Beta
Søket ga 604 treff.

Flere skoler bør låne bort lokaler til frivillige organisasjoner, mener regjeringen🏨\nTøyen skole i Oslo er gode på dette, og i dag fikk statsrådene Tonje Brenna, Kjersti Toppe og Anette Trettebergstuen flott konsert av elever fra Tøyen Orkester🎻\nSkolen har et tett samarbeid med Oslo kulturskole, både i skoletiden og etter skolen. \n\nNå oppfordrer regjeringen, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og KS Kommunesektorens organisasjon alle kommuner og fylkeskommuner til å jobbe enda mer for et godt samarbeid mellom frivillig sektor og kommunesektoren, og stille lokaler til rådighet for frivillige organisasjoner.

Endelig barnetog igjen! 🤩\nI dag øvde elevene ved Ruseløkka Skole på å gå i tog. Mange skal gå i Oslos barnetog for aller første gang.\nVi ønsker alle lykke til og en fin feiring! 🎉

Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen og Trondheim får nå ekstra penger til å øke andelen barnehagelærere i utvalgte barnehager 👏\n\n– Målet er å utjevne sosiale forskjeller, og da må barna med størst behov få tettere oppfølging, sier kunnskapsminister Tonje Brenna. \n\nTil høsten vil regjeringen legge frem en ny nasjonal barnehagestrategi, og dette er en start på denne satsingen.\nLes mer 👇

Helse- og sosialfagstudentar som får praksisplass langt frå campus bør få dekke utgifter til reise og bustad🏠\nDet meiner forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe. Regjeringa foreslår no å bruke 50 millionar kroner på dette og målet er fleire praksisplassar.\n\n– I dag er det stor mangel på helsepersonell, særleg i kommunane. No skal det bli fleire studieplassar, men vi treng også mange fleire praksisplassar. Vi må ta heile landet i bruk, seier forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe.\n\nForslaget inneber at det er universitet og høgskular som får pengar til å dekke utgifter til reise og bustad for studentar som...

Nokre barn og unge har vore særleg hardt ramma av pandemien. Regjeringa vil no gje pengar slik at dei skal få ekstra hjelp!\n\n- Elevar treng ulike tiltak og det er lærarar og elevar lokalt som veit kva det er behov for, seier kunnskapsminister Tonje Brenna.\n\nDerfor vil kommunane og fylkeskommunane få eit stort handlingsrom til å bestemma kva tiltak det er behov for.

Ungdomsskolen skal bli mer praktisk og variert!\nKunnskapsminister Tonje Brenna fikk mange innspill fra elevene da hun besøkte Skranevatnet skole i Bergen:\n\n🚶‍♂️"Mer fysisk aktivitet"👩‍🔬"Mer praktisk læring"\n📚"Mindre lekser", var noen av ønskene. \n\nNå vil Brenna opprette et nasjonalt elevpanel med elever fra 5.-10. trinn. De skal komme med forslag til forbedringer i skolehverdagen. Dette skal brukes i arbeidet med en ny stortingsmelding om ungdomstid og 5.-10. trinn.\n\nLes mer: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ungdomsskolen-skal-bli-mer-praktisk-og-variert/id2911018/

134 954 personer har søkt studieplass på en høyskole eller et universitet i år. Her er årets mest populære studier: 🤩\n👩‍💼 Aller flest har siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole som førstevalg.\n🧑‍⚖️Hakk i hæl følger rettsvitenskap ved universitetene i Oslo og Bergen. \n🧑‍💻For første gang er et nettstudium på topplista. Nesten 1400 har deltidsutdanningen i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Innlandet (HiNN) på førsteplass. \n🚄 På fagskolene er lokførerutdanningen mest ettertraktet.\nSe oversikten over de mest populære studiene her: 👇

I dag blir det kjent kva slags trendar vi ser blant søkarane i år. Er det til dømes fleire eller færre søkarar enn i fjor? Og kva for utdanningsområde har størst vekst, og kva for utdanningsområde har størst nedgang? 📈\n\nSjå sendinga her👇

Mange barn har spørsmål om krigen i Ukraina. Statsministeren og kunnskapsministeren hadde denne uken en egen pressekonferanse for barn. Du kan se alle spørsmål og svar her:\nregjeringen.no/id2908631/

Erfarne lærere skal få unntak fra kompetansekravene for å undervise i matematikk, engelsk og norsk👨🏼‍🏫👩🏻‍🏫\nMålet er at flere lærere fortsetter i jobben.

Husk søknadsfristen for høyere utdanning 20. april kl. 14! ⏳\nPå www.samordnaopptak.no kan du søke på studier ved universiteter, høgskoler og fagskoler.

Kjenner du noen som burde bli lærer? Emma Andersen utdanner seg til å bli lærer i kroppsøving og idrettsfag. - Det å skape idrettsglede er noe jeg brenner veldig for, sier hun. \n\n20.april kl.14 er søknadsfristen for høyere utdanning!

Regjeringen vil erstatte friskoleloven med en ny privatskolelov. I det nye lovforslaget blir muligheten for å opprette privatskoler i Norge strammet inn🏨

Private barnehager har samlet sett gått med milliardoverskudd i mange år💵 Dagens regler gjør det vanskelig å se om offentlige tilskudd går til barnehagedrift.\nRegjeringen foreslår nå:\n✔Krav om at enhver privat barnehage skal være et eget selskap\n✔Forbud mot å drive annen virksomhet \n✔Forbud mot å ta opp lån andre steder enn i bank

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) legger frem sitt forslag til nye regler for private barnehager og privatskoler👇

Flere barn som har flyktet fra Ukraina begynner nå på norske skoler. De skal vi ta godt imot❤️\n\nPå Byskolen i Sandefjord har det startet fem nye ukrainske elever. Skolen har lang erfaring med å ta imot fremmedspråklige barn og barn fra krigsherjede områder. \n\nRegjeringen foreslår 50 millioner kroner til oversetting av læremidler og digitale ressurser til ukrainsk. I tillegg foreslås det 86,5 millioner kroner mer til skoler på grunn av at det kommer flere flyktninger. Les mer: regjeringen.no/id2906785/

Ukrainske barn og elever skal raskt komme inn i trygge gode skoler og barnehager når de kommer til Norge. Nå skal skolene og barnehagene få læremidler og pedagogisk materiell på plass:\n\n👩‍🏫40 millioner kroner gå til å til å oversette og utvikle læremidler for skolene og pedagogisk materiell til barnehagene. \n👩‍🏫10 millioner kroner skal brukes på å tilpasse digitale ressurser til ukrainsk og utvikle fjernundervisningstilbud.\n\nI tillegg foreslår regjeringen å øke tilskuddet kommunene og fylkeskommunene får til opplæring av barn og unge som søker opphold med 86,5 millioner kroner.

I dag la ekspertgruppen for akademisk ytringsfrihet frem sine forslag – inkludert ti ytringsvettregler. Målet er at flere forskere skal delta i den offentlige debatten🙋‍♀️\n\n☑️Bruk ytrings- og informasjonsfriheten din, også utenfor fagfellesskapene.\n☑️Vær modig, saklig, ærlig og nøye med fakta. \n☑️Søk sannheten, støtt dem som formidler, og ønsk motstemmer velkommen. \n\nLes alle ytringsvettreglene og flere av forslagene til ekspertgruppen👇

Onsdag 30. mars leverer utvalet som har vurdert kåra til den akademiske ytringsfridomen si utgreiing. Det er Anine Kierulf som har leia arbeidet.

Dette er amerikanske Dennis P. Sullivan - han er vinner av årets Abelpris👏👏Den norske prisen regnes som en av de viktigste matematikkprisene i verden! \nDen går til fremragende matematisk arbeid og er på 7,5 millioner norske kroner.\nSullivan får Abelprisen for sine banebrytende bidrag til topologi. I topologi søker forskeren å forstå hvordan rom henger sammen. Det er et viktig verktøy som blant annet kan brukes til å analysere stordata. Les mer: https://www.regjeringen.no/.../abelprisen-til.../id2905295/\n\n📸: John Griffin / Stony Brook University / Abel Prize

Laster...
Laster...