Beta
Søket ga 643 treff.
Arbeiderpartiet
2022-10-13 15:50:45

De med vanlige inntekter og lave inntekter skal betale mindre i skatt, mens de som har høye inntekter og store formuer må bidra mer. 🌹

Arbeiderpartiet
2022-10-12 15:25:27

I vårt forslag til statsbudsjett har vi en rekke tiltak som gjør at Norge blir et mer fornybart, sirkulært og grønnere samfunn. For første gang blir det også lagt fram en egen klimastatus og -plan i budsjettet🌹

Arbeiderpartiet
2022-10-11 11:12:25

Gratulerer med dagen til alle jenter! 🚺\n\nVi er stolte av AUF-leder @astridwilla , som i år er nominert til Jenteprisen som deles ut av Plan International Norge og Costume. Prisen deles ut til noen som har gjort en ekstra innsats for likestilling, og arbeidet med å stoppe diskriminering, vold og overgrep mot jenter.\n\n– Vi kan ikke ta noen likestillingskamper for gitt. Nå ser vi abortrettigheter bli skrenka inn, jenter bli nekta utdanning og helt grunnleggende rettigheter. Vi trenger at alle er med i kampen for jenters rettigheter og for likestilling, derfor er jeg både feminist og sosialdemokrat, sier Astrid.

Arbeiderpartiet
2022-10-11 09:57:40

Vi gjør barnehagen billigere og sørger for at ikke økonomi skal stå i veien for at elever kan gå på videregående! 🌹

Arbeiderpartiet
2022-10-10 16:10:50

Vi prioriterer vår felles helsetjeneste! Den som er til stede over hele landet, og som skal hjelpe alle, uavhengig av hvor du kommer fra eller hva du har i lommeboka. 🌹

Arbeiderpartiet
2022-10-10 15:01:14

Det er mange nå som henvender seg fordi de har psykiske helseplager. Derfor prioriterer vi 300 millioner til satsing på psykisk helsevern. 🌹

Arbeiderpartiet
2022-10-09 19:10:17

1,5 milliarder til grønn næringsomstilling!🌹 – Vi har lagt frem et stramt statsbudsjett for få kontroll på renta og prisveksten. Dette er avgjørende for å trygge folks økonomi og opprettholde konkurransekraften til norsk næringsliv. Samtidig prioriterer vi det grønne skiftet og legger til rette for klimavennlige investeringer i bedrifter over hele landet, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Arbeiderpartiet
2022-10-08 10:11:23

Vi reduserer maksprisen i barnehage med 3465,- per år! I tillegg blir barnehage fra august gratis for det tredje barnet i familien som går i barnehage samtidig. Bra? 👧👦🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-10-06 15:32:41

Et budsjett for trygghet og rettferdig fordeling!🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-10-06 08:06:47

Statsbudsjettet for 2023 skal bidra til å få kontroll på den kraftige prisveksten, skape trygghet rundt folks økonomi og arbeidsplasser, og utjevne de sosiale og geografiske forskjellene.🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-10-05 20:37:02

I statsbudsjettet for 2023 prioriterer vi tiltak som vil hjelpe flere unge inn i arbeid og utdanning!🌹\n\nArbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen lanserer nå ungdomsgarantien i NAV, kunnskapsminister Tonje Brenna gir flere læreplass og fagbrev, og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol legger frem en opptrappingsplan for psykisk helse. Til sammen vil dette gjøre at flere unge vil få den oppfølgingen de trenger, for å kunne få seg en jobb.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-10-05 15:20:29

Mennesker med funksjonsnedsettelser skal ha de samme muligheter som alle andre til å delta i samfunnslivet – på like vilkår og uten diskriminerende barrierer. Nå starter vi arbeidet med å innlemme FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i den norske menneskerettighetsloven!🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-10-05 11:42:07

Nå legger vi frem en historisk satsning på fastlegeordningen! Helårseffekten av styrkingen er på hele 920 millioner og er på 690 millioner i 2023.\n\nVårt mål er at alle innbyggere skal ha en fastlege å gå til. I vår felles helsetjeneste er fastlegeordningen grunnmuren. Vi aksepterer ikke en utvikling der enkeltpersoners betalingsvillighet i økende grad skal gi fortrinn som raskere eller bedre helsehjelp. Det skaper sosial ulikhet.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-10-04 10:31:14

Nær dobling av støtten til skeive organisasjoner! ❤️🧡💛💚💙💜\n\nSkeive skårer dårligere på levekårsundersøkelser, og rapporterer om dårligere livskvalitet enn andre grupper. Etter angrepet 25. juni sliter flere skeive med å få tryggheten tilbake i livene sine. I neste års statsbudsjett foreslår vi å øke støtten til LHBT+-organisasjonene med 15 millioner kroner, noe som er nær en dobling fra 2022.\n\nPengene til organisasjonene skal bidra til bedre levekår og livskvalitet, blant annet ved å gå til oppfølging etter angrepet 25. juni.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-10-04 08:59:13

Kraftprodusentene og oppdrettsnæringen tjener milliarder på å foredle våre felles ressurser. Nå er det på tide at fellesskapet får tilbake mer av verdiene som skapes.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-10-03 15:49:46

Vi fortsetter kampen for et seriøst og organisert arbeidsliv, og legger nå frem en handlingsplan for å styrke innsatsen mot sosial dumping 💪🌹

Arbeiderpartiet
2022-10-01 14:36:50

Henny Kristin Asperanden Navarsete anbefaler deg å stille til valg for Arbeiderpartiet, nettopp fordi vi trenger å høre din stemme. \n\n#arbeiderpartiet #hunbørstille

Arbeiderpartiet
2022-09-30 12:42:35

Norge har blant verdens beste forhold for fiskeoppdrett. Havbruksnæringen bruker fjorder og sjøområder som tilhører fellesskapet. Da er det rimelig at fellesskapet får en andel av de ekstraordinære inntektene som skapes av å utnytte disse ressursene. Det vil vi få til gjennom en såkalt grunnrenteskatt på kommersielle matfisktillatelser for ørret og laks.\n\nMed et bunnfradrag på 4000-5000 tonn sikrer vi at bare store aktører i havbruksnæringen betaler grunnrenteskatt, og at hele 65-70 prosent av selskapene slipper å betale. De fem største havbruksselskapene anslås å betale om lag 2/3 av grunnrenteskatten.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-09-28 10:15:46

Samfunnet vårt er bygget på rettferdig fordeling. Det er nøkkelen til både velferdsstatens styrke og til næringslivets muligheter; det er «skape og dele» i praksis. Vi må skape for å kunne dele, men måten vi deler på, avgjør også hvordan vi skaper. Med grepene vi foreslår i dag, legger vi til rette for stabile inntekter til fellesskapet og mer rettferdig fordeling som vil komme alle til gode. Overskuddene fra naturressursene skal nå fordeles bedre.\n\nVannkraft, vindkraft og havbruk er næringer som tjener mye penger på våre felles naturressurser, og som vi nå foreslår skal bidra mer til fellesskapet. Vi foreslår å...

Arbeiderpartiet
2022-09-27 12:42:00

Vi er inne i en krevende tid med krig og energikrise i Europa og høy prisvekst. Regjeringens viktigste jobb er å sørge for rettferdig fordeling, utjevne sosiale og geografiske forskjeller og sørge for at flest mulig kan beholde jobben.\n\nDeler av Nasjonal transportplan er ikke realistisk å følge opp som følge av den økonomiske situasjonen. Vi kan ikke fortsette med den raske veksten i budsjettet som den forrige regjeringen la til grunn i Nasjonal transportplan for perioden 2022–2033.\n\n- Det betyr at en del prosjekter må utsettes. Jeg vet at mange kommer til å bli skuffet, for forventningene er store. Vi må...

Laster...
Laster...