Beta
Søket ga 604 treff.

Et godt samarbeid mellom skole og foreldre er viktig for elevenes læring og trivsel🏫\n\nForeldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) har laget fem råd til foreldre for et godt skole-hjem-samarbeid:\n\n1️⃣Vær en god rollemodell: snakk positivt om skolen, læreren, de andre elevene og foreldrene deres. \n \n2️⃣Støtt opp om lærernes jobb. Snakk om timeplanen hjemme og spør barna om skolehverdagen. \n \n3️⃣Meld deg som klassekontakt og foreldrerepresentant. Ta initiativ til å samarbeide med lærerne. \n \n4️⃣Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. I sum kan du og andre foreldre bidra med mye. \n \n5️⃣Si fra til skolen, både når ting fungerer bra...

Vi heier på alle lærlinger! Denne uken har kunnskapsminister Tonje Brenna vært på reise og truffet lærlinger både på Svalbard, i Trondheim og i Oslo og Akershus. \n\nRegjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2023 å øke tilskuddet til flere læreplasser og bedre læreplassformidling til nær 460 millioner kroner. Det er 80 millioner mer enn i 2022.\n \n– Vi kan ikke akseptere at mange ikke får mulighet til å fullføre på grunn av læreplassmangel. Vi må også huske på at arbeidslivet har et stort og økende behov for fagutdanna folk, og samfunnet vinn på at flere fullfører, sier Brenna.\n\nLes mer: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fullforing/id2930592/\n\n@LOs lærlingepatrulje

BRANSJEPROGRAM: Ansatte i blant annet avfall- og gjenvinningsbransjen, industrien og reiseliv kan nå få oppdatert kunnskap gjennom skreddersydd, kort og relevant etter- og videreutdanning.\n\nBransjeprogrammene er et spleiselag. Staten betaler for at videregående opplæring, fagskoler, høyskoler og universiteter skal gi relevante tilbud. Bedriftene og den enkelte ansatte investerer sin tid. Målet er at ansatte, permitterte og ledige i bransjer får kompetanse til å mestre nye oppgaver, og dermed bli i jobben👏👏\n\nMed blant annet:\nDirektoratet for høyere utdanning og kompetanse, NHO Reiseliv, KS Kommunesektorens organisasjon, Samfunnsbedriftene, Fagforbundet, Norsk Industri, Fellesforbundet, Yrkestrafikkforbundet - YTF, Norsk Arbeidsmandsforbund, Maskinentreprenørenes Forbund, Næringslivets Hovedorganisasjon

For første gong på 20 år har eit utval vurdert heile folkehøgskulesektoren. Folkehøgskulane speler ei viktig rolle i utdanningssystemet, men det er lite kunnskap om innhaldet og kvaliteten i folkehøgskulane og om elevane som går der.

Mange barn og unge er urolige for krigen i Ukraina - og de stiller mange gode spørsmål! Statsminister Jonas Gahr Støre og kunnskapsminister Tonje Brenna besøkte Gamlebyen Skole for å svare på noen av de gode og vanskelige spørsmålene fra elevene på 6. trinn.\n\nKunnskapsdepartementet (Norge)

Denne uken er det samisk språkuke! På Nedre Bekkelaget skole i Oslo møtes til sammen 50 elever i løpet av uka for å ha samiskundervisning👫\n\nDet er viktig å bevare de samiske språkene, og derfor har regjeringen i budsjettet for neste år foreslått å øke tilskuddet til samisk i grunnopplæringen med 17,5 millioner kroner. Dette vil styrke opplæringen i samisk. God samisk språkuke!\n \nDán vahkku lea sámi giellavahkku! Oslo Nedre Bekkelaget skuvllas deaivvadit oktiibuot 50 oahppi vahkkosaččat sámegieloahpahussii. Sámegielaid lea dehálaš seailluhit, ja dan dihte lea ráđđehus boahtte jagi bušeahtas árvalan lasihit 17,5 mill. ruvnno sámegiela vuođđoskuvllaoahpahusdoarjagii. Dát nanne sámegieloahpahusa. Buorre...

Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Kuben videregående skole i Oslo 25. oktober kl. 13.15 for å svare på spørsmål fra elever om krigen i Ukraina. Du kan følge spørretimen her.

Disse skal gi råd til kunnskapsminister Tonje Brenna til hvordan mellom- og ungdomstrinnet kan bli enda bedre👏👏\n\nElevene utgjør et elevpanel som skal gi ministeren råd fremover i arbeidet med stortingsmeldingen om 5.-10. trinn. Statsråden skal også få innspill fra elever når hun besøker skoler rundt om i landet. \n\nHar du innspill? Send dem inn her: \nhttps://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/grunnopplaring/innsiktsartikler/arbeidet-med-stortingsmelding-om-ungdomstid-og-5.-10.-trinn/send/id2923901/

Denne uken var studentledere fra hele landet samlet til Studentpolitisk toppmøte i Oslo. Ett av temaene var flere studentboliger🏢\n\nHusleie er den største enkeltutgiften på budsjettet til de aller fleste studenter. Men byggingen av nye studentboliger går sent. \n\nTil tross for at Stortinget de siste årene har satt av penger til om lag 1600-1700 nye boliger i året, har det kommet inn søknader tilsvarende drøye tusen nye boliger i året. En av grunnene har vært at studentsamskipnadene ikke har klart å bygge innenfor den satte kostnadsramme. \n\nDerfor har regjeringen nå løftet taket på hvor dyrt det kan være å bygge en...

Denne uken var studentledere fra hele landet samlet til Studentpolitisk toppmøte i Oslo. Ett av temaene var flere studentboliger🏢\n\nHusleie er den største enkeltutgiften på budsjettet til de aller fleste studenter. Men byggingen av nye studentboliger går sent. \n\nTil tross for at Stortinget de siste årene har satt av penger til om lag 1600-1700 nye boliger i året, har det kommet inn søknader tilsvarende drøye tusen nye boliger i året. En av grunnene har vært at studentsamskipnadene ikke har klart å bygge innenfor den satte kostnadsramme. \n\nDerfor har regjeringen nå løftet taket på hvor dyrt det kan være å bygge en...

Noen timer i uka møtes en gjeng eldre flyktninger fra Afghanistan, Syria og Ukraina i et klasserom i Tromsø kommune for å lære seg norsk. Dette er ikke bare språkopplæring, men en god og viktig møteplass for elevene, som alle er mellom 65-78 år. ❤️\n \nMandag 10. oktober arrangerer regjeringen sin nasjonale integreringskonferanse der tema er sterkere fellesskap og flere i arbeid. Følg konferansen direkte: https://nettsteder.regjeringen.no/rnik/\n\nMed:\nIntegrerings- og mangfoldsdirektoratet - IMDi, Marte Mjøs Persen, Statsministerens kontor (Norge), Troms og Finnmark fylkeskommune, LIN - Likestilling, Inkludering og Nettverk, OsloMet - Oslo Metropolitan University, Rådet for flerkulturelle minoriteter i Oslo, Vestland Innvandrerråd, Kultur-...

Noen timer i uka møtes en gjeng eldre flyktninger fra Afghanistan, Syria og Ukraina i et klasserom i Tromsø kommune for å lære seg norsk. Dette er ikke bare språkopplæring, men en god og viktig møteplass for elevene, som alle er mellom 65-78 år. ❤️\n \nMandag 10. oktober arrangerer regjeringen sin nasjonale integreringskonferanse der tema er sterkere fellesskap og flere i arbeid. Følg konferansen direkte: https://nettsteder.regjeringen.no/rnik/\n\nMed:\nIntegrerings- og mangfoldsdirektoratet - IMDi, Marte Mjøs Persen, Statsministerens kontor (Norge), Troms og Finnmark fylkeskommune, LIN - Likestilling, Inkludering og Nettverk, OsloMet - Oslo Metropolitan University, Rådet for flerkulturelle minoriteter i Oslo, Vestland Innvandrerråd, Kultur-...

Regjeringen vil at det skal bygges flere studentboliger 🏘. For å få opp tempoet på byggingen, foreslår de å heve taket for hvor mye hver hybel kan koste å bygge.\n\n– Husleie er den klart største budsjettposten for de fleste studenter. Flere gode og billige hybler er det som vil monne mest for lommeboken deres, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).\n\nLes mer: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/studentar/id2930600/

Gode nyheter for deg med barn i barnehage! Regjeringen foreslår:\n- redusert makspris i barnehagen💸\n- gratis barnehage for alle i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms🌄\n- gratis barnehageplass fra og med det tredje barnet for de som har flere barn i barnehagen samtidig 👶👶👶\n\n– I krevende tider er gode velferdstjenester i hele landet avgjørende for å gi folk trygghet i hverdagen. Derfor prioriterer vi å gjøre barnehagene billigere og mer tilgjengelige for småbarnsfamiliene, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).\n\nLes mer: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/barnehager/id2930586/

Norge kan mangle 20 000 sykepleiere i 2035, ifølge SSB. Men skal vi utdanne flere må vi ha flere praksisplasser i kommunene! \nIndre Østfold kommune og Høgskolen i Østfold har virkelig tatt tak i dette👏👏\n\nHøyskolen har opprettet en ekstra klasse på sykepleiestudiet i Fredrikstad. Alle studentene i klassen bor i Indre Østfold og skal ha nesten all praksisen sin i kommunen. \n\nFra neste år planlegger høyskolen å opprette et desentralisert heltidsstudium i sykepleie, med undervisningslokaler på Mysen. Målet er å rekruttere flere studenter lokalt, sikre nok praksisplasser i kommunehelsetjenesten og bidra til at Indre Østfold kan rekruttere flere sykepleierne. \n\nStatsråd...

Nå er grunnsteinen lagt for nytt felles bygg for samisk skole og teater i Kautokeino! \n\nMandag la nemlig kunnskapsminister Tonje Brenna og sametingspresident Silje Karine Muotka ned den første steinen til ny samiske videregående skole og reindriftsskole og Det Samiske Nasjonalteateret Beaivváš. \n\nHer skal det samiske språket og den samiske kulturen bli ivaretatt og få utvikle seg. Elevene skal få unik kunnskap og teateret skal skape nye opplevelser – både på turné og på den nye hjemmescenen. \nGratulerer! Ollu lihkku! \n\nHer kan du lese talen til statsråden: \nNorsk:https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/grunnstensnedleggelse-samisk-vgo-og-teater/id2928059/\nSamisk:https://www.regjeringen.no/se/aktuelt/grunnstensnedleggelse-samisk-videregaende-skole-og-reindriftsskole-og-det-samiske-nasjonalteateret-beaivva/id2928059/\n\nSámediggi - Sametinget\nKultur- og likestillingsdepartementet - Norge

I helgen var det åpning av 129 nye studentboliger i Stavanger 👏👏\n– Den største enkeltutgiften for de fleste studenter er husleie. Derfor er det viktigste vi kan gjøre for å bedre studentenes økonomi å bygge flere rimelige studentboliger, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borte Moe. \n\nRegjeringen ønsker at byggetempoet skal opp, med mål om 3000 nye boliger i året.

Vi må ha flere praksisplasser til helse- og sosialfagsstudenter! \nNorge trenger mer helsepersonell, men mangel på praksisplasser er en flaskehals. Derfor inngår nå regjeringen og KS Kommunesektorens organisasjon en samarbeidsavtale. Målet er at kommunene skal tilby flere studenter praksis.\n\nLes mer om avtalen👇

H.M. Kongen delte i går ut Kavliprisen 2020 og 2022 til 18 forskere fra ti land👏👏Kavliprisen hedrer fremragende forskning innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap.\n \n– Takket være prisvinnernes arbeid over mange tiår, forstår vi nå mer om stjerners indre, og vi har fått nanoteknologi som kan brukes i alt fra batterier til covid-tester. Vi vet også mer om det genetiske grunnlaget for flere sykdommer i hjernen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.\n\nHer kan du lese mer om hvem som mottok pris: https://www.kavliprize.org

Svømmekunnskaper og livredning er livsviktig 🫶Fra 2020 ble det et krav i ungdomsskolen at elever skal få øve på livberging i vann ute, uansett hvor de bor. \n\nDenne uken åpnet kunnskapsminister Tonje Brenna Redningsselskapet sin kampanje "Trygg i vann", som skal hjelpe skolene med å nå målet.

Laster...
Laster...