Beta
Søket ga 844 treff.
Arbeiderpartiet
2023-10-18 14:07:15

Vi må klare å gjennomføre klima- og naturpolitikken på en måte som fordeler byrdene og som sørger for at folk kan fortsette å leve gode liv, samtidig som vi svarer ut de store utfordringene vi står ovenfor, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.🌱

Arbeiderpartiet
2023-10-16 13:22:33

Dette er de nye statsrådene i Ap/Sp-regjeringen🌹\nArbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna, utenriksminister Espen Barth Eide, klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth og kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Arbeiderpartiet
2023-10-12 12:24:54

Både endometriose og adenomyose kan medføre plagsomme symptomer og store smerter. Nå får vi et nasjonalt kompetansesenter som kan hjelpe de som er rammet av sykdommene.🌹🚺

Arbeiderpartiet
2023-10-10 19:34:12

10. oktober er verdensdagen for psykisk helse. For Arbeiderpartiet er det viktig at alle skal få psykisk helsehjelp når de trenger det! Derfor har vi laget en forpliktende plan på 3 milliarder kroner, for å sikre at alle som trenger hjelp skal få det. Vi skal bygge ut lavterskeltilbudet i alle kommuner, øke antall sengeplasser i psykiatrien og satse mer på unges psykiske helse.🌹

Arbeiderpartiet
2023-10-09 14:35:58

De menneskelige lidelsene av den krigen som nå utvikler seg er enorme og situasjonen er svært alvorlig for både den israelske og palestinske befolkningen, sier Jonas Gahr Støre.

Arbeiderpartiet
2023-10-09 09:59:08

Vi prioriterer vår felles helsetjeneste ved å ta igjen ventetiden i sykehusene, skape nye sykehjemsplasser til våre eldre og lett tilgjengelig psykisk helsehjelp.🌹

Arbeiderpartiet
2023-10-07 15:52:06

En god oppvekst varer hele livet. 👧 Derfor foreslår regjeringen et historisk løft for barnefamiliene med billigere barnehage for alle fra august neste år. 👨‍👩‍👧‍👦 I tillegg til det innfører vi gratis kjernetid i SFO, ikke bare for førsteklassingene, men også for andreklassingene. ✅ Vi vil også ha et krafttak for en mer praktisk og variert skole, der elevene både lærer mer og lærer bedre. 💪 Regjeringen vil også bruke mer enn 1 milliard kroner på at flere skal fullføre videregående, og at flere blir kvalifisert for jobb og arbeidsliv. 👷‍♀️ Totalt sett er dette et budsjett som bidrar til...

Arbeiderpartiet
2023-10-07 07:17:24
Arbeiderpartiet
2023-10-06 12:09:05

Et budsjett for å trygge folks økonomi og Norge i en urolig tid. 🌹

Arbeiderpartiet
2023-10-06 09:07:54

Dette er et budsjett for å trygge folks økonomi og Norge i en urolig tid, sier statsminister Jonas Gahr Støre. 🌹

Arbeiderpartiet
2023-10-05 14:35:04

En stor takk til alle lærere der ute! 🌹 Dere gjør en fantastisk jobb for den oppvoksende generasjonen. 🙋\nSkriv gjerne en gratulasjon til en lærer du setter pris på i kommentarfeltet under!

Arbeiderpartiet
2023-10-05 12:13:28

Hva er et statsbudsjett, hvordan blir det til, og hvem bestemmer hva? 💰 Statsbudsjettet er regjeringens oversikt over hva de vil bruke penger på til neste år, og på fredag 6. oktober legger finansministeren frem forslaget til statsbudsjett for 2024 på Stortinget. 📊

Arbeiderpartiet
2023-10-05 10:15:49

Vi sørger for at et digitalt helsekort for gravide endelig kan se dagens lys! 👏 Det skal bidra til å samle og dele data fra svangerskap, fødsel og barsel på en bedre og mer sikker måte.🤰 – Det er på høy tid at vi får dette på plass. Det er en trygghet for fødekvinner, og det er en trygghet for de som skal ivareta dem, sier helseminister Ingvild Kjerkol.

Arbeiderpartiet
2023-10-02 14:36:39

Noen få ungdommer begår alvorlig og gjentatt kriminalitet. Det må vi trå til for å stanse. Barn og unge som begår kriminelle handlinger skal møtes med bedre og raskere straffereaksjoner. 🚨

Arbeiderpartiet
2023-09-29 12:37:33

Kvinner med sykdommene endometriose og adenomyose må få bedre hjelp. Nå får vi plass en nasjonal kompetansetjeneste for disse pasientene!🚺\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-28 14:38:18

Vi lanserer oppdatert veikart for grønt industriløft! Det omfatter ni satsningsområder og nesten 150 tiltak som skal bidra til:\n🌹 økt grønn verdiskaping i ny og eksisterende industri\n🌹 økt eksport\n🌹 at Norge kan halvere våre klimagassutslipp innen 2030\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-25 14:05:05

I sin tale på Arbeiderpartiets landsstyre snakket @jonasgahrs om hvordan Arbeiderpartiet og de vi representerer skal komme sterkere tilbake. Det har vi gjort før. Og sammen skal vi gjøre det igjen.🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-19 14:30:22

Hjelp skal være lett tilgjengelig når det trengs! Derfor vil vi sikre 3 milliarder kroner over ti år til vår opptrappingsplan for psykisk helse som blant annet skal gå til tilgjengelige og gode lavterskeltilbud.\n\nEt av hovedmålene i planen er at barn og unges selvrapporterte psykiske helseplager skal reduseres med 25 prosent.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-19 10:10:31

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing! Derfor vil vi sette av 35 millioner kroner til en kraftfull og konkret pakke som skal bidra til et bedre skolemiljø.🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-18 14:12:31

Over 90 prosent av alle førsteklassinger går nå på SFO!👏\n\nFra høsten 2022 innførte vi 12 timers gratis SFO i uken for alle førsteklassinger, og nå øker deltakelsen på 1. trinn i alle fylker sammenlignet med skoleåret 2021-2022. Fra august 2023 innført vi også 12 timer gratis SFO for 2. trinn.\n\nAlle barn skal få muligheten til å delta i leken, læringen og fellesskapet etter skoletid, uavhengig av foreldrenes lommebok!🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Laster...
Laster...