Beta
Søket ga 689 treff.
Mari Holm Lønseth
2022-11-10 13:44:09

Vi trenger et moderne politi som er rustet til å håndtere morgendagens kriminalitet. Derfor er det bekymringsfullt at regjeringen ikke lytter til blant annet Politiets fellesforbund som ber regjeringen droppe å opprette nye kontorer og heller prioritere penger til flere politifolk. Det trengs mer synlig politi i bygd og i by. Da må reverseringsmanien legges til side.

Mari Holm Lønseth
2022-11-09 20:09:13

Veldig motiverende måling! Vi vil fortsette å fremme politikk for å sikre trygghet for landet vårt, økonomien og arbeidsplasser i hele landet 💙

Mari Holm Lønseth
2022-11-09 10:54:08

Arbeidsplasser langs kysten rammes hardt av Ap og Sps voldsomme skatteøkning.

Mari Holm Lønseth
2022-11-08 20:01:03

Det er stor optimisme langs kysten vår. Men på toppen av stadig økende kostnader, opplever bedriftene nå at Ap og Sp i regjering skrur til skattene mye og raskt. Det kan sette arbeidsplasser i fare. Særlig bedrifter i distriktene blir hardt rammet. \n\nPå fredag var jeg på Hitra og Frøya, og besøkte blant annet Johan Solstad som driver fisketurisme i øyregionen. Det er så vidt det går rundt nå, og han er bekymret for at skatteforslag kan bety kroken på døra. Det vil være et tap for lokalsamfunnet.

Mari Holm Lønseth
2022-11-08 08:03:06

For mange sliter psykisk. De må få rask hjelp sånn at problemene ikke vokser seg for store. Vi trenger flere lavterskeltilbud og kortere ventetider. Enig?💙

Mari Holm Lønseth
2022-11-07 12:24:07

Næringslivet skriker etter arbeidskraft. Det skal vi først og fremst løse ved å få folk som i dag står utenfor inn i jobb. Men vi trenger også arbeidsinnvandring for å ta unna toppene. \n\nSaksbehandlingstiden for å få behandlet søknader om arbeidstillatelse er alt for lange. Høyre fremmer en rekke forslag for å få saksbehandlingstiden ned.

Mari Holm Lønseth
2022-11-05 13:21:10

Trøndelag Høyre har nominert en fantastisk liste som er klare for å farge fylket blått💙💙💙

Mari Holm Lønseth
2022-11-04 11:33:43

Nå ser vi konsekvensene av at regjeringen vil bruke hundrevis av millioner på å opprette nye fylker og kommuner. Det prioriteres, mens regjeringen ikke prioriterer sykehjemsplasser for eldre og boliger for mennesker med utviklingshemming. Det er alvorlig for de som trenger bolig og for kommunene.

Mari Holm Lønseth
2022-11-02 21:34:06

Diskuterte monarkiet med Kjetil Alstadheim på Klubben på Studentersamfundet i kveld ✌🏻 \n\nJeg er for monarkiet!👑 \n\nNorge er et av verdens best fungerende demokrati. Jeg mener monarkiet også styrker det. Kongen vår er samlende for hele landet. Kongen forener oss på tvers av landsdeler, bakgrunn og religion. 8 av 10 er positive til monarkiet. Ingen politiske parti kan en gang drømme om en slik oppslutning. \n\nI et samfunn med større motsetninger og mer polarisering, er det en styrke for demokratiet med et samlende statsoverhode. \n\nHva mener du?😊\n\nFoto: Studentersamfundet

Mari Holm Lønseth
2022-11-01 22:37:13

Veldig motiverende måling!💙 Bli med på laget du også: https://hoyre.no/bli-med/bli-medlem/

Mari Holm Lønseth
2022-10-31 20:16:19

Kent har skrevet et godt innlegg om hvordan han vil gjøre flotte Trondheim enda bedre. Les og lik siden hans 💙

Mari Holm Lønseth
2022-10-28 18:04:11

Gruppesamling i Trondheim Høyre 💙 Trivelig å tilbringe helgen med gode Høyre-venner. Vi er klare for valgseier neste år💙

Mari Holm Lønseth
2022-10-26 20:54:07

Debatt om behovet for reformer på Samfundet i dag!💪🏻\n\nReformer gjennomfører vi fordi det er nødvendig. Det er store utfordringer foran oss som gjør at vi må finne smartere måter å jobbe på:\n\nVi vet at vi i årene som kommer vil bli stadig flere eldre, det er færre yrkesaktive bak hver pensjonist, og det blir større kamp om ledige hender. Både offentlig og privat sektor skriker etter flere folk. \n\nSamtidig vet vi også at inntektene fra olje og gass vil gå ned. Vi må altså bruke hver krone smartere.\n\nRegjeringen velger heller å bruke store penger på å reversere reformer. Hundrevis av...

Mari Holm Lønseth
2022-10-24 20:25:13

Denne helgen valgte Trondheim Høyre ordførerkandidat! Følg han på Facebook du også. 💙

Mari Holm Lønseth
2022-10-24 11:05:29

Regjeringen skjermer offentlig sektor fra tøffe prioriteringer, og lemper regningen over på folk og bedrifter i hele landet. Det er å gjøre seg selv og kommende generasjoner en bjørnetjeneste. Les gjerne hele innlegget mitt her 👇🏻

Mari Holm Lønseth
2022-10-11 17:26:12

Høyre er største parti og det er borgerlig flertall!💙\n\nDette er veldig motiverende - og regjeringens forslag til statsbudsjett viser Høyre trengs tilbake i regjeringskontorene. Et jobbfiendtlig budsjett som sender regningen til både folk og bedrifter når prisene stiger er ikke riktig medisin. Regjeringen sier de må øke skattene for å unngå kutt i velferd, men samtidig bruker de store penger på reverseringer. \n\nLes gjerne mer her: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/9zK24M/nytt-bunnivaa-for-sp-mister-to-av-tre-velgere

Mari Holm Lønseth
2022-10-11 14:44:29

Visste du at mange jenter må slutte på skolen når de får mensen?🩸\n \nI dag er den internasjonale jentedagen. På mange områder går likestillingen fremover. Men internasjonalt har er det fortsatt svært mange utfordringer. Jenter fratas for ofte grunnleggende rettigheter som rett til å gå på skole, seksuelle og reproduktive rettigheter og mulighet til å eie eiendom. Mange utsettes for vold og blir giftet bort.\n \nNoen ganger kan det være så banalt som at mensen er det som «hindrer» jenter fra å fortsette på skolen. UNICEF har laget en liten oversikt over noen myter rundt menstruasjon: I Burundi sies det...

Mari Holm Lønseth
2022-10-05 15:39:57

Årets trontaledebatt preget av den alvorlige situasjonen vi står i. Det er krig i Europa, prisene stiger og renten går opp. Klimakrisen må løses. \n\nArbeidsledigheten er lav og arbeidslivet skriker nå etter flere hender. Samtidig står alt for mange utenfor arbeidslivet. Vi må koble de som står utenfor med den kompetansen arbeidslivet etterspør. \n\nDette gjelder også for innvandrere, som i større grad enn befolkningen ellers står utenfor jobb. Når mange står utenfor jobb, blir det vanskelig å være selvforsørgende. Det gjør dessverre at barn med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i fattigdomsstatisikken. \n\nNå har vi en unik mulighet til å få flere...

Mari Holm Lønseth
2022-10-03 15:34:27

Koselig og stor stas å ha med mamma og pappa på Stortingets høytidelige åpning 💙

Mari Holm Lønseth
2022-09-27 17:30:47

NATO er grunnleggende for Norges sikkerhet. I en verden preget av mye usikkerhet og mange globale utfordringer, trengs internasjonalt samarbeid og lederskap som aldri før. Alenegang er ikke svaret på utfordringene vi står foran. \n\nDet ble nok en gang bekreftet på flere møter hos den norske delegasjonen i NATO i dag 💙

Laster...
Laster...