Beta
Søket ga 442 treff.
Heidi Nordby Lunde
2022-06-25 13:30:12
Heidi Nordby Lunde's cover photo
Heidi Nordby Lunde
2022-06-02 12:02:54

Folkeavstemningen i Danmark i går ga et klart ja til å oppheve unntaket danskene har hatt mot å delta i EUs forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Det europeiske kartet er i ferd med å tegnes om, men Norge velger å ikke ha en hånd med i laget. Jeg tror at vi står sterkere sammen og at behovet for dette er større enn på lenge!

Heidi Nordby Lunde
2022-03-03 15:28:44

Ukraina har bedt EU om hastemedlemskap. Det er ikke tilfeldig. I over 70 år har EU vært en garantist for nettopp demokrati, fred og frihet. Mens et av våre regjeringspartier ønsker en frikobling fra det europeiske fellesskapet og melde Norge ut av EØS, banker Ukraina febrilsk på døren for å komme inn. EU bør anerkjenne Ukraina som offisiell søkerstat, og gjerne innlede et hurtigspor. Under de samme forutsetningene og krav til Ukraina som til andre medlemsland. Men først må Ukraina hjelpes til å vinne krigen mot Russland!\n\n#slavaukraini #heroyemslava #westandwithukraine

Heidi Nordby Lunde
2022-02-17 20:45:40

Jeg blir rørt av sånt. Sentralbanksjef Øystein Olsens siste tale. Lette etter skjulte beskjeder mellom linjene og påskeegg, noe rampete i siste tale. Men du skal være bra dum for å ikke klare å lese det som står i klartekst i Perspektivmelding på perspektivmelding, sentralbanksjefens årstale på årstale - vi må bruke mindre, jobbe mer, husholdere bedre. Lenge siden han snakket om at Norge har vært unntaket og nå er på vei inn i en ny normal. Nå polariseres endringer som har vært spådd i to tiår politisk, på en måte som gjør at fundamentet vi står på gynger. Dette...

Heidi Nordby Lunde
2021-09-14 20:50:44

Vi lever i verdens fineste demokrati 💙 Takk til alle frivillige som har stått på for Høyre gjennom en lang og krevende valgkamp. Alle gode ønsker til de som nå skal ta Norge videre! Foto: Gubben (selvsagt) 💙

Heidi Nordby Lunde
2021-09-08 14:32:33

Arbeid er mer enn en jobb å gå til. Det er fellesskap, kompetansebygging, vennskap og arbeidsglede. På samme måte er lønn mer enn penger på konto. Å være selvhjulpen gir selvstendighet og selvrespekt, gir valgmuligheter og frihet. En god næringspolitikk bidrar til alt dette. Derfor vil Høyre: - sikre et godt organisert arbeidsliv, der hele, faste stillinger fortsatt er hovedregelen, men med nok fleksibilitet til å inkludere de som ikke kan stå i 100 prosent stilling, men kan jobbe litt - at Norge skal bli Europas beste vertskap for grønne industrietableringer gjennom å innføre hurtigspor for nye store industrisatsinger, tildele...

Heidi Nordby Lunde
2021-08-24 09:35:36

Da Hege og Anne Karin sto uten barnehageplass, bestemte de seg for å åpne barnehage selv. Dermed bidro de til den store barnehagedugnaden som det offentlige inviterte til og har siden drevet koselige Bakketoppen Barnehage på Nordstrand. Nå frykter de at et regjeringsskifte vil ta fra dem det de selv har bygget opp og at den såkalte Storberget-rapporten vil bli virkelighet. Da kan kommunen først strupe driften deres gjennom å endre tilskuddene, prioritere barn til kommunale barnehager i stedet for dit foreldrene søker dem - for så å kjøpe opp barnehagen til spottpris når driften ikke lenger går rundt. Det...

Heidi Nordby Lunde
2021-08-12 19:57:30

Vi fører en aktiv næringspolitikk i Norge, men må ha en annen tilnærming til dette enn det venstresida vil ha dersom vi skal lykkes med det grønne skiftet. Vi trenger reformer, på markedsøkonomiens premisser, fordi ingen andre økonomiske systemer har de samme mekanismene for innovasjon og effektiv produksjon som en godt regulert markedsøkonomi der ressursene og innsatsfaktorene er riktig priset. Da vil det lønne seg å investere grønt!

Heidi Nordby Lunde
2021-08-02 17:06:29

Det norske folk fortjener en femmer i pandemi-håndtering, skriver spaltisten. Helt enig, folk har (med noen unntak) vært hensynsfulle, vist omsorg og tatt ansvar. Jeg ville gitt 5+ 💙🇳🇴🙌

Heidi Nordby Lunde
2021-06-21 22:56:43

Noen tror Pride bare er en fest, og gjerne en fest med mye nakenhet og fokus på seksualitet. Ja, det er det også. Det ER en feiring av rettigheter som har vært vunnet frem gjennom at noen har kjempet. Noen har tapt. Noen har blitt banket. Noen bankes fortsatt. Ingen av oss må la oss lures til å tro at vi er reelt sett frie før alle rundt oss er det. Så lenge mine venner, familiemedlemmer, kollegaer eller naboer blir diskriminert, så er samfunnet dårligere for oss alle. Ingen er fri før alle er fri. Denne kronikken var fin. Og...

Heidi Nordby Lunde
2021-06-09 18:55:43

Sosialistenes svar på ulikhet er skatt 💰 – Høyres svar er utdanning 🧑🏻‍🎓og arbeid 👷‍♀️. Kanskje kjedelig 😴, men det eneste som fungerer 🙌!

Heidi Nordby Lunde
2021-02-28 17:27:38

Jeg begynner å bli lei av at Oslo angripes fra alle kanter. Vi som bor her burde ta mer til motmæle - enten det handler om kritikk av Oslo eller utflytting av arbeidsplasser. Nylig kom regjeringen med et utspill om at det skal opprettes såkalte "distrikts-huber", eller statlige kontorfellesskap, slik at statsansatte kan jobbe fra der de har lyst til å bo. Som om folk ikke har lyst til å bo i Oslo. Vi er den regionen i Norge med høyest verdiskaping, vi har tilgang på et arbeidsmarked med 1,5 millioner mennesker, vi har visstnok færre statlige ansatte per innbygger...

Heidi Nordby Lunde
2021-02-25 18:53:12

Nå håper vi at byrådet klarer å prioritere de bedriftene, særlig restauranter og reiseliv, som er hardest rammet av nedstengingen av Oslo siden oktober! Bra jobba, Mudassar!

Heidi Nordby Lunde
2021-02-24 12:19:16

Gratulerer med dagen, Erna - hele Norges statsminister! Gleder meg som et barn til å drive valgkamp igjen, for å jobbe for det jeg vet er våre felles hjertesaker - å skape mer og inkludere flere, en kunnskapsskole som gir muligheter til alle, et fornuftig grønt skifte som skaper arbeidsplasser over hele landet og tar Norge inn en bærekraftig fremtid og ikke minst bidra til jenters skolegang og utdanning over hele verden og løfte frem kvinners rettigheter. Rock on!

Heidi Nordby Lunde
2021-02-12 08:55:20

Yes! «– Det er ikke influensere som bygger Norge – det er arbeidsfolkene, håndverkere, montører, malere, jernbindere og tunneldrivere.» Bare én av grunnene til at ikke regjeringa har satset på influenserlinja på videregående, men på yrkesfag. Nå ser vi stadig flere velge seg inn på dette og flere håper vi det skal bli. Norge bør være selvforsynte med skikkelige fagarbeidere som bygger landet!

Heidi Nordby Lunde
2020-11-11 21:04:56

Oslo-skolen: fra Høyres hjertebarn til SVs hakkestubbe. Ap har abdisert fullstendig. Det var en skole som løftet de svakeste, og elevene scoret høyt nasjonalt da Høyre satt i byråd og hadde ambisjoner på vegne av elevene - til fallende resultater og kaos. Nå har hundre rektorer har sendt brev til sin sjef, utdanningsdirektør Marte Gerhardsen. De er bekymret for at fagmiljø og kompetanse forvitrer. Nylig ble det kjent at en hel seksjon som jobber med læringsmiljø i Oslo kommune slutter i protest. Dette er bare trist - på vegne av elevene og byen.

Heidi Nordby Lunde
2020-11-02 15:07:43

Høyres Øystein Sundelin og Mathilde Tybring-Gjedde roper varsko i Nettavisen om at Arbeiderpartiets, SVs og MDGs skolepolitikk i Oslo vil føre til den største økningen i ulikhet på mange tiår. Nasjonale prøver viser at Oslos elever i 5. klasse går tilbake i engelsk, lesing og regning. Kartleggingsprøvene i 1.-3. klasse viser at flere elever er under bekymringsgrensen i lesing og regning, og at andelen elever i samme elevkull som sliter øker med årene. Utdanningsetaten har mistet Læringsmiljøteamet, etatens fremste kompetansemiljø på skole- og læringsmiljø. Med Høyre i byråd ble resultatene i Oslo-skolen snudd, og flere lærte mer og fikk flere...

Heidi Nordby Lunde
2020-10-30 08:39:05

Fra byrådet som har penger til å sponse el-sykler, sykkelreparasjoner og piggdekk til syklister, innførte eiendomsskatt og brukte 222 millioner kroner på å kjøpe 51 leiligheter, 65 millioner kroner på et ideologisk oppkjøp av en privat barnehage, skal bruke 100 millioner på åpning av en bekk ingen vil ha og bygger grøntområde ved innkjøringen til Sognsvann - så bringer vi i dag dette - det er altså ikke mangel på penger, men mangel på prioriteringer, som er problemet i Oslo!

Heidi Nordby Lunde
2020-10-29 09:03:06

Boligkrisen i Oslo er politisk skapt, og bidrar til dårligere, dyrere og mer risikable bosituasjoner. Venstresida legger skylda på markedet, men det blir ikke flere boliger av priskontroll, eiendomsskatt, ny særskatt på sekundærboliger eller at kommunen kjøper eksisterende leiligheter! Skrot den særskilte leilighetsnormen, øk farten på reguleringene og begynn å bygge der folk faktisk vil bo - så kan vi begynne å snakke om sosial boligbygging, der de som jobber her selvsagt også skal ha mulighet til å bo her!

Heidi Nordby Lunde
2020-10-28 15:10:47

Med denne regjeringen har vi ansatt 3 000 flere folk i politiet og i tillegg gjennomført en politireform som begynner å gi resultater. Eller som Frank Sletten, politimann i Harstad, sier ganske tydelig: «Av og til opplever jeg at de positive virkningene av reformen blir for lite synlig i ordskiftet. Personlig så tror jeg at vi aldri har vært nærmere publikum enn det vi er nå.» Mer politi, bedre tjenester! 👮🏻👮🏼‍♂️💙🙌👮🏾‍♀️👮‍♀️

Laster...
Laster...