Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Parti: FRP

Innlegg:
Norge skal fremdeles være en energinasjon tuftet på billig og tilgjengelig strøm for alle! Regjeringen kan ikke lenger sitte stille og se på at Norges enorme vannkraftpotensiale ikke tas ut. FrP foreslår nå å gi energikommisjonen mandat til å vurdere hvordan vi kan bygge ut ny vannkraft på en skånsom måte som ikke truer viktige miljøverdier.

Postet:
2022-10-03 09:13:05

Delt innhold:
Foreslår utbygging av vannkraft i vernede vassdrag – VG Nå: Nyhetsdøgnet
Frp vil bygge ut mer vannkraft, og tirsdag fremmer de et forslag til Stortinget om å vurdere utbygging av ny vannkraftproduksjon i vernede vassdrag.