, og for å sikre et vendepunkt mot Forskjells-Norge. Men vi har mindre ressurser enn de andre partiene, og det er denne typen grasrotstøtte som gjør at vi kan konkurrere med partiene som får millionstøtte fra aktører utenfra. Vipps til #557255 (Rødt valgkamp) eller bruk kontonr: 1254.62.98858. #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-09-15 08:11:55

Private særinteresser kan ikke kjøpe seg innflytelse over Rødt. Visste du at vi takket nei da Petter Stordalen tilbød oss pengestøtte for å skape oppmerksomhet rundt en sak han var opptatt av? ✊ #ikketilsalgs #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-09-13 11:03:03

Nå forbereder vi oss på tidenes grasrotvalgkamp. Men skal vi klare målet om rekordvalg i 2021, er vi avhengige av litt drahjelp fra dere som ønsker en ny politisk kurs for Norge. Vipps: Klikk på «Kjøp og betal» i appen og bruk vipps-nummer #557255 eller søk opp Rødt Valgkamp. Nettbank: Bruk kontonummer 1254.62.98858. #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-09-07 11:47:58

Mens de tre største partiene krangler om hvorvidt staten bør beholde dagens eierskap i Equinor eller selge seg ned, vil Rødt kjøpe tilbake hele selskapet. Bare slik kan vi hindre at oljeinntekter vi ønsker at staten skal kanalisere inn i grønt skifte havner hos private som kan bruke pengene som de vil. ✨ #fordifellesskapfungerer #equinor

Rødt
2020-09-02 12:04:25

NHO går inn for velferdskutt, svekket stillingsvern og omfattende privatisering av helsetjenester i den ferske rapporten «Neste trekk». Vi tror snarere tvert imot at flertallet er tjent med sterkere velferdstjenester. Fordi fellesskap fungerer. 🔥 #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-08-28 18:57:57

Regjeringas krisepolitikk har skapt et A- og B-lag av arbeidsledige, der tidspunktet du ble ledig avgjør hvor mye dagpenger du får. Rødt jobber for at alle ledige skal behandles likt. Enig? #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-08-27 18:02:03

I dag kom nyheten om at den forhøyede dagpengesatsen forlenges ut året. Det var opposisjonen som sikret forhøyet dagpengesats, i Stortingets behandling av regjeringas første krisepakke i mars. Før sommeren foreslo Rødt å forlenge forbedringene ut året, men de borgerlige stemte mot. Nå fortsetter kampen for andre og varige forbedringer i dagpengesystemet. ✊ #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-08-02 11:05:20

Bli med å bygge folkebevegelsen mot økte forskjeller og politisk handlingslammelse! 💪 Bli medlem i Rødt. Link i bio! #fordifellesskapfungerer #linkibio

Rødt
2020-07-27 11:18:02

Kommuneøkonomien var i krise lenge før korona-viruset. Investering i en sterkere kommuneøkonomi er en sikring av lokal beredskap og verdiskaping. Derfor foreslår Rødt i vårt koronaprogram 17 mrd. i umiddelbar styrking av kommuneøkonomien og 7 mrd. til et aktivitetsfond til nyinvesteringer og vedlikehold i kommunesektoren. ❤️ #koronaprogram #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-07-25 10:53:01

Koronakrisa viser behovet for en statlig arbeidsmarkeds- og sysselsettingspolitikk. Rødt ønsker å ruste opp NAV med 800 nye stillinger, øke antallet tiltaksplasser og etablere en statlig bemanningspool for industrien. ✊ #forslagmotforskjellsnorge #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-07-23 08:09:49

Kuttet i brillestønaden framstår smålig og unødvendig i lys av regjeringas skatteletter til de rikeste. Rødt jobber derfor for å gjeninnføre brillestønaden. Enig? 👓 #forslagmotforskjellsnorge #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-07-22 19:13:38

Å fjerne momsen på reparasjoner vil både være bra for lommeboka og bra for miljøet. God idé? 💡 #forslagmotforskjellsnorge #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-07-21 08:11:12

Rødt vil at faste ansettelser skal være normen i norsk arbeidsliv. Derfor vil vi tilbake til lovverket vi hadde før 2000, da privat arbeidsformidling var forbudt og arbeidsformidling var en offentlig oppgave. Enig? #forslagmotforskjellsnorge #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-07-16 08:09:44

Rødt ønsker å ta i bruk nye virkemidler for å bygge grønne industriarbeidsplasser for framtida. For å få til det må vi forlate den «næringsnøytrale» konsensusen, og gjøre industripolitikk om til politikk igjen. 🏭 #forslagmotforskjellsnorge #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-07-14 08:06:59

Rødt krever lik lønn for likeverdig arbeid, og jobber for et lønnsløft i de kvinnedominerte lavlønnsyrkene. ✊ #forslagmotforskjellsnorge #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-07-13 09:27:24

Folk fortjener trygge og nære helsetilbud, uansett hvor de bor. 🏥 #forslagmotforskjellsnorge #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-07-12 10:02:48

Rødt vil samle jernbanen i ett statlig selskap, og stanse privatiseringen av togtrafikken. 🚂 #forslagmotforskjellsnorge #fordifellesskapfungerer

Laster...
Laster...