Beta
Søket ga 336 treff.
Hadia Tajik
2021-08-14 18:35:12

Eg vil gjerne at du skal verte kjent med Tom Kalsås. Han er stortingskandidat for Rogaland Arbeiderparti og står på 4. plassen. På NRK sin supermåling denne veka er Tom inne på Stortinget! Men det har òg vore målingar der han har mangla nokre hundre stemmer for å verte vald... Tom er hardtarbeidande, kunnskapsrik og jordnær - og han kan verte din ombudsmann til hausten. I denne videoen får du vite meir om kven han er, og kva han står for. Eg er stolt over å vere på same liste som han 🌹

Hadia Tajik
2021-08-13 18:42:10

Mange som jobber deltid, skulle gjerne heller hatt heil stilling. I dag var stortingskandidat Trine Lise Sundnes og eg ute og møtte tillitsvalde hjå Coop på Storo i Oslo, for å høyre om kva dei treng for å få fleire heiltidsstillingar i sin bransje. Arbeiderpartiet vil mellom anna styrke fortrinnsretten og retten til heltid i lovverket, ved at det er arbeidsgjevar som må dokumentere at deltid er naudsynt ved utlysingar 🌹

Hadia Tajik
2021-08-11 07:17:06

God morgon! ☀️ I sommar laga Stavanger Aftenblad ein podcast med meg om Rogaland, Arbeiderpartiet og livet sjølv. Har du litt tid til overs kan eg halde deg med selskap på øyret, ved at du klikker deg inn på denne lenka: https://play.acast.com/s/918f5f05-e2e3-4216-b23b-10479ad8d7dd/sa-105208

Hadia Tajik
2021-08-10 22:23:54

I dag er det to år sida 17 år gamle Johanne vart drepe, og muslimar var forsøkt massakrert i Al Noor Moskeen i Bærum. Heltemotet til to vaksne menn gjorde at gjerningsmannen vart stansa. Samstundes er det viktig å seie at tryggleiken til muslimar ikkje skal avhenge av heltemot. Det må vere eit felles ansvar, særleg i ei tid der PST åtvarar oss om at høgreekstremismen veks fram. Norske muslimar må få høyre at Norge er heimen deira, og muslimske ungdommar må få kjenne at dei er ein del av vår felles framtid. 🌹

Hadia Tajik
2021-08-09 19:08:41

Aktiv næringspolitikk? Det er å bruke statleg eigarskap, kapital, reguleringar og offentlege innkjøp til å fremje konkurransekrafta til norske bedriftar. Med Arbeiderpartiet i regjering vil landet få ein meir aktiv næringspolitikk ✊🏻🌹 Det kjem landet til å trenge. For dei siste åtte åra har norsk eksport falt stort, handelsbalansen er negativ - for fyrste gong sia 1987. Og berre sia 2015 har landet mista 10.000 sysselsatte i industrien. Det tiåret me er på veg inn i kjem til å vere avgjerande for om me klarer å kutte klimautslepp raskt nok til å sikre eksistensgrunnlaget vårt, og om me klarer å...

Hadia Tajik
2021-08-09 13:54:45

🌹De økonomiske forskjellene mellom folk har økt. De rike har blitt rikere, og folk med alminnelige inntekter har ikke kunnet holde tritt. Formuesskatten er derfor på dagsorden igjen, og det fremmes ulike påstander som ikke er faktabaserte. Jeg går gjennom de mest vanlige her: 𝑃𝑎̊𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑: «𝐾𝑢𝑡𝑡 𝑖 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑒𝑠𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 𝑠𝑘𝑎𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑖𝑑𝑠𝑝𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟» 𝐅𝐚𝐤𝐭𝐚: Nei, det finnes ingen dokumentasjon for dette. Det som derimot finnes er solid dokumentasjon på at kutt i formuesskatten fører til økte forskjeller, fordi skattekuttene går til de som har formue og at pengesummene skattekuttene tilsvarer er større jo større formuene er. Ser vi skattekuttene samla fra da Høyreregjeringen...

Hadia Tajik
2021-08-08 12:16:01

Det er sundag! Tagg nokon i kommentarfeltet som du ser på slik eg ser på cupcakes 🤩 😅

Hadia Tajik
2021-08-06 16:25:11

Eg såg ein baby i Bodø. Eg sakna min eigen baby, som er i Oslo ❤️ Så eg gjekk rett til Bodø-babyen Nikoline og fekk ha ho inntil brystet. Det var så fint! Eg kunne kjenne at det var litt bæsj på gang. Det går så fint, tenkte eg. Og så litt meir. Og så litt meir 😳 Og så: Fullskala bæsjeeksplosjon 😂💩 Heldigvis hadde eg ein ekstra topp med meg… 🥰

Hadia Tajik
2021-08-06 10:31:52

I dag: Bodø 🤩 Med Bjørnar Skjæran! Håper han har tid til å henge litt med meg, og ikkje berre sjå på OL 😅

Hadia Tajik
2021-08-05 17:01:39

For meg har dagen i dag berre handla om arbeid! 💪🏻 Tove Elise Madland og eg besøkte fleire arbeidsplassar på Haugalandet. Sida 2015 har Norge mista 10.000 industriarbeidsplasser, og eksporten har falt mest av alle OECD-landa. Arbeiderpartiet vil at: 🌹 Staten må ta ein meir aktiv rolle for at privat næringsliv skal lukkast: Til dømes vil me gje Statkraft 1 mrd kr og i oppgåve å byggje ut grunninfrastrukturen for å gjere industri utav hydrogen 🌹 Me skal sikre industrien rimeleg, rein og rikeleg med norsk kraft, og sørge for at krafta kjem fram der han trengs 🌹 Den maritime...

Hadia Tajik
2021-08-04 15:51:55

I dag fekk eg halde den politiske talen i bakken på Utøya ❤️✊🏻 Den tradisjonelle AUF-leiren er delt opp i tre festivalar, på grunn av pandemien. Eg grudde meg litt, det var som å gå opp til muntleg eksamen. Men mest av alt er eg glad og takksam for å få vere ein del av den same rørsla som desse ungdommane: Dei ser at verda er større enn kvar enkelt av oss og at me treng meir fellesskap og rettferd. Saman med Arbeiderpartiet kjem dei til å vere garantisten for ein rettferdig klimapolitikk som kutter utslepp og skaper jobbar for...

Hadia Tajik
2021-08-03 08:26:04

Bra at Bjørnar Skjæran og eg utfyller kvarandre 😂 Ein nørd og ein sportsidiot 🌹❤️

Hadia Tajik
2021-08-03 05:29:11

Ute av heimen kl 0500 i dag. Smurte meg to brødskiver med smør, ost og fårepølse for å kunne ete frokost undervegs. Kva liker du å ha i matpakka? ☺️ Eg skal mellom anna til Namdalen og Inderøya, for å fortelje om Arbeiderpartiet sin politikk for gratis skulefritidsordning for 1. klassingane og korleis me kjem til å prioritere lågterskeltilbud for betre psykisk helse. Med ei Ap-leia regjering vil velferd for alle vere viktigare enn skattekutt for dei rikaste ✊🏻🌹

Hadia Tajik
2021-07-30 18:41:07

I dag kom endå ei måling som peiker rett veg for Arbeiderpartiet ↗️☺️ 26,9 %, største parti, og fleirtal med Sv og Sp. Då var det ekstra motiverande å starte valkampen med å farge Trøndelag raudt i dag saman med gode partifeller og AUF 🤩

Hadia Tajik
2021-07-29 10:43:53

Hvis du har eit kvarter til overs, så kan du verte betre kjent med Arbeiderpartiet sin politikk og med meg i denne lenka ☺️ https://radio.nrk.no/podkast/politisk_kvarter/l_8cbff16f-2ee2-42cd-bff1-6f2ee2e2cd55

Hadia Tajik
2021-07-23 10:28:29

Eg vil gjerne gje ros til ei frå eit anna parti. 🌹 Då Fabian Stang i går hevda at Jonas slo politisk mynt på 22. juli-terroren, var tidlegare Unge Høyre-leiar Sandra Bruflot ute og tok tydeleg avstand. Ikkje berre dét: Ho sa og at ho meinte at folk på høgresida hadde eit særleg ansvar for å ta tak i ekstremisme frå høgresida, på same måte som folk på venstresida må gjere det same om det veks fram farleg ekstremisme på vår side. Slik viser Bruflot korleis me kan koma vidare i dei vanskelege samtalane om ideologien bak terrorangrepet for ti...

Hadia Tajik
2021-07-21 10:12:17

Dei siste ti åra har PST sine åtvaringar mot høgreekstreme miljø blitt stadig tydelegare. Me veit og at sosiale medier ofte gjev meir plass til raseri og konspirasjonsteoriar, enn til fakta og veloverveid argumentasjon. Det er ei farleg utvikling. I går var eg på eit arrangement om ekstremisme på Utøya, ilag med mange andre. Same dag hadde nokon tagga på minnesmerket etter Benjamin Hermansen. Seinare, i ei anna samanheng, vart tre personar med mange våpen pågripne av politiet. Politiet meiner dei har tilknytning til eit høgreekstremt miljø. I morgen er det ti år sida ein mann med liknande tankegods angreip...

Hadia Tajik
2021-07-19 10:48:58

Finn ein feil 😅 Dette er meg på veg til jobb i dag, fyrste dag etter ferie. I godt driv på veg ned trappa med jobbveska over skulderen og søppel i handa, som eg skulle kaste på veg ut. Jaja, eg såg feilen i tide. Heldigvis har eg ikkje gløymt passordet på pc-en 😁

Hadia Tajik
2021-06-26 18:52:16

Kjærleiken er fri. Det bør menneska og få vere. God Pride. ❤️🧡💛💚💙💜

Hadia Tajik
2021-06-25 17:40:36

Latterkrampe og alvorleg videohelsing går ikkje… I alle fall ikkje på ein og same tid! God helg 😄☀️ (Ps. Det gjekk til slutt)

Laster...
Laster...