Beta
Søket ga 463 treff.
Marit Knutsdatter Strand
2022-06-09 10:39:45

«…praktisk og estetisk ikke er det samme og at variert undervisning ikke bare er variasjon i kognitive oppgaver. Det bør også inkludere de estetiske uttrykkene, med emosjonelle og kroppslige erfaringer. Barn lærer med mer enn bare hodet» sier Alterhaug https://t.co/Bh7eymbkne

Marit Knutsdatter Strand
2022-04-29 13:02:59

Jubeldag! Sikrer Campus Nesna - folkevalgte skal stå til ansvar for studiesteder og studiestedstruktur. Det styrker verdien og makta av demokrati, folkevalgte og valget du jeg gjør ved valg annethvert år https://t.co/xQV3Z515ef

Marit Knutsdatter Strand
2022-03-16 13:54:01

"Vi kan observere en kollisjon mellom akademiske idealer og det man trenger for å levere relevant og praktisk og profesjonsretta utdanning lokalt. Denne debatten har vi ikke tatt" sier konst. leder i @Akademikerne #strukturreform https://t.co/e0eB7GFLQ5

Marit Knutsdatter Strand
2022-03-03 14:07:39

RT @ogilje: Så hva synes egentlig elevene om nettbrettet?\n\nDe tre første månedene av #GrunnDig prosjektet med @kunnskapssenter for utdannin…

Marit Knutsdatter Strand
2022-03-02 10:38:09

– Vi må ta på alvor at det er vanskelig å komme tilbake til hverdagen. Vi må snakke med personalet og sørge for trygghet og forutsigbarhet. Vi må si at dette ordner seg. (…) Vi skal kartlegge behovene og hjelpe elevene til å oppleve mestring i sitt tempo, sier Patsis-Torgersen.

Marit Knutsdatter Strand
2022-02-25 13:39:13

Nesna blir realisert: https://t.co/u2sYEJXERc

Marit Knutsdatter Strand
2022-02-25 13:19:08

"Krig med Ukraina er et skritt til ingensteds" sier russiske forskere. Jeg vil legge til at det er et stort tilbakeskritt for utviklinga av en bedre verden! https://t.co/7brhMvv3S9

Marit Knutsdatter Strand
2022-02-22 11:51:32

Folkeavstemning oppløs Innlandet 2022: 46 % oppmøte.\nFylkestingsvalg 2019: 56 % oppmøte.\nForunderlig hvor høy hesten er hos deler av fylkestinget som ble valgt i 2019, og hvor langt ned det er til folkeviljen anno 2022. \nhttps://t.co/Au99zfG1jI

Marit Knutsdatter Strand
2022-02-18 14:12:39

Dialog med berørte parter om ny strategi for barnehager og kvalitet gikk i gang i dag #helelandet #nærfolk #barnehager #oppvekst #dialog #tillitsreform\nhttps://t.co/yYUgE2v0yg

Marit Knutsdatter Strand
2022-02-18 11:23:14

Hvor du studerer betyr noe for hvor du etablerer deg og får jobb - dette tar Senterpartiet og regjeringa på alvor! https://t.co/d4IOe4aDxP

Marit Knutsdatter Strand
2022-02-17 20:03:39

Det blir hersa med omorganiseringer i fylkesleddet. Til det vil jeg vise til historien om for eksempel Oplandene @NRKHedOpp https://t.co/YGDScT0NA9 https://t.co/4sneaYBCYH

Marit Knutsdatter Strand
2022-02-17 19:14:25

Folket har talt, en overvekt av de som har stemt vil ha tilbake Oppland og Hedmark fylket https://t.co/WRmJbjGfQL

Marit Knutsdatter Strand
2022-02-11 10:05:58

Det er viktig å ta lokale forskjeller på alvor - pandemien har prega dette skoleåret også. Nå avlyser regjeringa sentralt gitte eksamen i grunnskoler og vgs. Skoler, lærere og elever må fokusere på tapt faglig og sosial utvikling basert på lokale behov. \nhttps://t.co/xxt4BCEAnF

Marit Knutsdatter Strand
2022-02-10 10:43:51

Elevundersøkelsen: læringsmiljø er godt, men pandemien har gjort sitt for at hverdagen har vært tøff for mange elever. Regjeringa følger opp for at læring og sosial utvikling skal fortsette https://t.co/gp5yp5E39B

Marit Knutsdatter Strand
2022-02-08 12:19:10

Vi lærer bedre når vi er sammen - fysisk oppmøte og fysisk undervisning gir større motivasjon. Marsjordre for oss alle til åpne campus og smitte under kontroll! #studiebarometeret https://t.co/bz4jLmMFjm

Marit Knutsdatter Strand
2022-02-08 12:17:12

Barnehager: De fleste private drivere fortjener takk og klapp for innsatsen de har lagt ned og legger ned for et viktig og godt tilbud til barn og barnefamilier i hele landet. Så må noen få barnehager få skjerpa krav mot store utbytter. Penga skal komme barna til gode!

Marit Knutsdatter Strand
2022-02-07 12:30:17

RT @KristinVinje: Tirsdag 8. februar lanseres #studiebarometeret Statsråd Ola Borten Moe kommer, kommer du? Følg med på lanseringen! #NOKUTfrokost @Studentsnakk @ANSA_sentralt @Kunnskapsdep @jantoresanner @Fredoev @N00binnen @himanshugulati @abidraja @PerleStrand @jorodd https://t.co/x6VQA0m9jL

Marit Knutsdatter Strand
2022-02-07 12:30:06

Frafallet i høyere utdanning er for stort. Ikke studieforberedt? Dårlig rådgivning? Feil opptak? For dårlig oppfølging? Sterkt sug i arbeidsmarkedet? Mer behov for kompetanse enn grad? For tøft å være student? #høyereutdanning https://t.co/BfpzfUm9z5

Marit Knutsdatter Strand
2022-02-04 08:31:55

Vi vil Nesna! Rammevilkåra for mindre studiesteder tas nå på alvor av Arbeiderparti-Senterparti-regjeringa https://t.co/U9Qd6wgjua

Marit Knutsdatter Strand
2022-02-04 08:15:29

Regjeringa jobber for flere kvalifiserte lærere i hele landet. Barna fortjener undervisning fra lærere! Rekruttering av lærere som har valgt andre yrker er også viktig - hvordan bør nye ordning for karriere og ansiennitet se ut for lærere? #partssamarbeid https://t.co/1fyibnQP1G

Laster...
Laster...