Beta
Søket ga 823 treff.
Mari Holm Lønseth
2023-12-22 19:54:38

Fikk deltatt i Dagsnytt 18s siste sending før jul! 🎄🎅🏻\n\nEU har kommet til enighet om ny asyl- og migrasjonspakt. Likere og tydeligere regler i EU er bra for Norge. Bedre returregelverk og raskere avklaring av asylsøknader er viktig for å håndtere de store migrasjonsutfordringene i Europa. \n\nMange land strammer nå inn sin innvandringspolitikk. Det gjør også at Norge må se på sine regler for å sikre at vi ikke er mer foretrukket å reise til sammenlignet med andre land. Høyre har tatt initiativ til et bredt asylforlik i Stortinget, nettopp for å være forberedt på den krisen som kan komme....

Mari Holm Lønseth
2023-12-21 13:22:03

Systemet har sørga for at desember er en «fy-fy» måned å føde i. Da får nemlig ikke barnet ditt barnehageplass før august året *etter* han eller hun har fylt ett år. \n\nDet gjør at for mange må ta ulønnet permisjon uten at de egentlig vil. Ofte er det kvinnene som tar det. Det er dårlig for likestillingen og for samfunnsøkonomien. \n\nDet er på tide at systemet tilpasser seg mennesker, ikke at kommende foreldre må prøve å planlegge ut fra systemet. \n\nLes gjerne mer i innlegget mitt i Trønderdebatt 👇🏻

Mari Holm Lønseth
2023-12-20 18:24:19

Siste innsats i Stortinget ferdig for i år! Derfor klar for et realt skippertak hjemme før julefreden senker seg 🫡💙

Mari Holm Lønseth
2023-12-18 08:56:19

Startet dagen hos TV2 i debatt mot SV. \n\nHøyre tar nå initiativ til et nytt bredt asylforlik. Ankomstene av migranter og asylsøkere til Europa øker, og er på det høyeste nivået siden flyktningkrisen 2015/2016. Vi kan ikke bare sitte i ro og håpe at det ikke rammer Norge. Vi må forberede oss før krisen er et faktum. \n\nVi peker på tre tiltak som kan være en del av et forlik:\n1️⃣ Norge må ikke være et foretrukket land å komme til, sammenlignet med våre naboer. Derfor trengs innstramminger, for eksempel i retten til familiegjenforening. \n2️⃣ Regelverket må være klart for å...

Mari Holm Lønseth
2023-12-15 13:14:59

I oktober i år besøkte Tone Wilhelmsen Trøen og jeg Allos Stiftelsen. Der fikk vi møte Joakim (22). Denne uken kunne vi lese historien hans i VG. Han forteller åpent om et liv i et røft rusmiljø, og et samfunn som har sviktet han gang på gang. \n\nNå får han rusbehandling og utdanning som passer han hos Allos-stiftelsen. Drømmen hans er å bli sveiser og være et helt vanlig A4-menneske. \n\nDrømmen blir knust av at regjeringen og Ingvild Kjerkol har fratatt Joakim muligheten til å velge det tilbudet han vil. Julegaven fra regjeringen er for tidlig utskriving av en pasient...

Mari Holm Lønseth
2023-12-11 12:53:04

Over 100 millioner mennesker er på flukt i verden. Mange dør på veien i et system der mange betaler i dyre dommer til menneskesmuglere. Å ta imot noen tusen flere flyktninger til Norge løser ikke verdens migrasjonsproblemer. Vi må finne bedre måter å hjelpe dem på. Norge trenger en bedre beredskap for å håndtere ukontrollert og rask vekst av migranter. Robust grensekontroll, effektiv behandling av søknader og rask retur er sentrale elementer for å få en vellykket håndtering av situasjonen.\n\nVi må ta lærdom av tidligere kriser og lage et bredt forlik før neste flyktningkrise. Det handler om å være forberedt...

Mari Holm Lønseth
2023-12-08 13:49:26

Det er en brutal angrepskrig i vårt nærområde. Vårt naboland Russland har gått til krig mot Ukraina, og Norge har et ansvar for å hjelpe mennesker på flukt i vårt nærområde. Derfor har vi, og kommer fortsatt til, å ta imot mange flyktninger fra Ukraina. Norge har den siste tiden tatt imot flere flyktninger fra Ukraina enn hele resten av Norden til sammen. Det bør være en mer jevn fordeling mellom Norge og våre naboland. Det er nødvendig for å ha kapasitet til å integrere de som kommer. Tiltakene regjeringen kommer med for å få til en mer jevnere byrdefordeling...

Mari Holm Lønseth
2023-11-28 08:48:44

Gratulerer til Kari Johanne som ny leder i Hitra Senior Høyre og Randi som ny leder i Hitra Høyre! Hyggelig å besøke Hitra i går og fortelle om arbeid med nytt program 💙

Mari Holm Lønseth
2023-11-24 17:32:22

Etter at Arbeiderpartiet og Senterpartiet kom inn i regjeringskontorene har antallet politifolk i distriktene blitt redusert med over 250. Det er svært alvorlig. \n\nEt samlet politi-Norge slår alarm: politimestre, mellomledere, tillitsvalgte og ansatte ute på patrulje. Det er på tidens regjeringen begynner å lytte til de alvorlige advarslene som kommer. \n\nHøyre foreslår å styrke politiet neste år sånn at det kan ansettes over 400 politifolk i løpet av året. Det er en god start for å sikre mer trygghet for folk i by og bygd 💙

Mari Holm Lønseth
2023-11-22 12:58:58

Det er på tide at systemet begynner å tilpasse seg folk, fremfor at folk må tilpasse seg systemet. \n\nMange, særlig kvinner, ender opp med å ta ulønna permisjon fordi de ikke får barnehageplass. Massevis av kommende foreldre gjør sitt for å planlegge fødsel for å få barnehageplass når permisjonen er slutt. \n\nFin sak med fine folk om et mer fleksibelt barnehageopptak, og at Høyre foreslår å utvide retten til barnehageplass også til barn født i desember.💙

Mari Holm Lønseth
2023-11-21 22:24:03

Hyggelig å delta på årsmøtet til Melhus Høyre i kveld 💙 Fortalte om Høyres programarbeid, og en engasjert gjeng hadde mange gode innspill om forenklinger for å kunne utvikle Melhus bedre med flere familieboliger og arbeidsplasser. Takk for at jeg fikk komme!

Mari Holm Lønseth
2023-11-20 20:09:05

Deltok på Dagsnytt18 i dag. Vi må gjøre mer for å knuse kontrolltyranniet mange opplever, og straffe æresrelatert vold hardere. Aftenposten har de siste månedene fortalt historier om en horribel virkelighet for mange kvinner i Norge. Det er svært opprørende å lese om denne alvorlige formen for fysisk og psykisk terror.\n\nDet er dessverre ikke ukjent, og det må gjøres mer. Storsamfunnet må reagere kraftig på denne typen vold, kraftigere enn vi har gjort til nå.\n\nDerfor mener jeg det trengs flere verktøy, som vi også fremmer forslag om i Stortinget:\n\nÆresrelatert kriminalitet må straffes hardere enn i dag. At noen bruker gud...

Mari Holm Lønseth
2023-11-20 15:44:17

"Tilfeldigvis" kommer nå mange asylsøkere til Finland fra Russland. Det ligner på mange måter på det samme Norge opplevde i 2015/2016 med store ankomster over Storskog. Tusenvis av asylsøkere kom på bysykler over grensen. Mennesker blir brukt som våpen i en hybrid krigføring. Det må vi forberede oss på at kan skje igjen. Les gjerne mer i mitt innlegg i Minerva👇

Mari Holm Lønseth
2023-11-16 20:52:32

I Norge har alle rett til å leve frie liv uten tvang, vold og negativ sosial kontroll. Æresvold må bekjempes, og straffes strengere enn i dag. Kontrolltyranniet mange kvinner lever under må knuses. Les gjerne mer i innlegget mitt i Aftenposten.

Mari Holm Lønseth
2023-11-08 20:00:09

Jeg synes det er et gode at foreldre har mulighet til å velge mellom offentlige og private barnehager. Det gjør at familier kan velge det som passer de best. Mange velger å ha barna sine i privat barnehage og er godt fornøyd med det. Det kan være ulik profil eller pedagogikk som gjør at foreldrene velger nettopp en privat barnehage.💙\n\nMen med forslag fra regjeringen kan foreldre få begrenset valgmulighetene sine dramatisk!\n\nDette kan være det siste året foreldre selv får lov til å bestemme hvilken barnehage barna deres skal gå i. Det vil ikke lengre være vårt ønske om barnehageplass som...

Mari Holm Lønseth
2023-11-07 21:57:16

Regjeringen og SV har innført et innleieforbud som gjør det vanskelig for store deler å ta unna topper i perioder med mye arbeid. \n\nNå blir kulturaktørene hardt rammet, for eksempel Olavshallen og alle de som er ansatt i bemanningsbyrå som jobber med arrangementer. \n\nNå blir det i praksis sånn at seriøse kulturaktører i Trondheim må betale prisen for useriøsitet i byggebransjen rundt Oslo. Det er som å skyte spurv med kanoner.\n\nSelvsagt skal hele og faste stillinger være hovedregelen i norsk arbeidslivet. Det er det i dag, og det var det før innleieforbudet ble innført. \n\nDet burde være ganske enkelt: Lytt,...

Mari Holm Lønseth
2023-10-27 00:08:45

Den morsomme talen fra kongen på slottsmiddagen er et av årets høydepunkt 💙 i år ble talen fremført fra kronprinsen ettersom kongen har fått covid! Vi ønsker kongen god bedring 💙

Mari Holm Lønseth
2023-10-24 16:35:53

Vettet er jevnt fordelt i landet. Jeg mener lokale folkevalgte bør få bestemme om de skal regnes som et turiststed, og derfor få ha søndagsåpne butikker. Sånne beslutninger tas best av lokalbefolkninga, ikke av Statsforvalteren og staten!😫 \n\nPå Frøya har Coop på Dyrøya fått ja til å ha søndagsåpent, mens Coop på Mausund har fått NEI fra Statsforvalteren! Det gir ingen mening. Det er på tide å flytte makt og ansvaret for å bestemme dette til kommunen!

Mari Holm Lønseth
2023-10-23 09:38:40

Noe av det viktigste politiet gjør er å forebygge og etterforske overgrep mot barn. Jeg får vondt i magen av at barn utsettes for overgrep, enten fysisk eller på internett. Det får store konsekvenser for den enkelte. \n\nDessverre ser vi nå en bekymringsfull utvikling i politiet. Det er ikke politiets skyld, men regjeringens. I stedet for å prioritere tiltak som gir effektiv kriminalitetsbekjempelse, bruker regjeringen millioner av kroner på å opprette politikontor som politiet selv ikke ønsker seg. Det er på tide å legge bort gamle kjepphester og heller prioritere det viktigste.

Mari Holm Lønseth
2023-10-21 14:32:26

Hyggelig å stikke innom Trøndelag Unge Høyres generalforsamling 💙 god helg alle sammen! 😎

Laster...
Laster...