Beta
Søket ga 488 treff.
Hårek Elvenes
2023-03-01 08:04:47

14 timers dag i New York! 😄

Hårek Elvenes
2023-02-25 15:31:44

Perfekt skidag, verken mer eller mindre!👏😄

Hårek Elvenes
2023-02-17 20:33:46

Ble «forært» «Minnesota-pass» av Christina Carleton, direktøren på Norway House i Minneapolis, under et besøk på Stortinget i dag. Et særdeles hyggelig og interessant møte med bla digital omvisning i det nye bygget til Norway House i Minneapolis, som Dronning Sonja nylig åpnet. Et senter for formidling og utvikling av de sterke historiske, kulturelle og økonomiske båndene mellom Norge og Midt-Vesten. Tradisjon og historie står naturligvis sentralt, men her vektlegges også det moderne Norge🇳🇴🇺🇸. Senteret markedsfører norsk kunst og kultur, og legger til rette for videreutvikling av de gode forbindelsene mellom Norge og Midtvesten innen næringsliv og akademia. Norway House...

Hårek Elvenes
2023-02-16 11:00:16

SKRIVER OM 50 ÅR MED UTVEKSLING MELLOM HV OG NATIONAL GUARD I MINNESOTA\n\nI er det 50 år siden Heimevernet startet samarbeidet US National Guard. Hvert år drar norske HV-soldater og HV-ungdommer fra hele landet til Minnesota for å øve med amerikanske instruktører.\n\nSamtidig kommer amerikanske «HV-soldater» til Norge for å trene i et barsk norsk klima. Minnesota var neppe et tilfeldig valg av område. De kulturelle båndene mellom Norge og Minnesota er sterke, og Minnesota er delstaten i USA med flest (om lag 850 000) norskamerikanere.\nForholdet til USA og samarbeidet med USA er avgjørende for norsk sikkerhet. Den amerikanske sikkerhetsgarantien er...

Hårek Elvenes
2023-02-14 13:01:42

INNSPILL TIL FORSVARSKOMMISJONEN\nDenne våren legger den første forsvarskommisjonen på om lag 30 år frem sin rapport, og kort tid etter presenterer forsvarssjefen et nytt fagmilitært råd. Norge står overfor viktige forsvars- og sikkerhetspolitiske veivalg i en tid preget av krig på europeisk jord.\n\nDerfor har Høyres referansegruppe til forsvarskommisjonen de siste månedene jevnt og trutt gjennomført møter med relevante aktører tilknyttet forsvarssektoren, og oppdatert seg på relevante problemstillinger som må tas stilling til i det kommende arbeidet, blant annet med tanke på lærdommer som melder seg i kjølvannet av krigen i Ukraina. \n\nI dag har referansegruppa en kronikk om denne tematikken...

Hårek Elvenes
2023-02-11 08:49:18

Høyre 34,6 % i dagens måling i Nationen og Klassekanpen👍😄! Best ever for Høyre😊!

Hårek Elvenes
2023-02-05 16:23:55

Hærens hovedkampsystem fornyes og forsterkes. Landmaktutredningen i 2017 konkluderte med en mekanisert brigadstruktur med stridsvogner. Gjeldende Langtidsplan for forsvaret vedtatt i 2020 stadfestet dette, og Stortinget vedtok i desember 2021 og avsette vel 19 mrd.kr til innkjøp av nye stridsvogner. Nå er antall vogner og leverandør valgt. Et langt lerret er i ferd med å bli ferdig bleket!

Hårek Elvenes
2023-02-02 11:08:18

Registerer 31% til Høyre i blodfersk meningsmåling i NRK/Aftenposten😄!

Hårek Elvenes
2023-02-01 20:06:52

Jeg «grillet» forsvarsministeren i Stortingets spørretime i dag om Forsvarssjefens lekkede forslag om ikke å opprette en ny maritim innsatsskvadron i Ramsund, som Stortinget vedtok i 2020.

Hårek Elvenes
2023-01-26 19:34:26

Uten FN ville makt gått foran rett!

Hårek Elvenes
2023-01-23 10:53:41

Har nominert Aleksej Navalnyj til fredsprisen.\n\nNavalnyj er blant de få tydelige opposisjonelle mot Putins autoritære regime i Russland, noe som har vært nær med å koste ham livet, skriver Elvenes i sin begrunnelse for å nominere opposisjonspolitikeren til årets fredspris.\nNavalnyj var en av favorittene til Nobels fredspris i fjor.\n\nI to år har han vært fengslet. Han soner i en straffeleir i nærheten av byen Vladimir. I mars i fjor ble han dømt til ni års fengsel for en rekke lovbrudd som han og hans støttespillere sier er politisk motivert. Han sonet da allerede en dom for brudd på meldeplikten. Lovbruddet...

Hårek Elvenes
2023-01-13 18:39:16

Det er positivt at NAMMO omsider hat fått gehør hos regjeringen for økt produksjon av ammunisjon. Det er et stort behov for å øke produksjonen av ammunisjon. Høyre har lenge etterlyst handling fra regjeringen i denne saken.\n·\nRegjeringen har sagt lite om finansieringen. Høyre vil følge opp og er særlig opptatt av regjeringen ikke finansierer dette ved å ta midler fra andre viktige forsvarssatsinger.

Hårek Elvenes
2023-01-12 20:17:40

Forsvarsministeren ble kjørt hardt av Høyre i Stortingets spørretime på onsdag hvordan Norge skal øke produksjonen av ammunisjon, og hvorfor sårt tiltrengt støtte til NAMMO for utvidelse av produksjonskapasiteten uteblir. Forsvarsministeren etterlot seg flere spørsmål enn svar. Spent på hva finansministeren og forsvarsministeren har å meddele i morgen. Det er på høy tid å være konkret. Nok prat nå!

Hårek Elvenes
2023-01-04 19:03:48

Krigen i Ukraina tærer på ammunisjonslagrene i Europa. Høyre vil styrke NAMMO finansielt for at selskapet skal kunne øke produksjonen av ammunisjon. NAMMO er en av fire store produsenter av ammunisjon i Europa og er kritisk viktig for ammunisjonsberedskapen i NATO. Les mer:

Hårek Elvenes
2023-01-01 14:00:28

Godt nytt år, folkens! Hilsen fra Garmisch-Partenkirchen. Nå skal tyskere, polakker og østerrikere bankes!😄!🇳🇴

Hårek Elvenes
2022-12-30 19:20:29

Lite slår universalklister, sol og blå himmel😄! Supert feste, knall glid😄!

Hårek Elvenes
2022-12-20 11:36:48

Dagens måling i Vårt Land er oppløftende😄! H=35,6 %

Hårek Elvenes
2022-12-16 09:18:09

Ukraina betaler en ufattelig høy pris for å stå imot Russlands brutale krigføring og terror mot sivilbefolkningen. \n\nVår støtte handler om frihet og demokrati, og ukrainernes rett til selv å bestemme i eget land og egen fremtid. Det handler også om forsvar av prinsippene for fredelig sameksistens i Europa. \n\nIgjen har USA kommet Europa til unnsetning i en skjebnetid. Men fremover vil USA være tvunget til å rette det strategiske blikket mer mot Stillehavsregionen grunnet Kinas kraftige militære styrkeoppbygging, og selvhevdende opptreden i sørøst-Asia. Europa og Norge er nødt til å ta større ansvar for egen sikkerhet. Les mer:

Hårek Elvenes
2022-12-15 08:59:02

UKRAINA-EUROPEISK SAMHOLD OG FRIHET SKAL IKKE SMADRES UNDER PUTINS JERNHÆL \n\nUkraina betaler en ufattelig høy pris for å stå imot Russlands brutale krigføring og terror mot sivilbefolkningen. Godt over sju millioner ukrainere har forlatt hjemlandet. Samtidig er 6,5 millioner ukrainere internt fordrevet.\n\nSamlet er en tredel av befolkningen på flukt. Et inderlig håp om fred er befolkningens fremtidsønske. Skal Ukraina få fred må Putin tape i Ukraina.\n\nVi må være forberedte på en langvarig konfrontasjon mellom Russland og Vesten. Ukraina har en soleklar rett til selvforsvar, og Norge har rett til å støtte Ukrainas selvforsvarskamp. Russlands terrorbombing av sivil infrastruktur har som...

Hårek Elvenes
2022-12-14 08:16:42

Jeg er i mot å fjerne tilleggspoeng for førstegangstjenesten til høyere utdanning som et regjeringsoppnevnt utvalg foreslår. Førstegangstjenesten står i særstilling, og kan ikke sammenlignes med mye annet som gir tilleggspoeng til høyre utdanning. Les mer:

Laster...
Laster...