Beta
Søket ga 45 treff.
Tone W. Trøen
2021-04-13 18:51:05

Jeg vil fremsnakke Dennis Li som sier ifra i Aftenposten om hvordan han opplever at hverdagsrasisme mot asiater blir spøkt bort og ikke tatt på alvor. Han oppfordrer andre til å stå opp for seg selv og andre, selv om det ikke alltid er lett å #siifra. https://t.co/R2FG9Xuth1

Sosiale medier-ansvarlig i TV 2 Nyhetene, Pernille Gunnes, forteller at unge som engasjerer seg blir utsatt for hets i kommentarfeltet. Kommentarer som går på person i stedet for sak, inneholder hersketeknikker eller hatprat representerer ulike nivåer av ugrei debattkultur. Blir det nok av disse, risikerer vi å stenge ute en generasjon av stemmer fra samfunnsdebatten og at demokratiet i praksis blir snevret inn. Jeg er glad for at hun sier høyt ifra om dette og er med på dugnaden om å gjøre debattkulturen mer inkluderende. #Siifra

Idrett og fotball skal være en arena hvor vi opplever samhold, fellesskap og vennskap, og ikke rasisme. Denne uken inviterte jeg Aristide Sagbakken og Naftali Yakobo til en prat for å høre mer om deres opplevelser med rasisme på fotballbanen. Det var modig, sterkt og utrolig viktig for veldig mange at Aristide og Naftali sto frem i forrige uke og fortalte sine historier. Det er helt uakseptabelt at voksne regelrett hetser unge fra sidelinjen under en fotballkamp. Det er også helt uakseptabelt at rasistiske kommentarer faller før-, under eller etter en fotballkamp mellom spillere. For meg, som er utrolig glad...

Demokratijen ij leah naan gïelh dassedh, joekoen ij noere gïelh 📣💬 Dan åvteste skraejriem #siifra buakteme, akten buerebe soptsestimmiekultuvren åvteste, krirriej noereårganisasjovnigujmie jïh LNU. #siifra-gaajde, raeriejgujmie guktie datne maahtah viehkiehtidh hijven digkiedimmiem sjugniedidh, lea noerhtesaemien, åarjelsaemien jïh julevsaemien gïelesne. Buerie gïelevåhkoe jïh buerie digkiedimmie! Demokratiet har ingen stemmer å miste, spesielt ikke unge stemmer 📣💬 Derfor har jeg lansert initiativet #siifra, for en bedre ytringskultur, sammen med partienes ungdomsorganisasjoner og LNU. #siifra-guiden, med råd til hvordan bidra til en god debatt, er oversatt til nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. Riktig god samisk språkuke og riktig god debatt! #siifra-brosjyren på nordsamisk: https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/nett/siifra_nordsamisk.pdf...

På FNs internasjonale dag for demokrati i dag den 15. september, synes jeg det er en god anledning til å tenke på hvilke utfordringer vi har i dag i vårt eget demokrati. Det er ingen nyhet at samtaleklimaet både i sosiale medier og på mer tradisjonelle arenaer kan være hardt. Det rammer flere, men vi frykter unge er blant dem som rammes hardest. Når unge mennesker trekker seg ut av det offentlige ordskiftet, taper vi som samfunn. Vi går glipp av meningene deres og mister engasjement som kunne vært med på å gjøre samfunnet bedre. Derfor har jeg sammen med...

Tone W. Trøen
2020-09-11 22:03:59

Noen ganger må vi bare #Siifra, sier @BirgitSkarstein på #nrklindmo. For et forbilde du er for oss alle - og for en klippe og støtte for dem som trenger å bli trygget på at dansegulvet, det er der for alle! Lykke til videre på #skalvidanse

Tone W. Trøen
2020-09-10 17:48:39

Når unge mennesker forlater det offentlige ordskiftet, taper vi som samfunn. Vi taper meninger og engasjement som kan gjøre samfunnet bedre. Enig med Victor Starheim i @StoppHatprat. Sammen må vi sikre at alle kan #siifra om det de mener. https://t.co/kIJV352zKD @Universitas_no

Tone W. Trøen
2020-09-09 15:40:01

Det skal være rom for diskusjoner med høy temp i vårt demokrati. At debattanter mottar hets og sjikane er helt uakseptabelt. Jeg heier på Arina Aamir som fortsetter å #siifra om det som er viktig for henne. De unge stemmene e viktige i et levende demokrati https://t.co/ftkUj3oYme

Arendalsuka slik vi kjenner den var avlyst i år – men den ble markert i går med tre arrangementer. Et av disse handlet om #Siifra – om ytringskultur og ytringsfrihet hos unge. Her er en liten oppsummering av dagen 😊

Det er en merkedag når unge stemmer i samfunnsdebatten idag får en ny plattform for sine ytringer gjennom Dagsavisens satsing «Dagsavisen Ung» 👏 Skal samfunnsdebatten være rik og levende, trenger vi absolutt også de unges perspektiver. Da er det bare å «spisse blyantene» og #Siifra hva dere mener- alle dere mellom 13 og 21 ✏️

Glemmer ikke mitt møte med Amahl Pellegrino og Muhammed Keita i fjor på kontoret mitt. De inspirerte sterkt til at initiativet #siifra, som skal oppmuntre unge til å si sin mening, ble en realitet. De er utrolig viktige stemmer i arbeidet mot rasisme i fotballen og med smertelige, egne erfaringer kan de gi retning og håp til unge spillere idag. Som dette rådet Pellegrino gir til yngre spillere, dersom de skulle bli utsatt for rasisme; – Prøv å ikke ta det ut på feil måte, du ødelegger kun for deg selv. Snakk om det, du kan også snakke åpenlyst om...

Er det noe jeg aldri hopper over i avisrunden, er det Aftenposten Si ;D - ung debatt. Jeg blir så inspirert hver dag av alle de unge stemmene fra hele landet som deltar i samfunnsdebatten. I dag har Amanda Anvar, som jeg har vært så heldig å møte gjennom Stopp hatprat og Elevorganisasjonen, en tekst på trykk og på nett. Heia Amanda og alle andre unge der ute som velger å #siifra! 👏

Jeg er så glad for at Barneombudet tar barn og unges trygghet i digitale medier på alvor. Takk for at dere løfter temaet på dagens høynivåmøte og for invitasjonen til å holde et innlegg om hvor viktig det er at barn og unge er trygge på å si sin mening. Takk for viktig rapport med råd og innspill fra det unge ekspertpanelet. Vi må kjempe for å ha en tone i den offentlige debatten som gjør at folk orker å #siifra om det de mener og tror på. Vi må kjempe for en ytringskultur som gir trygghet for alle. Les...

Lene Westgaard-Halle
2020-01-28 11:59:24

RT @tonewtroen: «Ser du netthat, si i fra! Sett ned foten, og ikke la demokratiet ofres på ytringsfrihetens alter. Demokratiet er noe av det kjæreste vi har» Viktig fra @LeneWestgaard om at vi må #Siifra mot netthets og netthat! https://t.co/a8CfdpbEPp

Tone W. Trøen
2020-01-28 11:58:17

«Ser du netthat, si i fra! Sett ned foten, og ikke la demokratiet ofres på ytringsfrihetens alter. Demokratiet er noe av det kjæreste vi har» Viktig fra @LeneWestgaard om at vi må #Siifra mot netthets og netthat! https://t.co/a8CfdpbEPp

«Har du mye makt?», «hva skjer nå når det blir en mindretallsregjering?», «har du møtt Donald Trump?», «hva er det beste med å være stortingspolitiker?» I to dager har jeg hatt gleden av å møte elever på de videregående skolene Nannestad, Nes, Jessheim og Eidsvoll. Og for noen flotte møter! Jeg blir så optimistisk når jeg møter interesserte unge! Fordi det er så viktig at de vil engasjere seg og bry seg. Vi trenger at de tør og vil #Siifra om det de er opptatt av. For demokratiet vårt trenger vi at de forstår de politiske prosessene og maktfordelingen i...

God fjerde søndag i advent! 🕯️🕯️🕯️🕯️I søndagene fremover mot jul, har jeg lyst til å sette søkelys på hvor viktig det er at barn og unge engasjerer seg i demokratiet vårt. Jeg har gleden av å presentere noen unge stemmer som har ulike erfaringer med å #siifra om sine meninger. Fjerde episode tar for seg hatprat og sjikane, noe Hamza fra Arbeiderpartiet dessverre har erfart. Det stopper ham likevel ikke fra å #siifra 💪

God tredje søndag i advent! 🕯️🕯️🕯️I søndagene fremover mot jul, har jeg lyst til å sette søkelys på hvor viktig det er at barn og unge engasjerer seg i demokratiet vårt. Jeg har gleden av å presentere noen unge stemmer som har ulike erfaringer med å #siifra om sine meninger. Tredje episode tar for seg hersketeknikker, som mange unge dessverre opplever å bli møtt med, særlig av voksne, når de ytrer seg. I dag deler Nicolai, som er aktiv ungdomspolitiker i Kristiansand, tips til hvordan du som ung kan håndtere å bli utsatt en hersketeknikk.

God andre søndag i advent! 🕯️🕯️I søndagene fremover mot jul, har jeg lyst til å sette søkelys på hvor viktig det er at barn og unge engasjerer seg i demokratiet vårt. Jeg har gleden av å presentere noen unge stemmer som har ulike erfaringer med å #siifra om sine meninger. Andre episode tar for seg Marianne Knudsen, nestleder i NHFU, som har opplevd å få personkritikk når hun har ytret seg i media – og hvordan hun har håndtert dette.

Se hva Thea opplever første gang hun sier sin mening offentlig 😔 Og hvordan hun svarer på alt fra saklig kritikk til en trussel! Vi har ikke råd til at unge stemmer stilner fordi de ikke tør å ta del i samfunnsdebatten. La oss alle bidra til å gjøre det trygt for alle som vil #siifra om sin mening. Sammen med de politiske ungdomspartiene og LNU har jeg laget en #siifra-guide, som gir barn og unge veiledning til hvordan man kan møte ulike typer respons. Se hele #Siifra-guiden her: https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/nett/siifra-brosjyre.pdf

Laster...
Laster...