Beta
Søket ga 214 treff.
Rødt
2021-01-08 08:03:47

En stor andel av landets aller rikeste har arvet formuene sine. Rødt jobber for en arveskatt som bidrar til at hvem foreldrene dine er, ikke bestemmer hvilke muligheter du har i livet. #fordifellesskapfungerer

Rødt
2021-01-04 08:11:14

Nytt år, nye muligheter! 2021 skal bli året Rødt gjør rekordvalg og vi får et gjennombrudd i kampen mot Forskjells-Norge. Men skal vi få til det trenger vi DEG med på laget. #fordifellesskapfungerer

Rødt
2021-01-02 09:16:58

7 av 10 mener det er store forskjeller i Norge. Kampen mot Forskjells-Norge er Rødts aller viktigste sak. Men skal vi lykkes i å skape et vendepunkt trenger vi deg med på laget! #forskjellsnorge #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-12-21 11:54:37

🦷 En fersk rapport fra NAV viser at rundt 5 % av befolkningen ikke har råd til å gå til tannlege. Rødt mener at tennene er en del av kroppen. Vi jobber for at tannhelse være gratis på linje med andre helsetjenester. Gi en 👍 hvis du er enig! #forskjellsnorge #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-12-19 13:03:06

🔥 Under årets siste stortingsmøte foreslår Rødt et kutt på 20 % i politikerlønningene. Det skulle egentlig bare mangle i en tid der hundretusener av arbeidsfolk har fått kraftige inntektskutt fordi politikerne har stengt ned av smittevernshensyn. #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-12-13 18:02:54

📰 Avisa Rødt Nytt deles ut til tusenvis på gater og torg over hele landet seks ganger i året. Men å lage avis er dyrt! Ved å gi en julegave til Rødt Nytt er du med på å sikre at mange flere får tilgang til informasjon om kampen mot Forskjells-Norge. 💳 Bruk kontonummer 7874.05.56478. Ingen bidrag er for små, ingen for store. #rødtnytt #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-12-12 20:02:42

Helt siden Stortinget strammet inn reglene for innleie av arbeidskraft har arbeidsgiverne og NHO jobbet for å sno seg unna. Nå har de rødgrønne partiene samla seg bak Rødts forslag: Bemanningsbyråer blir forbudt og skal vekk fra byggeplassene rundt Oslofjorden! 🛠️ 💪 #fordifellesskapfungerer #arbeidsliv #arbeidslivspolitikk #bemanningsbransjen

Rødt
2020-12-03 11:56:20

Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få innfridd sine menneskerettigheter på lik linje med andre i samfunnet. Derfor vil Rødt innlemme CRPD – FNs konvensjon om like rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne – i lovverket. #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-11-16 11:51:53

Rødts alternative statsbudsjett har som mål å redusere forskjellene mellom fattig og rik. Et konkret tiltak for utjevning er å øke sosialstønaden med 25%. Hva syns du om forslaget? #forskjellsnorge #fordifellesskapfungerer #fordidetermulig

Rødt
2020-11-14 19:02:15

👴👵 Rødts alternative statsbudsjett har som mål å få forskjellene ned. Et av tiltakene vi går inn for er å øke minstepensjonene med 5 000 kroner i året og skjerme alle pensjoner fra levealdersjustering. #fordifellesskapfungerer #alternativtstatsbudsjett #fordidetermulig

Rødt
2020-11-13 17:20:25

Er det én ting koronakrisa har vist oss, så er det at ordningene for inntektssikring var for dårlige allerede før krisa inntraff. Derfor jobber vi nå for et sterkere sikkerhetsnett for alle. 💪 #fordifellesskapfungerer #alternativtstatsbudsjett #fordidetermulig

Rødt
2020-11-10 09:55:12

Evig vekst er ikke mulig på en klode med begrensa ressurser. I neste stortingsvalg skal vi sørge for at det blir flere representanter som tør å sette hensynet til mennesker, natur og miljø foran hensynet til størst mulig økonomisk vekst. Vil du bidra til tidenes grasrotvalgkamp? Vipps til #557255 eller se fordifellesskapfungerer.no 👈 #fordifellesskapfungerer #rettferdigmiljøpolitikk

Rødt
2020-11-08 10:07:54

Rødt stiller forslag til hastebehandling på Stortinget om at regjeringa umiddelbart legger fram en krisepakke, slik at vi kan sikre inntekt for arbeidsfolk. Les mer på rødt.no 👈 #fordifellesskapfungerer #krisepakke #koronakrisa

Rødt
2020-11-06 08:11:06

💣 Flere av de meningsløse krigene Norge har deltatt i har hatt tverrpolitisk tilslutning på Stortinget, til tross for stor motstand i befolkninga. 💪 Vil du ha sterkere motstand på Stortinget neste gang USA vil ha Norge med i krig, bør du bidra til at Rødt gjør rekordvalg i 2021. Vipps oss en liten valgkampstøtte på #557255 eller les mer om hvordan du kan bidra på fellesskapfungerer.no #fordifellesskapfungerer #valgkamp #valgkampinnsamling

Rødt
2020-11-02 08:09:02

Det organiserte arbeidslivet slik vi kjenner det er under angrep fra mange kanter. Bemanningsbransjen har satt lønns- og arbeidsvilkår under press i en rekke bransjer. Arbeidslivskriminalitet, løsarbeid og sosial dumping brer om seg. Rødt mener faste jobber og sterke rettigheter for arbeidstakere er avgjørende for et rettferdig samfunn. 💪 Hvis du er enig i at arbeidsfolk trenger flere støttespillere på Stortinget bør du bidra til at Rødt gjør et rekordvalg i 2021. Vipps oss en liten valgkampstøtte på #557255 eller les mer om hvordan du kan bidra på http://fellesskapfungerer.no #fordifellesskapfungerer #arbeiderbevegelsen

Rødt
2020-10-28 08:02:18

Akkurat nå raser en viktig kamp om velferdstjenestene våre. Et sterkt Rødt kan være med på å sørge for at det blir satt en stopper for at private eiere henter ut profitt fra skattefinansierte velferdstjenester. 🔥 Bidra til at Rødt gjør et rekordvalg i 2021! Vipps oss en liten valgkampstøtte på #557255 eller les mer om hvordan du kan bidra på fellesskapfungerer.no #fordifellesskapfungerer #profittfrivelferd

Rødt
2020-10-27 08:03:24

Selskap som har fagforeningsknusing som forretningsmodell har ingen plass i norsk arbeidsliv. Enig? #wizzair #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-09-30 10:27:00

Mens de andre partiene får millioner fra aktører utenfra må vi i Rødt stole på egne krefter. Gi et engangsbeløp eller månedlige bidrag fram til valget. Kom i gang på fellesskapfungerer.no 👈 #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-09-28 17:58:41

Rødt vil styrke norsk beredskap og selvberging for å ruste Norge bedre for kriser. Les mer om våre forslag i koronaprogrammet du finner på rødt.no #fordifellesskapfungerer #koronakrisa

Rødt
2020-09-23 17:02:21

Denne må du få med deg! Marie Sneve Martinussen, nesteleder i Rødt, forklarer hvorfor vi bør ha mer rettferdige miljøavgifter, som skiller mellom vanlig forbruk og luksusforbruk. #rettferdigmiljøpolitikk #fordifellesskapfungerer

Laster...
Laster...