Beta
Søket ga 280 treff.
Marit Knutsdatter Strand
2021-09-13 09:59:47

Tar dere med på min stemmegivning og håper flere blir motivert til å bruke stemmeretten!

Marit Knutsdatter Strand
2021-09-12 19:34:22

Senterpartiet vil styrke beredskapen i hele Oppland🍀 Når ulykker eller sykdom rammer, skal alle i Oppland være trygge på å få hjelp av både politi, ambulanse og brannvesen. Den såkalte nærpolitireformen har sentralisert politiet og svekket beredskapen store deler av Norge. Vi vil ha både politi, ambulanser og brannvesen nær folk over hele Oppland! Enig? Lik og del! Stem senterpartiet 13. september!

Marit Knutsdatter Strand
2021-09-11 09:24:19

Siste innspurt og NM i antall møter og debatter på kort tid: Må få fram det gode Sp-budskapet og folk ser verdien av å bruke stemmeretten! Hver stemme teller!

Marit Knutsdatter Strand
2021-09-09 19:48:54

Sterkt møte med Bondelaget i dag - Senterpartiet vil levere på inntektsløft, investeringsmidler, velferdsordninger og framtidsmuligheter i landbruket. Norsk mat er av den beste og tryggeste i verden, og er avgjørende for sjølberginga.

Marit Knutsdatter Strand
2021-09-08 18:17:50

MARIT-TV

Marit Knutsdatter Strand
2021-09-07 21:05:09

GRATULERER til Oppland Senterungdommen med en kjempeinnsats som gir resultater! Vgs-elevene ønsker seg mer Senterpartipolitikk med praktiske løsninger for mindre forskjeller mellom folk, for å ta tømmeret i bruk, ha et levende landbruk i hele landet, mer praktisk skole - og mye, mye mer.

Marit Knutsdatter Strand
2021-09-07 18:30:38

Les hva vi er opptatte av å ta tak raskt i potensiell ny regjering: tjenester nær folk i hele Oppland!

Marit Knutsdatter Strand
2021-09-07 14:17:40
Marit Knutsdatter Strand sitt framsidebilete
Marit Knutsdatter Strand
2021-09-03 18:22:07

Tur til Alta og Kautokeino: utdanning nær folk i hele landet! Her er et unikt miljø ved Samisk Høgskole, et kritisk viktig miljø for næringslivet ved UiT avdeling Alta, og videregående som skal inn i framtida for å gi folk kompetanse, kvalifisering, rekvalifisering og livslang læring 🍀 #helenorge #nærfolk #utdanning #kompetanse #helelivet #læring #yrkesfag #høyereutdanning

Marit Knutsdatter Strand
2021-09-03 09:22:10

"Å stille krav er å bry seg" pleier Høyre å si. Det er viktig å ha forventninger, men når man innfører firkanta krav som også gjør det verre for enkelte å fullføre videregående opplæring må noe skje. Senterpartiet mener en fraværsgrense er klokt, fordi det handler om å få med seg undervisning og være en del av klassen, men det må også være rom for at man kan mestre skolen uten å mestre fraværsgrensa. Vi har tillit til at lærere, elever og foresatte kan løse dette på en bedre måte enn at elevene må til fastlegen og få sykemelding hver...

Marit Knutsdatter Strand
2021-09-02 06:07:11

God måling for Senterpartiet i GD i går med 29 %, og fram fra snaut 22 % i 2017. Stem og bestem - bruk stemmeretten! Norge trenger ny regjering 🍀 Senterpartiet jobber for for tjenester nær folk, styrka beredskap, mindre forskjeller og like muligheter i hele Oppland - og mye mer!

Marit Knutsdatter Strand
2021-09-01 19:22:18

MARIT-TV uke 31-2021: 12 uker igjen til valgdagen! Er på tur i ALTA, der Sp vil satse på styrka satsing på videregående, desentralisert høyere utdanning, fleksibel høyere utdanning, studiesenter og den gode forskninga som driver Nord-Norge framover. Geir Iversen har sittet på Stortinget for Finnmark Senterparti de siste fira åra, og han vil vi ha inn der i minst fire år til. Han gjør en stor forskjell for tjenester nær folk, næringsutvikling, fiskeri og ikke minst utdanningstilbudet. Vi har besøkt UiT avdeling Alta og prata om lærerutdanning, reiseliv og fiskeriforskning. Vi besøkte Samisk Høgskole og fikk høre om behovet for...

Marit Knutsdatter Strand
2021-09-01 06:19:50

Høyere utdanning og forskning må ha et distriktsperspektiv - kanskje spesielt når det gjelder lærerutdanning https://khrono.no/a/606581

Marit Knutsdatter Strand
2021-08-30 08:31:38

Jeg mener å sitte på Stortinget handler om å være aktiv folkevalgt på vegne av alle som har stemt på meg. Nå går vi til valg på ny regjering, ny retning og ny innsats. Bruk stemmeretten!

Marit Knutsdatter Strand
2021-08-28 14:44:26

MARIT-TV

Marit Knutsdatter Strand
2021-08-27 07:44:48

Senterpartiet vil stoppe sentraliseringa og satse på HELE landet - der utdanning er en grunnleggende del. Les om forskjellene i partiene her. Høyre bevilga 30 mill. kr til et direktorat, og mente det var stor satsing på desentralisert høyere utdanning. Vi vil gå mer grundig til verks med grunnfinansiering og finansiering av mindre studiesteder, ha egne desentrale studieplasser og sette i gang en ny pilot for desentral utdanning - med mer! https://www.forskerforum.no/dette-mener-partiene-om-utdanning-i-distriktene/

Marit Knutsdatter Strand
2021-08-24 09:18:06

Skolenedlegging er tøft, og for ofte ikke nødvendig. Økonomiske årsaker ligger for ofte bak, selvom skoletilbudet til barn og unge alltid bør være fokus. Framskrivinger på lavere fødetall kan ikke tvinge fram skolenedlegginger i et for høyt tempo. Vi må ta oss tid til å vurdere hva som gir best trivsel og læring her og nå, og bruke god tid på diskusjoner som skolestruktur. Derfor vil Senterpartiet gi skoler en grunnfinansiering slik at flere mindre skoler får livets rett. I tillegg vil vi ta et krafttak for læreryrket og lærerekrutteringa. Alle elever fortjener å ha en kvalifisert lærer! Uttafor Arendal...

Marit Knutsdatter Strand
2021-08-19 11:20:56

MARIT-TV

Marit Knutsdatter Strand
2021-08-16 22:46:11

Senterpartiet vil sikre rekruttering av lærere og utdanningstilbud nær folk i hele landet!

Laster...
Laster...