Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Rødt vil holde barnetrygden utenfor når sosialhjelpen beregnes, så barnetrygden blir en universell ordning som er lik for alle. Enig? #fordifellesskapfungerer

Emneknagger:

Postet:
2021-07-08 08:11:07