Person / Aktør:
Bård Hoksrud
Bård Hoksrud
Parti: FRP

Innlegg:
Ja hvis ikke det å sikre akuttbilen som rykker ut når det er akutte behov som hjertestans, ulykker med alvorlige personskader osv. er viktig nok for ledelsen på sykehuset og denne regjeringa? Ja da bør de kanskje finne på noe annet å gjøre. Når det brenner og det er fare for liv og helse ja da skal vi sende ut det vi har for å redde liv. Denne bilen med akuttlege som kan rykke ut har vært avgjørende for å redde mennesker. FrP og jeg var sjøl aktivt med å sikre at pengene til denne bilen kom på plass, og det var blant annet fordi akuttberedskapen i Telemark var for dårlig (for lite luftambulanse dekning) Da tar man ikke pengen bort nå. FrP og jeg tar kampen for å fortsatt sikre akuttbilen på sykehuset Telemark. (Ja jeg sa til Varden at jeg klikket når jeg så å at sykehusledelsen vurderte dette) Berdeskap og trygghet for innbyggerne i Telemark! Enig?

Postet:
2023-09-09 09:21:54

Delt innhold:
Ja hvis ikke det å sikre akuttbilen som rykker ut når det er akutte behov som hjertestans, ulykker med alvorlige personskader osv. er viktig nok for ledelsen på sykehuset og denne regjeringa? Ja da bør de kanskje finne på noe annet å gjøre. Når det brenner og det er fare for liv og helse ja da skal vi sende ut det vi har for å redde liv. Denne bilen med akuttlege som kan rykke ut har vært avgjørende for å redde mennesker. FrP og jeg var sjøl aktivt med å sikre at pengene til denne bilen kom på plass, og det var blant annet fordi akuttberedskapen i Telemark var for dårlig (for lite luftambulanse dekning) Da tar man ikke pengen bort nå. FrP og jeg tar kampen for å fortsatt sikre akuttbilen på sykehuset Telemark. (Ja jeg sa til Varden at jeg klikket når jeg så å at sykehusledelsen vurderte dette) Berdeskap og trygghet for innbyggerne i Telemark! Enig?