Person / Aktør:
Hårek Elvenes
Hårek Elvenes
Parti: H

Innlegg:
SKRIVER OM 50 ÅR MED UTVEKSLING MELLOM HV OG NATIONAL GUARD I MINNESOTA\n\nI er det 50 år siden Heimevernet startet samarbeidet US National Guard. Hvert år drar norske HV-soldater og HV-ungdommer fra hele landet til Minnesota for å øve med amerikanske instruktører.\n\nSamtidig kommer amerikanske «HV-soldater» til Norge for å trene i et barsk norsk klima. Minnesota var neppe et tilfeldig valg av område. De kulturelle båndene mellom Norge og Minnesota er sterke, og Minnesota er delstaten i USA med flest (om lag 850 000) norskamerikanere.\nForholdet til USA og samarbeidet med USA er avgjørende for norsk sikkerhet. Den amerikanske sikkerhetsgarantien er fundamental for NATOs evne til avskrekking og forsvar. Samarbeidet mellom USA og Europa har vært grunnleggende for norsk og europeisk sikkerhet i mer enn 75 år. Verdien av Norges sterke forhold til USA er kommet enda klarere til syne gjennom Russlands angrepskrig i Ukraina. Selv SV er i ferd med å endre sitt syn på NATO, der USA er bærebjelken.\n\nNorges sikkerhetspolitiske utfordringer er, og blir, langt større enn vi er i stand til å håndtere på egen hånd. Amerikansk militært nærvær i Europa er et uttrykk for transatlantisk solidaritet og interessefellesskap. Det skal ikke tas for gitt. USA er strukket strategisk og finansielt. Kinas økte globale ambisjoner og selvhevdende opptreden i sørøst -Asia har tvunget USA til et strategisk hovedfokus mot Stillehavsregionen. USA forventer at Europa tar større ansvar for egen sikkerhet gjennom å øke forsvarsbudsjettene. Det er ingen vei utenom, ikke minst sett i lys av Russlands krigføring i Ukraina.\n\nUtvekslingen mellom HV og National Guard i Minnesota er det lengst pågående militære utvekslingsprogrammet USA har med en annen nasjon. Gjennom 50 år har tusenvis av offiserer, soldater og HV-ungdom møtt kollegaer og familier i Norge og USA. Det er har bygget forsvarsvilje, gjensidig forståelse, og styrket relasjonene mellom USA og Norge. Dette er ikke blitt mindre viktig i den rådende sikkerhetspolitiske situasjonen.\n\nIgjen har USA kommet Europa til unnsetning. Uten våpenhjelpen fra USA ville Ukraina vært under Putins jernhæl.

Postet:
2023-02-16 11:00:16

Delt innhold:
SKRIVER OM 50 ÅR MED UTVEKSLING MELLOM HV OG NATIONAL GUARD I MINNESOTA\n\nI er det 50 år siden Heimevernet startet samarbeidet US National Guard. Hvert år drar norske HV-soldater og HV-ungdommer fra hele landet til Minnesota for å øve med amerikanske instruktører.\n\nSamtidig kommer amerikanske «HV-soldater» til Norge for å trene i et barsk norsk klima. Minnesota var neppe et tilfeldig valg av område. De kulturelle båndene mellom Norge og Minnesota er sterke, og Minnesota er delstaten i USA med flest (om lag 850 000) norskamerikanere.\nForholdet til USA og samarbeidet med USA er avgjørende for norsk sikkerhet. Den amerikanske sikkerhetsgarantien er fundamental for NATOs evne til avskrekking og forsvar. Samarbeidet mellom USA og Europa har vært grunnleggende for norsk og europeisk sikkerhet i mer enn 75 år. Verdien av Norges sterke forhold til USA er kommet enda klarere til syne gjennom Russlands angrepskrig i Ukraina. Selv SV er i ferd med å endre sitt syn på NATO, der USA er bærebjelken.\n\nNorges sikkerhetspolitiske utfordringer er, og blir, langt større enn vi er i stand til å håndtere på egen hånd. Amerikansk militært nærvær i Europa er et uttrykk for transatlantisk solidaritet og interessefellesskap. Det skal ikke tas for gitt. USA er strukket strategisk og finansielt. Kinas økte globale ambisjoner og selvhevdende opptreden i sørøst -Asia har tvunget USA til et strategisk hovedfokus mot Stillehavsregionen. USA forventer at Europa tar større ansvar for egen sikkerhet gjennom å øke forsvarsbudsjettene. Det er ingen vei utenom, ikke minst sett i lys av Russlands krigføring i Ukraina.\n\nUtvekslingen mellom HV og National Guard i Minnesota er det lengst pågående militære utvekslingsprogrammet USA har med en annen nasjon. Gjennom 50 år har tusenvis av offiserer, soldater og HV-ungdom møtt kollegaer og familier i Norge og USA. Det er har bygget forsvarsvilje, gjensidig forståelse, og styrket relasjonene mellom USA og Norge. Dette er ikke blitt mindre viktig i den rådende sikkerhetspolitiske situasjonen.\n\nIgjen har USA kommet Europa til unnsetning. Uten våpenhjelpen fra USA ville Ukraina vært under Putins jernhæl.