Person / Aktør:
Bård Hoksrud
Bård Hoksrud
Parti: FRP

Innlegg:
Bamble FrP og stortingsgruppen til FrP klarte å få 75 millioner kroner i statlige penger til byggingen av NY gassvei. Dessverre vedtok de andre partiene i Bamble at ut over det og et bitte, bitte lite fylkeskommunalt tilskudd, så skulle resten av veien bygges med bompenger. Det mener vi i FrP var og er helt feil når man fikk statlig tilskudd. Vi ser nå også at dette rammer de som bor på Herre i Surtebogen og flere andre steder i kommunen helt urimelig. FrP i Bamble vil derfor fortsette å kjempe for at bompengene skal bort/reduseres og at fylkeskommunen tar regninga. Som jeg sa når Ap, Sp, H og de andre stemte for bompenger. Jeg var ikke med å skaffe 75 millioner kroner for at de skulle sette opp bomstasjoner. Dette var for å bygge veien uten bommer. Er Du enig, Stem FrP!

Postet:
2023-08-30 09:19:59

Delt innhold:
Bamble FrP og stortingsgruppen til FrP klarte å få 75 millioner kroner i statlige penger til byggingen av NY gassvei. Dessverre vedtok de andre partiene i Bamble at ut over det og et bitte, bitte lite fylkeskommunalt tilskudd, så skulle resten av veien bygges med bompenger. Det mener vi i FrP var og er helt feil når man fikk statlig tilskudd. Vi ser nå også at dette rammer de som bor på Herre i Surtebogen og flere andre steder i kommunen helt urimelig. FrP i Bamble vil derfor fortsette å kjempe for at bompengene skal bort/reduseres og at fylkeskommunen tar regninga. Som jeg sa når Ap, Sp, H og de andre stemte for bompenger. Jeg var ikke med å skaffe 75 millioner kroner for at de skulle sette opp bomstasjoner. Dette var for å bygge veien uten bommer. Er Du enig, Stem FrP!