Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
🏥 Rødt jobber for fullverdige lokalsykehus med akutt- og fødetilbud over hele landet. Vi vil ha sykehusene underlagt en åpen og demokratisk styringsmodell. Sykehustilbud er infrastruktur og skal avgjøres politisk. Derfor vil vi fjerne foretaksmodellen og gjeninnføre folkevalgt kontroll over sjukehusene – over hele landet. #fordifellesskapfungerer #sykehus #lokalsykehus

Emneknagger:

Postet:
2021-01-25 08:09:41