Person / Aktør:
Kunnskapsdepartementet (Norge)
Kunnskapsdepartementet (Norge)

Innlegg:
Norge kan mangle 20 000 sykepleiere i 2035, ifølge SSB. Men skal vi utdanne flere må vi ha flere praksisplasser i kommunene! \nIndre Østfold kommune og Høgskolen i Østfold har virkelig tatt tak i dette👏👏\n\nHøyskolen har opprettet en ekstra klasse på sykepleiestudiet i Fredrikstad. Alle studentene i klassen bor i Indre Østfold og skal ha nesten all praksisen sin i kommunen. \n\nFra neste år planlegger høyskolen å opprette et desentralisert heltidsstudium i sykepleie, med undervisningslokaler på Mysen. Målet er å rekruttere flere studenter lokalt, sikre nok praksisplasser i kommunehelsetjenesten og bidra til at Indre Østfold kan rekruttere flere sykepleierne. \n\nStatsråd Ola Borten Moe mener dette er et eksempel til etterfølgelse. \n\n- Her gjør høyskolen og kommunen akkurat det jeg håper skal skje i hele landet, og det blir spennende å se utviklingen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. \n\nLes mer om ambisjonene for praksisplasser i kommunene her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-vil-ha-flere-praksisplasser-for-helse-og-sosialfagsstudener/id2926992/?fbclid=IwAR0a5AriniAJUjXcYPpfTy_NDFROgreTWEMuuMxyKk-rguwU16iUlaPoWlg\nKS Kommunesektorens organisasjon

Postet:
2022-09-22 21:19:41

Delt innhold:
Norge kan mangle 20 000 sykepleiere i 2035, ifølge SSB. Men skal vi utdanne flere må vi ha flere praksisplasser i kommunene! \nIndre Østfold kommune og Høgskolen i Østfold har virkelig tatt tak i dette👏👏\n\nHøyskolen har opprettet en ekstra klasse på sykepleiestudiet i Fredrikstad. Alle studentene i klassen bor i Indre Østfold og skal ha nesten all praksisen sin i kommunen. \n\nFra neste år planlegger høyskolen å opprette et desentralisert heltidsstudium i sykepleie, med undervisningslokaler på Mysen. Målet er å rekruttere flere studenter lokalt, sikre nok praksisplasser i kommunehelsetjenesten og bidra til at Indre Østfold kan rekruttere flere sykepleierne. \n\nStatsråd Ola Borten Moe mener dette er et eksempel til etterfølgelse. \n\n- Her gjør høyskolen og kommunen akkurat det jeg håper skal skje i hele landet, og det blir spennende å se utviklingen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. \n\nLes mer om ambisjonene for praksisplasser i kommunene her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-vil-ha-flere-praksisplasser-for-helse-og-sosialfagsstudener/id2926992/?fbclid=IwAR0a5AriniAJUjXcYPpfTy_NDFROgreTWEMuuMxyKk-rguwU16iUlaPoWlg\nKS Kommunesektorens organisasjon