Beta
Søket ga 457 treff.

Da Norge ble okkupert 9. april 1940, spilte stortingspresident Carl Joachim Hambro en avgjørende rolle for å sikre at Stortinget kunne overføre sine fullmakter til Kongen og regjeringen slik at Norge ikke kapitulerte for de nazistiske okkupantene, men ble ledet videre fra eksil i London. Etter frigjøringen ledet Hambro det viktige arbeidet med å sette Norge i stand til igjen å styre etter Grunnloven. 24. november ble dette Stortinget oppløst av H.M. Kong Haakon VII, nesten ni år etter at det ble konstituert. For nøyaktig 75 år siden i dag holdt Carl Joachim Hambro sin siste tale som stortingspresident –...

I dag tok jeg imot Estlands president Kersti Kaljulaid i en høflighetsvisitt på Stortinget. Våre land er nære nordisk-baltiske partnere. Vi deler et verdi- og interessefellesskap i det multilaterale samarbeidet som det er viktig å verne om og videreutvikle. Den parlamentariske dimensjonen i dette arbeidet er sentralt. Stortinget samarbeider tett og godt med det estiske parlamentet og vi har mye å lære når det gjelder digitale muligheter og utfordringer i den parlamentariske aktiviteten. Den estiske delegasjonen er unntatt karanteneplikten av utenrikspolitiske grunner, i tråd med Covid 19-forskriftene paragraf 6d. Dette medførte at møtet ble gjennomført med svært strenge smitteverntiltak.

Jeg tar ballen ⚽ Jeg skal jobbe spesielt for bærekraftmål 5 «likestilling mellom kjønnene». Ta ballen du også, og bidra til at vi sammen kan nå FNs bærekraftmål innen 2030! #Taketheball

Noe er fint med den nye digitale hverdagen, da! I løpet av et par formiddagstimer har jeg i dag vært i klasserom på Akkerhaug i Midt-Telemark, Jar i Bærum og på Skålevik skole i Øygarden. I alle klassene møtte jeg superengasjerte og interesserte barn, unge og unge voksne. Vi har snakket om norsk politikk, amerikansk politikk, Stortinget, maktfordelingen, favorittopping på pizza, arbeidshverdagen her i Stortinget og jeg fikk rett og slett massevis av kloke spørsmål! Flotte digitale møter her i #demokratietshjerte Stortinget, når jeg ikke kan reise ut og skoleklassene ikke kan komme inn hit på besøk til oss 😊...

«I en tid da de små stater føler seg mindre enn noensinne, og da ingen stor stat føler seg helt sikkert eller trygg, knytter det engstelige håp seg til den nye organisasjon…» Dette uttalte daværende stortingspresident C.J. Hambro om FN da organisasjonen var nyopprettet. Det er vanskelig å tenke seg verden uten FN, som i dag har 193 medlemsland. I dag er det 75 år siden Stortinget enstemmig godkjente at Norge meldte seg inn i den verdensomspennende organisasjonen. FN ble opprettet etter andre verdenskrigs slutt, for å bygge en fredeligere verden gjennom forpliktende samarbeid. FN-pakten ble forhandlet frem mellom april...

Idrett og fotball skal være en arena hvor vi opplever samhold, fellesskap og vennskap, og ikke rasisme. Denne uken inviterte jeg Aristide Sagbakken og Naftali Yakobo til en prat for å høre mer om deres opplevelser med rasisme på fotballbanen. Det var modig, sterkt og utrolig viktig for veldig mange at Aristide og Naftali sto frem i forrige uke og fortalte sine historier. Det er helt uakseptabelt at voksne regelrett hetser unge fra sidelinjen under en fotballkamp. Det er også helt uakseptabelt at rasistiske kommentarer faller før-, under eller etter en fotballkamp mellom spillere. For meg, som er utrolig glad...

I dag går OD-dagen av stabelen. Operasjon Dagsverk er Norges største solidaritetsaksjon, med og for ungdom, hvor hvert års sak stemmes frem av elever fra hele landet på Elevtinget Elevorganisasjonen 🗳️📣 Jeg er helt sikker på at ungdom over hele landet – også i annerledesåret 2020 – vil vise at de sammen kan jobbe for en felles sak. God OD-dag og god arbeidsdag! 👏 https://www.facebook.com/watch/?v=3353668758190842

Nordisk råd er det formelle samarbeidet mellom de nordiske parlamentene. Plenarforsamlingen som består av 87 parlamentarikere fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøyene, Grønland og Åland er Nordisk råds høyeste organ. Sesjonene er unike fora der de nordiske parlamentarikerne diskuterer nordiske spørsmål med de nordiske landenes statsministre og øvrige ministre. Årets sesjon skulle ha funnet sted i det islandske Alltinget og er den 72. i rekken. I år ble det isteden digitale møter. Det er tradisjon for at de nordiske parlamentspresidentene også møtes under Nordisk råds sesjon. Så også i år, og i dag stod arbeidet mot seksuell trakassering i...

I år feirer vi et viktig jubileum som gir oss mye vi kanskje ikke tenker over til daglig. EFTA fyller 60 i år, noe vi markerer under et møte mellom EFTA-ministrene og EFTA-parlamentarikere i dag. Samarbeidet har hatt stor betydning for norsk økonomi og arbeidsliv, og det gir oss enklere og billigere tilgang på varer fra andre land. Gratulerer med jubileet! 🇮🇸 🇱🇮 🇳🇴 🇨🇭

5394 sider 😁 Ja, det fant 5. klassingene ved Sørli skole i Nittedal og jeg ut at er antallet sider i "Norges lover" når vi skypet sammen i dag. Har du mye makt, hvordan blir en lov til, hva er mest spennende med å være på Stortinget, hva gjør deg stresset i jobben - ja, og hvor mange sider er det med lover i den svære, røde boken? Tenk å få lov til å møte så interesserte barneskole-elever a'! Tusen takk for spørretimen vår i dag, fine Sørli-elever 😀 Foto: P. Mydske/Stortinget

I dag er det 100 år siden stemmerettsalderen ble senket for første gang. 25. oktober 1920 skrev flere aviser om at Stortinget senket stemmerettsalderen fra 25 til 23 år gjennom å vedta endringer i Grunnloven. Det var først i 1978 at de som fyller 18 i valgåret fikk stemmerett. I dag foregår det en debatt om stemmeretten bør senkes ytterligere, til 16 år. Kanskje kommer man i 2120 til å riste oppgitt på hodet over at i 2020 måtte man være 18 år for å stemme?

Gratulerer med FN-dagen! I år feirer vi 75-årsjubileet til FN, hvor nesten alle land i verden er medlem. De største spørsmålene krever samarbeid. Ingen land kan stoppe krig og skape fred, bedre klimaet eller bekjempe fattigdom alene. Problemene i dagens verden er andre enn i 1945. I går møtte jeg, sammen med Markus Bailey, nesten 10 000 skoleelever digitalt til FN-quiz og en viktig markering av jubileet hos FN-sambandet. Jeg er opptatt av at unge forteller hvordan de vil at verden skal se ut i framtiden. Foto: Svein H. Lian

«Vil'ke dø, jeg er redd for det, vil'ke ende som trippel X, men jeg kan ikke elske deg eller noen andre, når jeg ikke elsker meg selv» synger Unge Ferrari i «Balkong », og setter ord på dette som for mange er så fryktelig vanskelig å snakke om. Vanskelig fordi det er så nært, intimt og personlig; denne voldsomme usikkerheten og de mørke tankene som noen ganger rammer oss alle, men som for enkelte blir altoverskyggende. Desto viktigere er det at vi snakker åpent og modig om det. For det er for stort til å skulle bære ansvar for alene....

I kveld har vi feiret en hundreåring; Stortingets presselosje. Hundre år er ganske lenge. Og mye har skjedd. I Terje Valestrands bok får vi en riktig god beskrivelse det lange forholdet mellom politikk og journalistikk i Stortinget korridorer og saler. Hyggelig å få hilse jubilanten, og her er et lite utdrag fra det jeg sa; «Ved utrettelig å passe på at vi folkevalgte ikke misbruker det ansvaret vi har fått, har dere tvunget fram et åpnere, bedre, mer inkluderende og demokratisk samfunn. Det moderne Norge er utenkelig uten den jobben pressen og medlemmer av presselosjen har gjort. Det kan vi...

Demokratijen ij leah naan gïelh dassedh, joekoen ij noere gïelh 📣💬 Dan åvteste skraejriem #siifra buakteme, akten buerebe soptsestimmiekultuvren åvteste, krirriej noereårganisasjovnigujmie jïh LNU. #siifra-gaajde, raeriejgujmie guktie datne maahtah viehkiehtidh hijven digkiedimmiem sjugniedidh, lea noerhtesaemien, åarjelsaemien jïh julevsaemien gïelesne. Buerie gïelevåhkoe jïh buerie digkiedimmie! Demokratiet har ingen stemmer å miste, spesielt ikke unge stemmer 📣💬 Derfor har jeg lansert initiativet #siifra, for en bedre ytringskultur, sammen med partienes ungdomsorganisasjoner og LNU. #siifra-guiden, med råd til hvordan bidra til en god debatt, er oversatt til nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. Riktig god samisk språkuke og riktig god debatt! #siifra-brosjyren på nordsamisk: https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/nett/siifra_nordsamisk.pdf...

I normale tider har Stortinget mange besøk fra skoleklasser fra hele landet hver eneste dag. Nå, derimot, må vi holde stengt for publikum. Derfor ønsker vi å møte elever digitalt 💻‍🎓 Det gjør vi blant annet med «Stortinget fra klasserommet», som er et tilbud for klasser i videregående skole. For én skoletime forvandles stortingssalen til et klasserom, og klassen snakker direkte med en av Stortingets omvisere via Microsoft Teams. Les mer om tilbudet og bestill time her: https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/oversikt-over-omvisninger/besok--og-formidlingstilbud-for-skoler/tilbud-for-videregaende-skoler/stortinget-fra-klasserommet/

Mandagen bød på fine møter med både barnehagebarn og ungdomsskoleelever i nærområdet mitt på Eidsvoll. Det var skikkelig gøy å få fortelle barna fra Knausen og fra Vilberg barnehage om den viktige jobben de store løvene av granitt utenfor Stortinget gjør, dag og natt og i all slags vær. De passer jo på Grunnloven som vi er så stolte av at ble skrevet på Eidsvoll. For en 5åring er det vanskelig forstå at Grunnloven er 206 år... men at det er viktig at løvene er store og sterke og passer på - det skjønte alle! På Råholt ungdomsskole hadde lærer...

At barn og bryr virkelig bryr seg om sin fremtids jordklode har vi fått mange eksempler på de siste årene. Jeg blir så optimistisk når jeg snakker med mange av dem. Som utenfor Stortinget på det store klimabrølet i 2019. Som på Langset skole i Eidsvoll hvor elevene lagde hotell for insekter som trenger litt hvile i Minnesundområdet. Og som på Thora Storm vdg skole i Trondheim i forrige uke. Der var elevrådet nemlig i ferd med å få endringer i hele kommunens plastavfallshåndtering, fordi de ville være sikre på at plasten de kaster på skolen ble resirkulert 🏆👏👍🙏 Jeg...

Visste du at Stortinget har fått en egen Instagram-konto for unge? Jeg har fått svare på spørsmål om alt fra hva som er det beste med å være stortingspolitiker, til dilemmaer og hvilket fotballag jeg holder med ⚽ Her er en smakebit, alle 20 spørsmål og svar finner du på @stortinget_ung på Instagram 📲

I dag er det spørretime på Stortinget, og statsminister Erna Solberg kommer for å svare på spørsmål fra partiene som ikke sitter i regjering. I den muntlige spørretimen tar representantene opp dagsaktuelle saker, gjerne hentet fra mediene. Statsministeren vet ikke hvilke spørsmål som vil bli stilt. Etter den muntlige spørretimen holdes det ordinær spørretime. Her er det statsrådene med fagansvar for den aktuelle saken som besvarer spørsmålet. Den ordinære spørretimen skiller seg fra den muntlige ved at statsråden får tilsendt spørsmålene på forhånd. Spørretimespørsmål er en sentral del av Stortingets kontrollvirksomhet. Følg sendingen og se hvordan statsministeren og statsrådene svarer...

Laster...
Laster...