Beta
Søket ga 625 treff.
Arbeiderpartiet
2022-11-02 15:15:30

Frihet og like muligheter for alle 🎷🏳️‍🌈🏒\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-11-02 11:18:46

Vi vil at mer av milliardoverskuddet fra havbruksnæringa skal flyttes fra rike utenlandske eiere til norske kommune landet rundt. Sånn blir det mer til skoler, barnehager og eldreomsorg. Rettferdig fordeling i praksis!🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-11-01 13:33:00

Takk for alle forslag!❤️ www.dittforslag.no er nå stengt, men du kan fortsatt lese og stemme på forslag som har kommet inn. \n\nAlle forslag har blitt lest av politikere eller ansatte i Arbeiderpartiet, og brukes i arbeidet med de lokale partiprogrammene til valget 2023.🌹

Arbeiderpartiet
2022-11-01 10:54:06

De som jobber i transportsektoren skal ha trygge arbeidsplasser og arbeidsvilkår i tråd med norske standarder og verdier. 💪🌹 Derfor har vi nå lansert en egen handlingsplan som skal stanse sosial dumping i transportsektoren!\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-10-31 13:28:48

Vi hever beredskapen i Forsvaret for å sikre Norge god beredskap og handlekraft i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen på flere årtier, det er ikke et svar på en konkret militær trussel rettet direkte mot Norge.\n\nDet er nødvendig i den tiden vi lever i.\n\nRegjeringens viktigste jobb er å trygge Norge og alle som bor her.\n\nVi gjør det som er nødvendig for å bevare tryggheten i landet vårt.

Arbeiderpartiet
2022-10-28 13:34:37

Tjenester nært folk 👱👱‍♂️🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-10-28 10:14:47

Grønne veivalg som binder landet sammen💚🚗🚄\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-10-27 15:40:28

– Vi foreslår nye tiltak for å øke konkurransen og forhåpentlig bidra til lavere priser. Jeg mener for alvor at vi skal den usunne konkurransesituasjonen til livs, sier næringsminister @jcvestre

Arbeiderpartiet
2022-10-27 09:58:55

Skape jobber, kutte utslipp 👷✅\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-10-26 12:49:18

Regjeringa vil gi 14 millioner kroner til forskning på medisiner mot avhengighet av sentralstimulerende midler som amfetamin, og sove- og angstdempende midler som benzodiazepiner. 🌹

Arbeiderpartiet
2022-10-26 09:55:00

Kunnskap for framtida 🏫🧒\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-10-25 15:24:30

Hva mener du Arbeiderpartiet burde gå til valg på der du bor? Send inn ditt forslag på dittforslag.no

Arbeiderpartiet
2022-10-25 14:46:47

Sikre god helsehjelp for alle! 🏥👩‍⚕️\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-10-21 12:50:49

🌹 Vi strammer kraftig inn på lederlønn og bonuser i statlige selskaper. \n🌹 Vi styrker forventningene til klima betraktelig, og stiller stiller nye forventninger knyttet til naturmangfold og økosystemer.\n\nStaten eier over 70 selskaper i Norge. Den nye eierskapsmeldingen skal gi et grønnere og mer aktivt statlig eierskap og sikre fellesskapets interesser.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-10-21 10:47:52

En av Norges største private eiendommer på 1,2 millioner mål blir nå fellesskapets eie gjennom Statskog.🌲🌹\n\nVåre felles naturressurser skal komme fellesskapet til gode. Jakt, fiske og friluftsliv skal være en folkeaktivitet. Med kjøpet av Norges nest største privateide eiendom bidrar vi til det.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-10-20 16:04:14

Gå inn på dittforslag.no og send inn forslag på hva du mener Arbeiderpartiet burde gå til valg på der du bor!\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-10-19 17:04:21

Styrket beredskap og trygghet 🪖👮🏾‍♀️\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-10-18 15:48:30

Arbeid til alle i et tryggere arbeidsliv 👩‍🔧🧑🏿‍⚕️👨‍💻🧑🏾‍🏭\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-10-18 10:09:26

En tryggere, mer rettferdig og grønnere verden 🌏 \n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-10-17 11:12:56

Gratulerer til @astridwilla med gjenvalg som leder av @aufnorge og til det nye sentralstyret! Vi gleder oss til å jobbe med og å bli utfordret av dere. 🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Laster...
Laster...