Beta
Søket ga 511 treff.
Arbeiderpartiet
2023-04-13 11:55:57

👨‍💻👩‍🔧Skape nye jobber\n📈📦Få opp eksporten \n🏭🌱Kutte utslipp \n\nÅ nå målene våre avhenger av at vi lykkes med å satse på ny teknologi, forskning og innovasjon. Ordførerkandidat @emilraaen har store ambisjoner for hva Trondheim, Trøndelag og Norge kan få til!\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Hadia Tajik
2023-04-11 11:28:48

🚀🚀 Ukas gjest er @hadiatajik. Hun har gjort en imponerende politisk karriere og er regnet som en av Norges mest innflytelsesrike politikere. \n\n💪🏾I tillegg til en rekke politiske verv, har hun vært politisk rådgiver, nestleder i #Arbeiderpartiet, kulturminister og arbeids- og inkluderingsminister. Hun har også blitt kåret til Norges mektigste kvinne 🙌🏾.\n\n📌 Jeg har storkost meg med samtalen. Vi snakker om karrieren i poltikken, det å være et forbilde for mange, bevissthet rundt egen makt og posisjon. Hun deler kloke tanker, råd og læring fra en spennende politisk karriere - bl.a. viktigheten av å omringe seg med folk som vil...

Arbeiderpartiet
2023-04-01 13:49:37

I dag strammer vi inn på innleieregelverket. Faste, hele stillinger skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-03-31 13:26:56

Alle skal ha mulighet til å leve lange, gode og friske liv, uavhenging av bakgrunn og livssituasjon. Folkehelsemeldingen vi nå legger fram skal redusere sosiale helseforskjeller.\n\nNoen av grepene vi tar:\n🌹Vi prioriterer psykisk helse og livskvalitet\n🌹Vi vil styrke folkehelseloven og etablere et folkehelsepolitisk råd som bidrar til bedre folkehelsepolitikk\n🌹Vi lanserer en skjerpet tobakkstrategi\n🌹Vi varsler grep for bedre kosthold og for barns forbrukervern og skolemåltider\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-03-29 20:01:00

I dag lyste vi ut de aller første prosjektområdene for havvind i Norge. Målet er å produsere like mye kraft fra denne industrien, mot 2040, som vi i dag produserer fra vannkraften vår. \n\nDette er starten på en ny industri🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-03-28 09:03:12

🌹Vertskommunene kommer bedre ut. Halvparten av inntektene skal tilfalle kommunesektoren. \n\n🌹Den effektive skattesatsen reduseres fra 40 til 35 prosent.\n\n🌹Bunnfradraget økes til 70 millioner kroner slik at bare selskaper med store overskudd betaler grunnrenteskatt.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-03-27 21:34:40

Vi gjennomfører en aktiv næringspolitikk som sikrer nye investeringer og flere lønnsomme arbeidsplasser, samtidig som vi kutter klimagassutslipp og utvikler morgendagens økonomi🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-03-27 14:21:46

Mange unngår å gå til tannlegen fordi det er for dyrt. Derfor setter vi nå i gang et tannhelsetilbud der alle mellom 19 og 24 år får 75 % rabatt🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-03-16 08:54:55

Vi har store utfordringer foran oss. Frem mot 2030 skal vi skape flere jobber, kutte utslippene med 55 prosent, få opp de grønne investeringene og øke fastlandseksporten.\n\nMed trygg økonomisk styring, forutsigbare rammevilkår og en aktiv næringspolitikk, legger vi grunnlaget for at næringslivet kan øke verdiskapingen i hele landet.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-03-15 12:47:28

Vi reduserer billettprisene og styrker rutetilbudet på flyrutene omfattet av ordningen med statlig kjøp, de såkalte FOT-rutene. Det vil bedre hverdagen for mange på Vestlandet og i Nord-Norge. 🛫\n\nDe regionale flyrutene er en viktig del av samferdselstilbudet i distriktene. Luftfarten er avgjørende for å sikre befolkningen i hele landet tilgang til helsetjenester, utdanning og andre offentlige tjenester, effektive arbeidsreiser, privatreiser, muligheter for utvikling av reiselivsnæringen, og frakt av post og tidskritiske varer.\n\nBillettprisene på FOT-rutene blir i dag regulert gjennom maksimalt tillatte billettpriser, full fleksibel en vei. Disse blir halvert fra 1. april 2024 for rutene betjent med fly i Sør-Norge...

Arbeiderpartiet
2023-03-14 14:49:31

14. mars er barnehagedagen! 🧒🏻👧🏽\n\nVi vil ha flere barnehagelærere, og skal fortsette jobben med å holde barnehageprisene nede.\n\nVi har redusert maksprisen i barnehage, slik at familier sparer 3465 kroner årlig sammenlignet med høyreregjeringens budsjettforslag. Og, vi har innført gratis barnehage fra hvert tredje barn og gratis barnehage i Nord-Troms og Finnmark.\n\nI vår nye barnehagestrategi vil vi:\n· at minst 60 prosent av de ansatte er barnehagelærere (mot 44 i dag) og minst 25 prosent er fagarbeidere innen 2030\n· holde barnehageprisen lav\n· sikre at pengene som brukes på barnehage går til barna\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-03-14 11:14:09

Vi styrker fastlegeordningen for at tilgjengeligheten skal bli bedre og pasientene med størst behov skal få bedre oppfølging av fastlegen sin. 👨‍⚕️👩‍⚕️\n\nI dag får fastlegene et fast tilskudd for hver pasient de har på listen sin uavhengig av pasientens helsebehov. Nå innfører vi en ny måte å beregne tilskuddet på. Pasienttilpasset basistilskudd betyr at tilskuddet som følger med hver pasient avhenger av den enkeltes behov. Omleggingen vil gi legene et likeverdig utgangspunkt for å tilby likeverdige helsetjenester. Legen får mer penger for pasienter med større behov. Det betyr at de kan sette av mer tid til oppfølging av pasientene som...

Arbeiderpartiet
2023-03-10 15:28:21

Vi må skape for å kunne dele! \n\nEt vekstkraftig privat næringsliv som går med overskudd bidrar til å finansiere velferdsstaten vår🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-02-22 14:35:08

Vi vil flere skal kunne bli en syngende barnehage – eller skole – eller kommune – og bidra til at flere får tilgang til gode musikk- og sangopplevelser. 🌹\n\nVi vil styrke Krafttak for sang med 3 millioner kroner denne våren og håper det vil bety at enda flere barn får glede av enda mer sang. \n\nTakk til dere i @krafttakforsang - for at dere gir så mange så mye sangglede!\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-02-20 11:50:25

Fellesskapet vil fremover ta en større del av folks strømregninger. Blant annet skal du få dekket 90 prosent av strømpriser som overstiger 70 øre per kilowattime, ikke bare om vinteren som i dag – men hele året. 🔌🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-02-17 10:31:29

Vi gjør nå en god støtteordning enda bedre. Her er noen av endringene🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-02-16 16:10:04

Raymond Johansen er klar for fire nye år! Her møter og lytter han til velgere i byen, og snakker om kampen mot ungt utenforskap, en bedre eldreomsorg og rettferdig klima- og miljøpolitikk. Dette er viktige saker både for Oslo og for resten av landet🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-02-15 19:21:09

I en tid med høye og svingende strømpriser, gjør vi nå en god ordning mer forutsigbar og enda mer treffsikker🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Jorodd Asphjell
2023-02-14 13:14:44

#arbeiderpartiet #oslonorway #landsstyremøte #solidaritet

Arbeiderpartiet
2023-02-13 15:07:27

Det er avgjørende at sykehusene våre kan gi alle forsvarlig og trygg behandling når de trenger det. Derfor styrker vi nå sykehusene med en varig budsjettøkning på 2,5 milliarder kroner.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Laster...
Laster...