Beta
Søket ga 686 treff.

Norge skal fremdeles være en energinasjon tuftet på billig og tilgjengelig strøm for alle! Regjeringen kan ikke lenger sitte stille og se på at Norges enorme vannkraftpotensiale ikke tas ut. FrP foreslår nå å gi energikommisjonen mandat til å vurdere hvordan vi kan bygge ut ny vannkraft på en skånsom måte som ikke truer viktige miljøverdier.

På inn- og utpust har Arbeiderpartiet og Senterpartiet snakket om hvor viktig det er å øke kraftproduksjonen for å få Norge ut av strømkrisen. Da henger det ikke på greip at skatteskjerpelsene de nå foreslår vil føre til det stikk motsatte.\n\nDenne uken har store kraftprodusenter som Agder Energi, Lyse og SKL varslet at de trekker tilbake milliardinvesteringer i oppgradering av vannkraft på grunn av nye rødgrønne skatter. De negative konsekvensene av dette vil være store for landets strømkunder i årene som kommer!

Arbeiderparti og Senterparti politikken hvor økt beskatning er en av de viktigste sakene, gir effekter, umiddelbare effekter. \n\nBare synd at det er negative effekter vi snakker om..\n\nDe store økningene i beskatning av vannkraften stopper nå minst et gigantprosjekt som ville gitt mer kraftproduksjon, muligens lavere strømpriser, verdiskaping lokalt, og ikke minst mer inntekter til både kommuner, fylkeskommuner og stat, men det stoppes nå grunnet AP og SPs grep i nytt statsbudsjett for 2023.\n\nDet skal denne regjeringen ha, de leverer politikk man merker og kjenner på kroppen, både i næringslivet og for privatpersoner, bare synd at så og si alt er...

Jeg har påpekt hvor destruktiv EUs energipolitikk er og har vært i lang tid fra Stortingets talerstol, helt siden jeg kom inn. \n\nVi har over lang tid advart mot partiene som ønsker å legge ned norsk olje- og gassproduksjon. Vi har også påpekt galskapen i å legge ned og bytte ut stabil energiproduksjon i Europa som olje, gass og kjernekraft med ustabil og uregulerbar fornybar energi, fordi det gir mer makt og penger til bandittstater som Russland. \n\nDen forferdelige krigen i Ukraina og dagens tilhørende energikrise i Europa viser hvor lite gjennomtenkt og sårbar Europas energi- og klimapolitikk er. De...

Regjeringen fortsetter kampen for skyhøye skatter og avgifter som gjør livet vanskeligere for både næringslivet og befolkningen. Inndragningen med enda høyere skatt fra blant annet havbruksnæringen vil redusere aktivitetsnivået og ringvirkningene næringen genererer over hele landet, også i distriktene hvor dette er nøkkelbedrifter. \n\nStrømprisene er skyhøye, drivstoffprisene er skyhøye, mat, byggevarer og annet likeså. Allikevel økes skattene på toppen av dette.\n\nHandlingslammelsen på energifeltet kombinert med det overnevnte kommer til å lede til at denne regjeringen kommer til å stå tilbake som den regjeringen som lot massekonkurser i næringslivet og energifattigdom i befolkningen få utfolde seg uten \nå handle! \n\nNeste Stortingsvalg...

Stadig mer tyder på at gasslekkasjene utenfor Danmark og Sverige skyldes bevisst sabotasje. Fremskrittspartiet forventer at regjeringen umiddelbart forsterker sikkerhetsnivået rundt norske gassrørledninger og installasjoner på sokkelen!

EUs energipolitikk fortsetter å være fullstendig bak mål! Realitetene går tydeligvis ikke opp for gjengen i Brussel. \nNå stenges enda en kjernekraftreaktor, midt i energikrisen!\nDoel 4 reaktoren i Belgia stenges på fredag, selv om energibristen i landet er så stor at industrien må stenge ned grunnet kraftmangel.\n\nTyskerne har stengt 14 kjernekraftverk de siste årene, og stenger flere i vinter, mens land som Nederland har store gassreserver i felt som Groeningen, som de ikke henter ut selv om de står i en krise. \nNæringslivet og befolkningen sliter stort, og energifattigdom blir en situasjon som rammer stadig flere i hele Europa.\n\nAllikevel er...

Så rett fram er det, og det er slike grep innbyggerne og næringslivet i Norge behøver nå! Enig?

På vei til Brussel og kurs i EU politikk, norske interesser i EU og EUs energipolitikk. \n\nDe tenker og håper nok at vi skal bli EU frelst og jobbe for tettere integrasjon med basis i denne turen, men jeg tenker derimot å bruke turen til å lukte ut den dårlige energipolitikken til EU og påpeke dette, samt lære meg mekanismer og annet vi kan bruke for å gå gjennom bedre norsk EU politikk, med større frakobling fra den europeiske dysfunksjonelle energipolitikken, samt på andre områder EU er på villspor. \n\nSist men ikke minst skal jeg slå et slag for norsk...

STRØMKRISESALG annonserer Hadeland Glassverk over en dobbeltside i Aftenposten med. \n\nBedriften har eksistert siden 1762, vært gjennom unionen med både Danmark og Sverige, overlevd 2 verdenskriger, de harde 30 årene, bankkrisen, finanskrisen og mer. Men det er ikke sikkert de overlever handlingslammelsen til dagens regjering ang strømpriskrisen.\n\nDette er bare trist, og en forsmak på hva som kommer fra næringslivet framover, både store bedrifter, hjørnesteinsbedrifter i lokalsamfunn, og ikke minst små bedrifter som nærbutikken, kaféen på hjørnet og mer vil slite og mange vil gå overende. \n\nVi kommer med flere forslag og jobber hele tiden med å få få regjeringen og...

Deltok på TV2 morgennyhetene i debatt om kjernekraft i dag. \n\nDebatten gikk om nyhetene om at det er startet et selskap med formål om å bygge kjernekraftverk i Norge. Jeg uttalte at det er et spennende prosjekt som kan gi flere muligheter for landet.\n\nJeg mener kjernekraft vil være tvingende nødvendig som en av fremtidens energikilder og ikke minst balansekraft i Europa og verden, og denne erkjennelsen vil Europa måtte komme til før eller senere. \n\nHer på berget er Norge i en særstilling med vannkraften vår, og her handler det også i stor grad om at vi må bruke kraften vår...

Sylvi Listhaug har blitt tolket i absolutt verste mening, hvor det hun framførte i mandagens debatt på Stortinget ble forvrengt til det absurde, slik at røde aviser skulle kunne stemple FrP og Sylvi som løpegutter og jenter for Putin.\n\nNedrigheten kjenner ingen grense tydeligvis. \n\nSelv om disse aviskommentatorene ikke vil innse det, så er det riktig som FrP sier. Naiv og hodeløs Europeisk energi- og klimapolitikk de siste tiår har i stor grad bidratt til å før Europa inn i dagens energikrise! Russlands hensynsløse og meningsløse angrep på Ukraina har absolutt og uomtvistelig forverret situasjon betraktelig, men muligheten til at Russland...

Staten håver inn 70 milliarder i ekstraordinære inntekter, kun fra vannkraften alene!\n\nOg så er regjeringen freidig nok til å påstå at de er så raus når de gir en liten brøkdel tilbake til folket, og endelig etter 9 måneders venting en pakke til næringslivet som er så dårlig at de nesten like gjerne kunne latt være.\n\nFlere enn meg som ikke får det til å stemme at denne regjeringen som økte skatter og avgifter med 20 milliarder, og som nå bare følger nøye med at næringslivet går konkurs, liksom skal være raus....\n\nMan er ikke raus når man konfiskerer 100 kr, og...

På tur i Finnmark, så ikke fått postet noe ang denne gledelige nyheten før nå.\n\n16,7% er bra, vi går riktig vei og er nå halvveis dit vi bør være før neste valg.\nJeg tror folk flest er enig med vår energipolitikk, og når vi får fram enda mer av vår gode energipolitikk de neste månedene, så bør vi gå enda lengre opp😀\n\nNå gjelder det bare å jobbe på framover mot toppen!

Er på komitéreise i Finnmark og var ute på Goliat plattformen i går.\n\nUtrolig interessant og spennende å besøke og oppleve verdens nordligste oljeplattform. \n\nMed én dagsproduksjon på 30 000 fat olje og en gassproduksjon på 4 millioner sm3 (som injiseres tilbake i reservoar for å opprettholde trykk, og for framtidig utvinning), så er Goliat og snøhvit kun første trinn i olje- og gasseventyret i Barentshavet.\n\nVar også godt å se et olje og gass selskap som tør å stå for det og stå opp for bransjen, ref bilde 2. Forfriskende! \n\nDet runde plattform designet fra Sevan i Arendal fikk mye skryt...

Kortversjonen av gårsdagens innlegg i debatten om tiltak mot strømprisene. Regjeringen kom endelig med forslag om tiltak, men det monner lite. Vi står foran et konkursras om ikke skikkelige tiltak kommer på bordet snart!

Her er en kort oppsummering av dagens møte, som var et spill for galleriet, og som ikke avstedkom noen konkrete tiltak som vil hjelpe på situasjonen. Jeg har heller ikke troen på at regjeringen vil evne å komme med noe som monner framover heller, så derfor må opposisjonen ta ansvar og gjøre det for de!\n\nHele mitt 3 minutters innlegg fra dagens debatt, postes i morgen.

"Hastemøtet" på Stortinget er i gang med redegjørelser. Frp fikk som forventet ikke flertall for vårt forslag om fri debatt, hvor hele dagen kunne blitt brukt til å løse strømkrisen, men AP, SP, SV og H stemte mot.\n\nDet er derfor kun noen få minutters debatt til hvert parti, hvor Sylvi Listhaug allerede har vært på talerstolen og gitt regjeringen inn for deres handlingslammelse og manglende kriseforståelse!\n\nVi fremmer 8 forslag I dag, som ville hjulpet på situasjonen, men vi får mest sannsynlig ikke engang flertall for hastebehandling av forslagene våre, når voteringen kommer.\n\nJeg skal på talerstolen senere, og har mange sannhetens...

Næringslivsledere fra hele Vestlandet, Sørvestlandet og Sørlandet har møtt opp foran Stortinget for å demonstrere mot de skyhøye strømprisene som ødelegger bedrifter og arbeidsplasser!\n\nGodt å se at næringslivet reiser seg for å si fra at disse ekstreme strømprisene som går rett I statskassen ikke kan fortsette, at tiltak må innføres før bedriftene går konkurs , slik at folket som allerede sliter med å betale strømregningene ikke mister jobben og får enda større problemer med å få endene til å møtes .\n\nProblemet er bare at regjeringen og sv ikke forstår alvoret I situasjonen i det hele tatt, og ikke ser ut...

Besøkte Aass Bryggeri i Drammen forrige uke. Bedriften nærmer seg 200 år og har overlevd 2 verdenskriger, spanskesyken og mer, men nå er det skyhøye strømpriser, i vannkraftlandet Norge som kan sette de ut av spill.\n\nSelskapet har heldigvis vært klok og satt av penger til dårlige tider, så de klarer seg nå ved å tappe av reserver. \n\nMen verken Aass eller mesteparten av næringslivet i Norge tåler dagens skyhøye strømpriser over lengre tid. Det virker ikke regjeringen å forstå!\n\nVi må regulere og begrense krafteksporten, vi må ha en pris på maks 50 øre, også for næringslivet, og vi må ta...

Laster...
Laster...