Beta
Søket ga 263 treff.
Karin Andersen
2021-07-07 19:43:30

Vært på Yoga i parken på Hamar, sammen med Kreftforeningen. Veldig bra tilbud hver onsdag kl 18. åpent for alle. Og dette burde jeg gjøre mere av kjenner jeg. SV - Sosialistisk Venstreparti Berit Hilda Jevnaker

Karin Andersen
2021-07-03 19:52:00

Folk er nødt til å ha ei lønn å leve av og da er du nødt til å ha full lønn. Hovedregelen i arbeidslivet skal være faste og hele stillinger for å sikre forutsigbarhet og mulighet til å leve trygge og gode liv.

Karin Andersen
2021-05-14 10:00:00

I ei tid med pandemi, ser de fleste av oss nødvendigheta av en beredskap og sjølvforsyning av mat. Da må vi verne matjorda som gjør at bonden kan produserer kjøtt, mjøl, korn, frukt, bær og grønt. Vi må sikre at det både er miljøvennlig, ivaretar mangfoldet og dyrevelferda og at vi bruker meir norske ressurser, og at bonden har inntekt som andre. Regjeringen svikter disse viktige målene når de ga et skamtilbud i jordbruksoppgjøret. Innlandet SVs melding til landbruksminister Bollestad er: Hvetebrødsdagene er over! #Landbruk #Bondeopprør21

Karin Andersen
2021-05-12 10:37:20

Dette er så viktig. Å mestre ulike ting, gir lærelyst og trivsel. uten lokaler som gir rom for praktisk læring, er det jo ikke mulig å få det til. Elever lærer ikke mindre lesing og regning av å lære praktiske ferdigheter. SV - Sosialistisk Venstreparti Utdanning Utdanningsforbundet Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) Hamar Arbeiderblad

Karin Andersen
2021-05-11 19:45:00

Vi treng fleire, ikke færre bønder. 👨🏻‍🌾👩🏼‍🌾👩🏾‍🌾👨🏿‍🌾👨🏽‍🌾👨🏻‍🌾👩🏿‍🌾👩🏻‍🌾👩🏻‍🌾👩🏼‍🌾 Da må vi snu den sterke sentraliseringa av landbruket der små bruk svekkes, store bruk knekkes av gjeld og importen av fôrråstoffer øker og selvforsyninga er faretruende lav. SV vil ha et aktivt og bærekraftig landbruk tilpassa natur- og ressursgrunnlaget i heile landet og inntekter bønder kan leve av. Gjennom å ta aktiv styring over de statlige virkemidla, og vri de i rett retning, kan vi få til en nødvendig snuoperasjon. Slik kan det norske landbruket være ei av drivkreftene i det grønne skiftet. #Landbruk #Bondeopprør21 Innlandet SV

Karin Andersen
2021-05-10 12:45:55

Når jordbruksavtalen nå kommer til Stortinget er det derfor tre hovedsatsingen SV vil ta initiativ til: - Ta jorda i bruk. Vi vil foreslå tiltak som fører til at nasjonale arealressurser tas i bruk til å produsere mat. Vi må raskt bli mindre avhengig importert kraftfôr, mer avhengig av våre rike utmarksbeiter. Vi foreslår derfor tilskuddssystemer som holder mer av landbruksjorda i hevd og som utnytter grovfôrressursene og beitene bedre. - Fra de store til de små. Vi vil foreslå ulike tiltak som styrker inntektene til små- og mellomstore aktører, og som styrker jordbruksstrukturen og øker norsk matsikkerhet. Vi vil...

Karin Andersen
2021-05-05 14:36:47
Bilete frå innlegget til Innlandet SV
Karin Andersen
2021-05-04 12:22:34

Dette tilbudet er virkelig ikke nok. mens milliardene flyr til milliardærene, skal de som produserer maten ikke få inntekt som andre. Og denne prosentregninga er ikke grei. 4 % av en liten sum er lite penger. 4% av en stor sum er mye penger. En lever ikke av prosenter eller betaler regninger med det, men av kroner. Norges Bondelag Småbruker'n Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Karin Andersen
2021-05-03 13:43:47

Noen av landets aller rikeste begynner visst å bli ... litt urolige? Med SV - Sosialistisk Venstreparti i regjering vil landets aller rikeste måtte betale mye mer – så folk flest kan betale mindre. Det står vi for fordi det er mye mer fornuftig med mindre forskjeller og sterkere velferd.

Karin Andersen
2021-04-30 21:12:37

Sammarbeidsmøte med SV Innlandet, stortingsrepresentant SV Hedmark Karin Andersen og stortingskandidat SV Oppland Anne Lise Fredlund. Fagforbundet Innlandet vil ha en ny regjering der SV med et sterkt SV. Vi har mange felles områder å jobbe sammen om. Reduserte forskjeller, stopp privatisering av velferden og styrket kommuneøkonomi.

Karin Andersen
2021-04-29 13:32:31

SV - Sosialistisk Venstreparti står sammen med fagbevegelsen i kampen for å styrke arbeidernes rettigheter, for å styrke velferdsordningene, bekjempe ulikheter og fattigdom Foto: Innlandet SV Svein Holen, fagpolitisk leder, Karin Andersen, stortingsrepresentant Hedmark, Anne Lise Fredlund, toppkandidat Oppland, Innlandet SV Et seriøst arbeidsliv er et organisert arbeidsliv. Det er umulig å utjevne ulikhet, løfte lavtlønnsgrupper, bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet uten sterke fagforeninger. En sterk fagbevegelse tar samfunnsansvar og har høy terskel for å kaste landet ut i en storstreik midt i en pandemi. Alles kamp mot alle er ingen tjent med. Fagbevegelsen opptrer samlende for ulike arbeidstaker- og...

Karin Andersen
2021-04-28 14:15:01

Nå kommer de siste familiene av den lille kvoten på 50 som regjeringen ble tvunget til å akseptere. Men det er jo en dråpe i havet av nød og i norske kommuner er det stor vilje til å ta mot flere. Derfor foreslår SV - Sosialistisk Venstreparti at Norge må hente 750 flere fra Hellas og også tilby Bosnia å hente noen av de mest sårbare som er strandet der. og dette skal ikke gå på bekostning av antallet kvoteflyktninger. #50erikkenok Redd Barna Dråpen i Havet Flyktninghjelpen UNHCR, the UN Refugee Agency Knut Bry @Trude Jacobsen Katrin Glatz Kine Sperre...

Karin Andersen
2021-04-27 11:47:34

Sender denne jeg i forbindelse med jordbruksoppgjøret som nå er i gang. Vi må sette pris på maten vi får og sikre at folk vil produsere den og ta vare på matjorda. Og storsamfunnet skal stille krav til både dyrevelferd og bedre agronomi og godt miljøvern, holde bruk av antibiotika på et minimum. Og da må vi stille opp med økonomi som gjør det mulig og velferdsordninger som gjør at også bønder har gode ordninger . Det vil SV - Sosialistisk Venstreparti og vi heier på Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag Nationen Østlendingen Glåmdalen Hamar Arbeiderblad Tynsetingen Lokalavisa...

Karin Andersen
2021-04-27 07:43:23

I dag skal Stortinget behandle saken om omsorgstilbudet til enslig mindreårige asylsøkere melllom 15 og 18 år. Regjeringen vil lovfeste det Redd Barna Røde Kors @NIM (nasjonal institusjon for menneskrrettigheter) Norske Kvinners Sanitetsforening UNHCR, the UN Refugee Agency og mange andre sier er brudd på Barnekonvensjonen og faglige instanser mener er alt for dårlig faglig sett til ungdom som er traumatisert. SV - Sosialistisk Venstreparti foreslå at disse barna skal ha samme kvalitet på sitt tilbud som norske barn som er uten foreldre/foresatte. Vi vil ikke lovfeste menneskerettighetsbrudd.

Karin Andersen
2021-04-26 14:06:45

Å gå til tannlegen er for dyrt for mange av oss og det får veldig alvorlige følger for mange. Derfor er det en hovedsak for SV at flere skal ha råd til nødvendig tannbehandling. https://debatt.h-a.no/2021/debatt/alle-skal-ha-rad-til-a-smile/

Karin Andersen
2021-04-26 09:03:49
SF 60 år.
Karin Andersen
2021-04-25 16:24:32

Da jeg var ung spurte en arbeidsgiver meg om jeg fikk lov til å jobbe av mannen min. Da ble jeg ganske sint, men heldigvis har verden gått fremover siden da. Og SV har alltid stått i front i kampen for likestilling og rettferdighet.

Karin Andersen
2021-04-24 15:30:04

SV foreslår å hente 750 flere barn og sårbare flyktninger fra Hellas og også noen av de som nå er låst fast i elendighet i Bosnia. @flyktninghjelp @drapenihavet @Refugees @norskfolkehjelp @sanitetskvinnene @NOASorg @KatrinGBrubakk @Haltbrekken @Utrop #SVlm2021

Karin Andersen
2021-04-24 13:56:53

Til landsmøtet snakket jeg om barna som Norge ikke ville ha. Farida fra Dokka, Mustafa! fra Asker og Mahad fra Brummunddal er eksempler som viser at Norge ikke tar nok hensyn til barn og at innvandringsregulerende hensyn teller for mye. Og jeg snakket om menneskerettighetene til funksjons og utviklingshemmede som ikke er likestilt med andres menneskerettigheter og at de er utsatt for rå diskriminering og stakkarsliggjøring. Og selvsagt strøm på Røros og Solørbanen for mer gods på bane.

Karin Andersen
2021-04-24 13:53:22
Hilsningstale fra LO-leder Peggy Hessen Følsvik.
Laster...
Laster...