Person / Aktør:
Marit Knutsdatter Strand
Marit Knutsdatter Strand
Parti: SP

Innlegg:
Regjeringen klargjør og styrker studentenes rettigheter: rettighetene for studenter ved graviditet og etter fødsel blir tydeligere, det blir nasjonale regler for studentpermisjon og studenter ved private institusjoner får velg skriftspråk på eksamen https://t.co/Y1lHVBctv3

Postet:
2022-06-17 15:12:10

Delt innhold:
Regjeringen klargjør og styrker studentenes rettigheter
Fra 1. august 2022 trer flere endringer i universitets- og høyskoleloven i kraft. Det betyr at rettighetene for studenter ved graviditet og etter fødsel blir tydeligere, det blir nasjonale regler for studentpermisjon og studenter ved private institusjo...