Beta
Søket ga 454 treff.
Heidi Nordby Lunde
2020-07-02 13:22:42

Arbeiderpartiet skaper en falsk trygghet for arbeidstakere når de vil forlenge permitteringstiden uten å kunne garantere at arbeidsplassene er der i andre enden. I mellomtiden bruker arbeidstakerne opp dagpengerettighetene sine, samtidig som forskning og erfaring viser at langtidspermitterte ofte ender opp som langtidsledige - nettopp fordi jobbene forsvinner.

Heidi Nordby Lunde
2020-07-02 10:14:18

"Arbeiderpartiet styrer mot en formynderstat der demokratiske funksjoner og innsyn forsvinner til fordel for allmektige offentlige instanser som skal slippe å måtte måle seg mot noen andre. All prat om åpenhet kan vi se bort fra." Nådeløst fra Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel.

Heidi Nordby Lunde
2020-06-26 15:16:54

Byer er bra, og Oslo er 💙 #oslove

Heidi Nordby Lunde
2020-06-16 22:43:26

Det er helt vilt at vi for bare tre måneder siden hadde historisk lav ledighet i Norge og den største utfordringen til norske bedrifter var å få tak i kompetent arbeidskraft. Heldigvis går ledighetstallene nå kraftig ned etter hvert som vi beveger oss tilbake til normalen. Norge har gjort mye riktig under den pågående krisen. Nå er det viktig at det som var midlertidige tiltak rulles tilbake og at det skapes mer og inkluderes flere i privat sektor!

Heidi Nordby Lunde
2020-05-24 21:42:55

Et argument for harmonisering av skatter og avgifter i forhold til våre naboland. Vi taper arbeidsplasser, skatteinntekter, vekst og utvikling når vi velger en politikk som gjør at vi har over syv millioner dagsturer til Sverige hvert år!

Heidi Nordby Lunde
2020-05-23 20:11:35

Fra Ap-byrådet som mener de ikke har penger til smittevernsutstyr og ekstra bemanning på sykehjem, så kommer nå dette: De "spanderer" sykkelreparasjoner på folk i full jobb som sparer penger på å ikke ta kollektivtransport eller kjøre bil. Hva med å prioritere flere avganger på kollektivtrafikken i stedet for å "spandere" sykkelreparasjoner på folk som ifølge de som er intervjuet allerede er villig til å betale dette selv og står i kø for å få reparert sykkelen sin til selvkost?

Heidi Nordby Lunde
2020-05-09 15:39:25

Melder du deg inn i Europabevegelsen i dag, på selveste Europadagen, som markerer fred og samarbeid i Europa, så sender jeg deg dette flotte merket til å gå med på jakkeslaget. Den internasjonale Europabevegelsen ble stiftet i 1948 av europeiske politikere som Winston Churchill og Konrad Adenauer. Etter to ødeleggende verdenskriger var erkjennelsen at et fritt og fredelig Europa ikke kommer av seg selv. Den norske Europabevegelsen ble grunnlagt i Norge året etter av blant annet Arnulf Øverland. Europabevegelsen har siden den tid arbeidet for at flest mulig land i Europa skal inngå i et forpliktende organisert samarbeid, basert på...

Heidi Nordby Lunde
2020-05-08 11:29:05

Dersom du er mot innvandring, bistand og klimatiltak burde du støtte FNs bærekraftsmål. Dersom du er for markedsøkonomi, handel, menneskerettigheter og bedre ressursbruk likeså. Dersom du bare er dust, så setter du FNs bærekraftspin opp mot det norske flagget. I tillegg er jeg for EU. Troll i vei - kommentarfeltet er åpent!

Heidi Nordby Lunde
2020-05-07 11:39:33

Hvorfor er det greit på venstresida å snakke ned verdien av arbeidet til konsulenter, rådgivere, mellomledere og andre som også gir sitt usynlige bidrag til samfunn og verdiskaping? Det må gå an å takke de som nå har stått i førstelinje, uten å devaluere innsatsen til andre. Er det noe koronakrisen burde lært oss så er det at vi er gjensidig avhengige av hverandre!

Heidi Nordby Lunde
2020-05-06 13:06:16

Børge Brende om når vi forveksler nasjonal egeninteresse med å stenge grensene. Vår selvråderett og egeninteresse er helt avhengig av internasjonalt samarbeid: «Under den store depresjonen svarte land med å stenge grensene. Den globale handelen sank med 50 prosent, den globale verdiskapingen med 25 prosent. Massearbeidsledighet fulgte, som igjen medførte en sosial krise. Krisen la grunnlaget for ekstremisme og senere krig.»

Heidi Nordby Lunde
2020-05-02 12:41:59

Byrådet i Oslo driver en ideologisk kamp mot private barnehager. Nå bruker de 65 millioner på å kjøpe opp en privat barnehage for å skyve dem ut, samtidig som byrådet krever mer penger av staten for å dekke ekstrautgifter i forbindelse med koronakrisen. Høl i huet!

Heidi Nordby Lunde
2020-04-02 10:55:07

Det er med sorg vi har fått beskjed om at Astrid Nøklebye Heiberg har gått bort. Hun var en kjempe til det siste, den lille, store damen med det varme hjertet og gode humøret. Ikke minst var hun en bauta for kvinners rettigheter og som psykiater kjempet hun for å fjerne homofili som diagnose. Vi står på skuldrene til damer som henne. Hun holdt et foredrag i Oslo Høyre i 2012 som jeg fortsatt har notatene fra. Det er mye gull der, blant annet om at sosial og sosialisme ikke er det samme. Velferd betyr ikke veldedighet, omsorg er ikke...

Heidi Nordby Lunde
2020-03-31 19:41:59

Det finnes mer enn ett fellesskap i Norge, og i motsetning til hva folk i andre partier tror så er Norge verken i ferd med å gå opp i limingen eller rakne. Vi ser et Norge der det statlige fellesskapet stiller opp, og med sine økonomisk brede skuldre tar over den tyngste børen. Et Norge der privat næringsliv omstiller seg fra å levere ting som er kjekt å ha under normale forhold, til livsnødvendigheter i krise. Et Norge der nabofellesskap kommer sammen i spontant orden. Selv om vi må holde avstand, så må vi holde sammen!

Heidi Nordby Lunde
2020-03-26 22:22:34

Det er ikke første gang at en krise klarer å mobilisere folk og også kanskje fjerne fordommer, og inkludere flere i arbeidslivet. Heia, Gunnvor - måtte vi alle være litt mer som henne 💙 Ta vare på hverandre - og vask hendene!

Heidi Nordby Lunde
2020-03-25 17:00:40

Veldig bra - nå kommer regjeringens krisepakke for små og mellomstore bedrifter. Jeg er enig med Jan Tore Sanner - tiltakene for næringslivet må være kraftfulle, målretta og reverserbare, slik at vi ikke nå gjør grunnleggende endringer i norsk økonomi som kan føre til forlenging av denne eller nye kriser senere. Og så er det slik Trygve Slagsvold Vedum sa i debatten i Stortinget - Det blir krevende uansett, men det blir litt mindre ille. Arbeidsplasser vil forsvinne og livsverk kan gå tapt. Staten kan ikke kompensere alle fullt ut for alt i ubegrenset tid. Men vi kan gjøre det...

Heidi Nordby Lunde
2020-03-25 01:04:11

Min mormor var tjenestepike, barnepike, stuepike, servitør. Mamma var sekretær, pappa rørlegger. Jeg har jobbet som garderobevakt og sekretær. Jeg bare lurer på - hvor kommer denne holdningen om at ingen "ser" hvor viktige andres arbeidsplasser er fra? De tar i så fall utgangspunkt i en virkelighet jeg ikke er en del av. For meg har alltid alle oppgaver vært en del av at vår verden går rundt. Jeg kunne aldri vært bussjåfør. Eller lege. Begge er viktige for meg. Den ene daglig. Den andre sjeldnere, men da mer akutt. Enten er de som skriver slikt fullstendig virkelighetsfjerne - eller...

Heidi Nordby Lunde
2020-03-24 08:16:37

Nå stiller fellesskapet opp. Likevel må vi sørge for at pengene som brukes er målretta, at de fungerer etter hensikten og kan reverseres. Vi må være forsiktige så vi ikke lar kortsiktige løsninger skape varige endringer vi egentlig verken ønsket eller så for oss når vi er over på den andre siden!

Heidi Nordby Lunde
2020-03-23 08:15:43

Oslo Høyre mener at gårdeiere må sette ned husleia så butikker og virksomheter ikke går konkurs fordi faste utgifter består selv om inntektene faller. De kan da ikke være tjent med å kreve full husleie på kort sikt for så å miste all inntekt på lang sikt? Vi tilbyr digitale aktiviteter og foredrag til våre medlemmer for å utvikle program og politikk også i disse tider - velkommen som medlem! https://www.oslohoyre.no/bli-medlem/

Heidi Nordby Lunde
2020-03-19 23:15:33

Noen mer en fyller skoa de går i. Rett dame på rett plass!

Heidi Nordby Lunde
2020-03-19 10:40:00

Det er ikke ofte jeg blir målløs i Dagsnytt 18, men når Nei til EU mener at EUs regler må oppheves som svar på koronakrisen, så ble jeg nesten det. Vi trenger mer internasjonalt samarbeid for å løse det som er en internasjonal krise, og EU sikrer nå allokering av ressurser der det trengs mest. De som mener EU er sent ute med respons, kan jo reflektere litt over at EU har brukt omtrent samme tid på å sikre kriseberedskap til 28 land og 500 millioner innbyggere som Norge har brukt på å vedta våre krisepakker for 5 mill nordmenn...

Laster...
Laster...