Person / Aktør:
Mari Holm Lønseth
Mari Holm Lønseth
Parti: H

Innlegg:
I to dager har vi diskutert trontalen i Stortinget. Trontalen er en gjennomgang av regjeringens politikk og prioriteringer for året som kommer. Heller ikke i år viser regjeringen at de tar ansvar for de store utfordringene vi står foran.\n \nFor Høyre er det viktig at vi skal skape et samfunn som er minst like godt for våre barn og barnebarn som det har vært for oss. Og frem til nå har det jevnt over blitt bedre generasjon for generasjon. Mange av oss har hatt gleden av å leve fra starten av 90-tallet til nå – en periode preget av stor vekst og utvikling både for Norge og for enkeltmennesker. Nå er vi i en periode hvor flere opplever det blir trangere, den sikkerhetspolitiske situasjonen er mer spent og migrasjonen i verden øker. Den veksten og de demokratiske fremskrittene vi har sett de siste 30 årene, er ikke lenger like selvsagte.\n \nNår vi står i store oppgaver som vi gjør nå, må vi sørge for at vi setter inn tiltak som gjør det bedre på lang sikt. Langsiktige utfordringer krever langsiktige tiltak. Og vi må sørge for at det ikke er generasjonene som kommer etter oss er de som skal plukke opp regninga gjennom økte renter. Derfor må vi få den offentlige pengebruken ned. Da er det feil å bruke tid og penger på revers og kortsiktige tiltak.\n\nHøyre vil ta ansvar for at vi nettopp skaper et samfunn som er bedre i morgen enn det er i dag. \n\nDerfor har vi foreslått å holde igjen på den offentlige pengebruken. Økt offentlig pengebruk legger press på renta, og sånn veltes egentlig ansvaret for å prioritere over på enkeltmennesker og familier. Særlig unge i etableringsfasen blir hardt rammet av økt offentlig pengebruk. Når regjeringen ikke tar ansvar for å prioritere, må andre gjøre det. \n\nDerfor må vi investere mer i det vi skal leve av i fremtiden. At alle barn lærer seg å lese, skrive og regne skikkelig. At vi forsker mer for å finne nye, lønnsomme og bærekraftige løsninger. Og at vi gjør det lettere for næringslivet å trygge arbeidsplassene, ikke vanskeligere, gjennom å øke skattene dramatisk over natten. \n\nVi har også foreslått en rekke tiltak for å øke kraftproduksjonen i Norge. Får vi produksjonen av fornybar energi opp, kan vi få klimagassutslippene og strømprisene ned.\n\nHalvveis inn i regjeringsperioden ser vi en regjering som ikke tar ansvar for de store utfordringene vi står foran. De har vært mer opptatt av å lage flere kommuner og fylker, og tvinge politiet til å opprette politikontor de ikke vil ha. Det er feil kurs.

Postet:
2023-10-05 18:38:07

Delt innhold:
I to dager har vi diskutert trontalen i Stortinget. Trontalen er en gjennomgang av regjeringens politikk og prioriteringer for året som kommer. Heller ikke i år viser regjeringen at de tar ansvar for de store utfordringene vi står foran.\n \nFor Høyre er det viktig at vi skal skape et samfunn som er minst like godt for våre barn og barnebarn som det har vært for oss. Og frem til nå har det jevnt over blitt bedre generasjon for generasjon. Mange av oss har hatt gleden av å leve fra starten av 90-tallet til nå – en periode preget av stor vekst og utvikling både for Norge og for enkeltmennesker. Nå er vi i en periode hvor flere opplever det blir trangere, den sikkerhetspolitiske situasjonen er mer spent og migrasjonen i verden øker. Den veksten og de demokratiske fremskrittene vi har sett de siste 30 årene, er ikke lenger like selvsagte.\n \nNår vi står i store oppgaver som vi gjør nå, må vi sørge for at vi setter inn tiltak som gjør det bedre på lang sikt. Langsiktige utfordringer krever langsiktige tiltak. Og vi må sørge for at det ikke er generasjonene som kommer etter oss er de som skal plukke opp regninga gjennom økte renter. Derfor må vi få den offentlige pengebruken ned. Da er det feil å bruke tid og penger på revers og kortsiktige tiltak.\n\nHøyre vil ta ansvar for at vi nettopp skaper et samfunn som er bedre i morgen enn det er i dag. \n\nDerfor har vi foreslått å holde igjen på den offentlige pengebruken. Økt offentlig pengebruk legger press på renta, og sånn veltes egentlig ansvaret for å prioritere over på enkeltmennesker og familier. Særlig unge i etableringsfasen blir hardt rammet av økt offentlig pengebruk. Når regjeringen ikke tar ansvar for å prioritere, må andre gjøre det. \n\nDerfor må vi investere mer i det vi skal leve av i fremtiden. At alle barn lærer seg å lese, skrive og regne skikkelig. At vi forsker mer for å finne nye, lønnsomme og bærekraftige løsninger. Og at vi gjør det lettere for næringslivet å trygge arbeidsplassene, ikke vanskeligere, gjennom å øke skattene dramatisk over natten. \n\nVi har også foreslått en rekke tiltak for å øke kraftproduksjonen i Norge. Får vi produksjonen av fornybar energi opp, kan vi få klimagassutslippene og strømprisene ned.\n\nHalvveis inn i regjeringsperioden ser vi en regjering som ikke tar ansvar for de store utfordringene vi står foran. De har vært mer opptatt av å lage flere kommuner og fylker, og tvinge politiet til å opprette politikontor de ikke vil ha. Det er feil kurs.