Person / Aktør:
Heidi Nordby Lunde
Heidi Nordby Lunde
Parti: H

Innlegg:
Melder du deg inn i Europabevegelsen i dag, på selveste Europadagen, som markerer fred og samarbeid i Europa, så sender jeg deg dette flotte merket til å gå med på jakkeslaget. Den internasjonale Europabevegelsen ble stiftet i 1948 av europeiske politikere som Winston Churchill og Konrad Adenauer. Etter to ødeleggende verdenskriger var erkjennelsen at et fritt og fredelig Europa ikke kommer av seg selv. Den norske Europabevegelsen ble grunnlagt i Norge året etter av blant annet Arnulf Øverland. Europabevegelsen har siden den tid arbeidet for at flest mulig land i Europa skal inngå i et forpliktende organisert samarbeid, basert på verdier som demokrati, frihet, fred, solidaritet og likeverd gjennom gjensidig respekt og en felles bærekraftig utvikling. Dette er viktigere en noen gang. Vi står #sterkeresammen Gratulerer med dagen!

Emneknagger:

Postet:
2020-05-09 15:39:25

Delt innhold:
Bli medlem i Europabevegelsen
Stadig flere melder seg inn, men vi har plass til mange flere.