Beta
Søket ga 500 treff.
Arbeiderpartiet
2022-03-10 13:11:58

Nå blir det 18-årsgrense på kosmetiske inngrep som blant annet fillers. Inngrep må også utføres av helsepersonell. \n\n– Endringen er et ledd i å gjøre noe med kroppspresset som er i samfunnet i dag. Som påvirker mange unge av alle kjønn, men i stor grad unge jenter, sier Cecilie Myrseth.

Arbeiderpartiet
2022-03-09 15:15:18

I dag er det ett år siden Hans-Christian Gabrielsen gikk bort. Han var en bauta i arbeiderbevegelsen og en av Arbeiderpartiets viktigste tillitsvalgte. Hans engasjement for rettferdighet og trygghet for arbeidsfolk er fortsatt med oss.\n\nFoto: LO/Henry Mai

Arbeiderpartiet
2022-03-08 12:45:47

Et likestilt arbeidsliv, trygghet på jobb, trygghet i hjemmet og trygghet i møte med helsevesenet er nødvendig for å leve et godt liv. For Arbeiderpartiet er denne tryggheten likestillingskamp!💪 Hva er din viktigste likestillingssak?\n\n#kvinnedagen #arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-03-08 07:25:39

Gratulerer med kvinnedagen! Kampen for likestilling fortsetter💪🌹\n\n#kvinnedagen #arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-03-07 12:02:30

Vi styrker våre felles helsetjenester. Pengene skal prioriteres slik at hjelpen kommer raskere og nærmere mennesker som har behov for psykisk helsehjelp!🌹

Arbeiderpartiet
2022-03-04 18:21:05

Norge stiller opp for Ukraina og det ukrainske folk. Rundt 300 ukrainere er allerede registrert inn til Norge, og det vil komme flere. Vi kan alle bidra, og ta godt imot de som kommer❤️\n\n#standwithukraine #🇺🇦

Arbeiderpartiet
2022-03-03 11:27:41

I solidaritet med Ukraina. 🇺🇦\n\n#standwithukraine #🇺🇦

Arbeiderpartiet
2022-02-28 18:23:28

1. mars er fristen for å søke VGS! Elise Waagen, vår utdanningspolitiske talsperson, har noen tips til deg som ikke har bestemt deg enda. Husk å søke! 😄\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-02-28 15:03:34

🇺🇦\n\n#standwithukraine\n#🇺🇦\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-02-24 10:04:57

Vi fordømmer på det sterkeste Russlands militære angrep på Ukraina.

Arbeiderpartiet
2022-02-13 14:37:34

Gratulerer med morsdagen!🌹

Arbeiderpartiet
2022-02-11 10:23:59

Vi foreslår at eksamen avlyses denne våren! Elevenes skolehverdag har vært preget av pandemien i snart tre skoleår. Avlysing av eksamen gjør at elevene får mest mulig ut av resten av skoleåret, og lærerne får best mulig grunnlag til å sette standpunktkarakter 📖

Arbeiderpartiet
2022-02-09 16:43:41

Nå starter vi en storstilt satsing på havvind! \n\nMer kraft inn i det norske markedet vil legge til rett for lavere strømpriser, sikre mer kraft til samfunnet og utvikling av norsk industri, og det vil bidra til verdiskaping og sysselsetting i hele landet🌹 \n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-02-07 11:29:59

Folk skal merke en forskjell med ny regjering. Det er avgjørende for å lykkes i nord. Og Norge lykkes bare om vi lykkes i nord!🌹 #arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-02-04 12:34:13

I dag er det verdens kreftdag – og regjeringen prioriterer arbeidet med kreft. 🌹\n\nDet skjer mye viktig fremover, både nasjonalt og internasjonalt. Vi skal lage en ny nasjonal kreftstrategi som blant annet setter ambisjoner for å desentralisere deler av kreftbehandlingen, for kapasitet til å utføre gentesting tidligere i behandlingsforløpet og for å styrke ettervernet. #arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-02-03 12:19:47

Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde! 💪🌹\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-02-01 21:26:37

Takk! Nå kan regjeringen åpne mer for barn og unge, idrett, kultur og næringsliv🌹#arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet
2022-01-27 16:37:57

Åtte tomme stoler står vendt ut mot Oslofjorden der 529 jødiske kvinner, menn og barn ble deportert med DS. Donau 26. november 1942. Stolene har ingen seter, tomrommet kan ikke fylles.\n\nFra Norge ble totalt 773 jøder sendt til dødsleirene i Tyskland og Polen. Av disse kom bare 34 tilbake. 27. januar er dagen da Auschwitz-Birkenau ble frigjort for 77 år siden. Dette ble derfor valgt til datoen for den internasjonale Holocaustdagen.\n\nAldri igjen.

Arbeiderpartiet
2022-01-27 10:00:35

Pandemien og mer bruk av hjemmekontor gjør at færre har reist. Det kan også føre til endringer i kollektivtilbudet i framtida, men dersom rutetilbudene kuttes for mye for tidlig, risikerer vi å miste reisende som ellers ville kommet tilbake og reist kollektiv igjen. Nå er vi, Sp og SV enige om å kompensere for tapte billettinntekter fram til august. #arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-01-26 12:05:28

Vi styrker det psykiske helsetilbudet ved å gi mer til lavterskeltilbud i kommunene og forebyggende tiltak for studenter. Det er vi, Senterpartiet og SV enige om. #arbeiderpartiet #politikk

Laster...
Laster...