Person / Aktør:
Kunnskapsdepartementet (Norge)
Kunnskapsdepartementet (Norge)

Innlegg:
Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen og Trondheim får nå ekstra penger til å øke andelen barnehagelærere i utvalgte barnehager 👏\n\n– Målet er å utjevne sosiale forskjeller, og da må barna med størst behov få tettere oppfølging, sier kunnskapsminister Tonje Brenna. \n\nTil høsten vil regjeringen legge frem en ny nasjonal barnehagestrategi, og dette er en start på denne satsingen.\nLes mer 👇

Postet:
2022-05-13 21:00:01

Delt innhold:
35 millioner kroner til flere barnehagelærere i levekårsutsatte områder
Regjeringen vil styrke bemanningen i barnehager i levekårsutsatte områder i Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen og Trondheim. Målet er å utjevne sosiale forskjeller.