Beta
Søket ga 261 treff.
Bård Hoksrud
2023-01-27 18:48:20

Deltar på årsmøte til Midt Telemark FrP og Nome FrP. Alltid veldig hyggelig å være sammen med flotte FrPere🤩👍

Bård Hoksrud
2023-01-27 11:19:07

Dette er bekymringsfullt. Mer enn 24.000 har svart på en undersøkelse hos Nettavisen, og bare 2% sier at de føler seg trygge på at det offentlige tar vare på dem når de blir gamle😞\n\nNå er Kjerkol nødt til å ta grep. Vi må sørge for å rydde opp så folk har tillit til systemet og tillit til at de får den hjelpen de har krav på.\n\nNår folk har betalt skatt og jobbet hele livet, er det en selvfølge at de skal bli tatt godt vare på av det offentlige når de trenger det👍🏼

Bård Hoksrud
2023-01-26 20:45:04

For første gang på over 30 år er jeg ikke på årsmøtet i lokallaget mitt Bamble FrP, men det skyldes at jeg skal på #nrk #debatten snart. Om #eldreomsorg

Bård Hoksrud
2023-01-25 16:15:12

Tusen takk for et utrolig spennende og interessant besøk hos Anita Tunold og Aleris - sykehus & medisinske sentre. Her jobber det masse flinke folk som vil hjelpe folk å bli friske raskest mulig, og som gjerne bidrar til å redusere helsekøene. Dagens regjering vil jo ikke bruke så mye av denne kapasiteten tydeligvis bedre at folk står i kø enn å få behandling. Forstå det den som kan!

Bård Hoksrud
2023-01-24 17:46:44

Hatt et par fantastiske dager… fortsatt ikke slutt🙈😂👍🤩 Statter på politisk kvarter, så var det videre til Sørlandet og Fremskrittspartiet Kvinesdal deltok på årsmøte snakket om strøm og helse og omsorgspolitikk. Besøkte også Kvinesdal omsorgssenter, spennende nye løsninger og nye plasser for å kunne følge opp samboer garanti. Så var det videre i dag tidlig til Egersund Frp sammen med May Helen Hetland Ervik. Snakket om situasjonen til de som må reise til Stavanger for Dialyse. Så gikk turen videre til Bjerkreim og møter sammen med Bjerkreim FrP på bedrifts besøk hos Covent AS. Spennende og veldig interessant. Så var...

Bård Hoksrud
2023-01-24 17:46:44

Hatt et par fantastiske dager… fortsatt ikke slutt🙈😂👍🤩 Statter på politisk kvarter, så var det videre til Sørlandet og Fremskrittspartiet Kvinesdal deltok på årsmøte snakket om strøm og helse og omsorgspolitikk. Besøkte også Kvinesdal omsorgssenter, spennende nye løsninger og nye plasser for å kunne følge opp samboer garanti. Så var det videre i dag tidlig til Egersund Frp sammen med May Helen Hetland Ervik. Snakket om situasjonen til de som må reise til Stavanger for Dialyse. Så gikk turen videre til Bjerkreim og møter sammen med Bjerkreim FrP på bedrifts besøk hos Covent AS. Spennende og veldig interessant. Så var...

Bård Hoksrud
2023-01-23 21:19:55

Helseministeren vil ikke ta noe ansvar for hvordan det står til i eldreomsorgen. I stedet skyver hun alt ansvaret over på kommunene, og viser totalt mangel på handlekraft😔\n\nFrP satte av en egen eldremilliard i vårt alternative budsjett, og vi har nå fremmet forslag om statlig finansiert eldreomsorg😊👍 \n\nAlle eldre skal få god og verdig omsorg i Norge!

Bård Hoksrud
2023-01-23 07:35:54

Nå er jeg straks klar for å møte helseministeren i Politisk kvarter på NRK😃👍🏼\n\nVi skal diskutere bemanning i helse- og omsorgssektoren og hvordan vi kan kutte helsekøene. FrP mener at vi må ta i bruk all ledig kapasitet, også ideelle og private aktører for å få ryddet opp i helsekøene. Dessverre er det ingen vilje, heller det stikk motsatte vi ser fra regjeringen. De vil strupe det private..\n\nVi sier ja takk - begge deler👍🏼

Bård Hoksrud
2023-01-21 22:54:38

-Dette er bare utrolig trist og tragisk. \n\nVi har den siste tiden sett at det kommer stadig nye alvorlige avsløringer om folk som ikke får hjelp eller får for lite hjelp. Jeg vet at det er mange som gjør en fantstisk jobb i eldreomsorgen. Men merker at det dr flere og flere pårørende og personer som trenger hjelp som tar kontakt og er utslitte og opplever at ikke de får hjelpen de trenger. \n\nMye av dette handler om at viljen til å prioritere eldreomsorgen ikke er der i mange kommuner. \n\nDerfor utfordrerer jeg statsråden på å bli med på å...

Bård Hoksrud
2023-01-21 13:21:24

- 🙈 ja detta spørsmålet, kom litt uventa i dagens avisrunde🙈😂🤣

Bård Hoksrud
2023-01-21 09:07:21

Da er jeg snart klar for #avisrunden på TV 2 Nyhetskanalen

Bård Hoksrud
2023-01-19 19:49:37

- i dag skulle jeg gjerne vært med i #dax18 men fikk dessverre ikke delta hos NRK. Men takk til Pårørendealliansen som sa klart ifra! Mens Kjerkol og Trøen jo er enige, de ønsker færre sykehjemsplasser. FrP sørget for å øke tilskuddet til å bygge nye sykehjem/pleie/omsorgsboliger. FrP sørget for å fåbevilget tilskudd til over 2200 plasser hvert år de årene vi satt i regjering. Når vi gikk ut av regjering reduserte H, KrF og V dette ned til 500 plasser i 2022, for 2023 foreslo Ap og Sp ingen penger til nye plasser. Det blei heldigvis 500 plasser. Men...

Bård Hoksrud
2023-01-18 09:23:37

Brennpunkt forteller sterke og triste historier som viser hvordan det står til i eldreomsorgen. Det er uholdbart at eldre kan oppleve 40 ulike pleiere på en uke. Det er store forskjeller mellom kommunene. Fremskrittspartiet vil ha statlig finansiert eldreomsorg. Det handler om tryggheten og verdigheten for de eldre. Programmet kan sees på linken under eller på NRK #brennpunkt i kveld.

Bård Hoksrud
2023-01-17 12:31:05

-Kjerkol sier det må strammes inn, og sykehusene må spare, og fjerne behandligstilbud. I tillegg skal hun ha bort innleie på sykehusene. Samtidig øker køene, og nå står nesten 250 000 pasienter å venter på å få behandling. Det er en økning på 23 000 pasienter. Nei Kjerkol vi trenger vilje til å prioritere pasientene og derfor foreslo FrP mer penger til sykehusene. Samtidig som vi vil bruke privat kapasitet. For FrP er det viktigste å få behandlet folk raskt. Så køene må ned ikke opp!

Bård Hoksrud
2023-01-11 21:28:24

Her ser dere litt av debatten med statsministeren i dagens spørretime. Det er ikke akkurat lett å forstå svaret hans…\n\nDet Støre kaller «avbyråkratisering», er at kommunene ikke lenger skal rapportere til Helsedirektoratet hvor mange som står på venteliste for å få en sykehjemsplass i kommunen. Det betyr at vi fremover ikke vil ha tall på hvordan det egentlig står til med sykehjemsdekningen.\n\nDet er helt utrolig at Støre mener at dette krever for mye ressurser, når kommunene allerede har tallene. Det er bare å sende dem inn, så det kan ikke ta mye tid.\n\nStatsministeren mener altså at det er helt uinteressant...

Bård Hoksrud
2023-01-11 09:53:37

Jeg er klar for dagens spørretime hvor jeg skal utfordre Statsministeren😃💪🏼\n\nFølg med på Stortingets nett-tv litt over kl. 10:00🤩\n\nhttps://www.stortinget.no/nett-tv

Bård Hoksrud
2023-01-11 07:30:22

Straks klar for politisk kvarter om #eldreomsorg👍 ikke audition🙈😂🤣

Bård Hoksrud
2023-01-09 11:54:23

Det er helt uvirkelig at en mann blir liggende i over et døgn hjemme i sin egen stue, fordi legen ikke vil dra dit på nyttårsaften.\n\nJeg synes det er hårreisende for den nærmeste familien som finner et familiemedlem død, og så kommer ikke legen, og begravelsesbyrået kan ikke hente vedkommende uten at han er erklært død.\n\nDette er ikke annet enn en uverdig, og tragisk sak.\n\nHva tenker du om helsevesenets håndtering av saken?

Bård Hoksrud
2023-01-07 16:05:53
Bård Hoksrud
2023-01-03 10:36:59

Noen ganger kan en spørre seg om hva er dette for et svar? Sykehusene melder om store utfordringer og at de sliter med å gi pasientene nok hjelp. Men i Helse Sør-Øst eller Helse «størst», som mange kaller de. Årets budsjetter er lagt opp til at det bare er to sykehus som budsjetterer med underskudd. Ja så da er krisen for sykehusene over da eller? Det er rart for i år har de aller fleste sykehusene hatt røde tall og med økte kostnader i 2023 ser det ikke veldig lyst ut.… eller vent… kanskje er det færre pasienter som skal...

Laster...
Laster...