Person / Aktør:
Marit Knutsdatter Strand
Marit Knutsdatter Strand
Parti: SP

Innlegg:
«…praktisk og estetisk ikke er det samme og at variert undervisning ikke bare er variasjon i kognitive oppgaver. Det bør også inkludere de estetiske uttrykkene, med emosjonelle og kroppslige erfaringer. Barn lærer med mer enn bare hodet» sier Alterhaug https://t.co/Bh7eymbkne

Postet:
2022-06-09 10:39:45

Delt innhold:
Elever ble mindre stressa da de fikk estetiske oppgaver
Forskningsprosjekt viser at estetisk læring og undervisning kan redusere stress hos elevene. Forskeren etterlyser mer kompetanse i skolen.