Beta
Søket ga 336 treff.
Hadia Tajik
2022-07-24 15:07:50

Vestlandssommar 🌦🚤🎣☺️ Heilt utan filter.

Hadia Tajik
2022-07-22 18:24:26

Oppfølginga etter 22. juli 2011 har berre så vidt begynt, skriv eg i VG. Me har mykje å ordne opp i, både på beredskap mot terror, forebygging av ekstremisme og samanhengen mellom haldninger og handlingar. Du kan lese heile teksten i lenka.\n\nAvisa spurte i går om eg ville skrive eit innlegg til i dag, og det ville eg gjerne. Vonar du lese.\n\n

Hadia Tajik
2022-07-22 11:54:52

❤️✊🏻🌹

Hadia Tajik
2022-07-14 14:01:22

Ny dag - nytt innlegg om skeive sine rettar! Litt om historia, og litt om framtida.\n\nI går spurte Kristin Clemet meg kvifor «Arbeiderparti-folk er så lite rause», i VG. Ho meiner innlegget eg skreiv om pride og politikk - og som er delt her på Facebook - ikkje fortel sanninga om kampen for skeive sine rettar.\n\nSå i dag har eg skrive eit svar. Det kan du lese her:\n\n

Hadia Tajik
2022-07-12 11:14:42

Eg har gått litt gjennom den politiske historia bak sentrale vedtak for skeive sine rettar. Ein raud tråd er at medan Arbeiderpartiet har vore pådrivar for sentrale reformar, så har desse sakane ikkje vore nemnt eingong i partiprogrammet til Høyre. \n\nDette har eg skrive litt om hjå DN, etter at Erna Solberg skreiv eit innlegg om "kor langt me har kome" utan å fortelje at partiet hennar har vore heilt haldningslause i samband med sentrale kampar. Klikk på lenka for å lese. Eg måtte korte innlegget litt ned for å få det på trykk - så her nede limer eg...

Hadia Tajik
2022-07-07 19:53:17

Mammalivet er å ete opp makaronisuppa til Sofia (1,5 år) fordi ho heller vil ha blåbær til middag… 👧🏻🥰

Hadia Tajik
2022-06-28 09:34:28

Eg skriv i VG om tre menn med iransk bakgrunn som krysser kvarandre sine spor, etter åtaket som særleg ramma skeive i Oslo i helga.\nEin er stortingspresident, ein er dørvakt ved London pub - og den tredje er ansvarleg for vald og drap.\n\n❤️🧡💛💚💙💜

Hadia Tajik
2022-06-25 08:17:36

Me veit kven som vart særleg ramma av angrepet i natt: Skeive som viste livsglede midt i Oslo.\n\nMe veit ikkje motivet til gjerningsmannen, men me veit at valden var grufull og meningslaus. \n\nMykje kjærleik og varme tankar til alle som saknar noko etter skytinga, og djup solidaritet med alle som no er redde.\n❤️🧡💛💚💙💜

Hadia Tajik
2022-06-24 20:11:28

Når eit stort, vestleg demokrati som USA no går tilbake på kvinners rett til sjølvbestemt abort, så gjev det ny energi til alle konservative krefter i heile verda. Dessverre.\n\nDet viser òg tydeleg at ingen rettar er skrivne i stein. Det kan alltid koma krefter, eller til og med eit fleirtal, som vil snu på alt.\n\nEg skreiv litt om dette i Dagsavisen her om dagen. Kanskje du har lyst til å lese og vere med i diskusjonen vidare:\n\n

Hadia Tajik
2022-06-23 12:53:43

Me har ein næringsminister med mykje energi - som eit fullada batteri eller ei havvindmølle på full guffe 😃\n\nI dag vart eg med han til industri- og teknologibedriften Rosenberg i Stavanger, for lanseringa av det grønne industriløftet. No kjem 100 tiltak for å løfte sju industriområder:\n🌹 Havvind\n🌹 Batteri\n🌹 Hydrogen\n🌹 CO2-handsaming\n🌹 Prosessindustri\n🌹 Maritim industri\n🌹 Skog- og trenæring, og anna bioøkonomi\n\nMålet er å kutte klimautslepp og skape fleire arbeidsplassar - på ein og same tid.\n\nLes mer om industriløftet her:\n\nhttps://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/gront-industriloft/id2920282/

Hadia Tajik
2022-06-17 13:48:18

Wow. Kor herleg! \nAkkurat no har Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen levert to svært viktige arbeidslivsreformar til Stortinget:\n🌹 rett til heiltid\n🌹 innstrammingar på innleie\nDei gjekk til Kongen i statsråd som proposisjonar i dag. Det inneber at Stortinget skal handsame dei til hausten. Slik det ser ut har forslaga fleirtalet bak seg. \n\nEg er takksam for å ha sendt forslaga på høyring då eg var statsråd, og no er eg stolt av at Marte køyrer dei i mål. Eg veit ho er i gang med meir godt arbeid på feltet - og resultata kjem til å vise seg for folk...

Hadia Tajik
2022-06-05 20:33:27

Finaste smekka som finns, har me her i Rogaland. Sofia sin bestefar var verftsarbeidar mesteparten av sitt vaksne liv. Med industriarbeidarane i «oljå» vart Norge eitt av verdas beste land å bu i.\nOg smekka tåler alt. Same som Sofia sin bestefar. ☺️💪🏻

Hadia Tajik
2022-06-04 16:05:20

Tok med Sofia (snart 1,5 år) på fisketur i Ryfylke. Eg fekk ein flott torsk på første forsøk - og vart litt forskrekka 😅 🐟

Hadia Tajik
2022-05-17 14:31:23

God 17. mai 🌺🇳🇴🍦

Hadia Tajik
2022-03-04 13:37:34

Avslutter veka med positiv covid-test… 🤒\nDifor vart det heller ikkje ein siste tur til Kongen for meg i dag.\nHåper ro i helgen gjer at eg vert frisk. God helg 🌹

Hadia Tajik
2022-03-02 15:38:58

Feil jeg gjorde for 15 år siden, skygger nå over den jobben jeg gjør i regjering.\n\nMitt ansvar i regjeringen har blant annet vært å sette i gang en historisk opprydding i arbeidslivspolitikken, der arbeidstakernes rettigheter og forholdene på mange arbeidsplasser skal bli dramatisk forbedret. Dette fortjener vanlige arbeidsfolk i dag og ikke minst yngre generasjoner som skal inn i arbeidslivet.\n\nDette er selve kjernen i Arbeiderpartiets politikk, og er det vi alltid har stått for. Det var derfor vi ble dannet som folkebevegelse og parti. \nRegjeringen flytter makt til arbeidsfolk. I løpet av de første 100 dagene har vi fremmet forslag...

Hadia Tajik
2022-02-24 12:12:10

Lenge har me tenkt at verda er i ei utvikling med meir demokrati, handel og samarbeid. 🌍 No ser me fleire faretruande teikn som peiker i ei anna retning. Som mor gjer det meg uroleg for framtida, og eg tenker på alle familiane som no lev i uvisse på grunn av den folkerettstridige invasjonen av Ukraina frå Russland si side. Europa er no kasta inn i den mest alvorlege situasjonen sida andre verdskrig.\n\nFolk i Ukraina har mi djupaste medkjensle og solidaritet i den situasjonen dei heilt utan skuld no står i. 🕊

Hadia Tajik
2022-02-23 16:48:27

Jeg har et ønske om alltid å være etterrettelig i mitt politiske arbeid. Når jeg ikke klarer å innfri mine egne krav, vil jeg gjerne rydde opp i det. Jeg innbetaler derfor ekstra skatt for årene 2006-2010.\n\nVG har omtalt at jeg i dag ikke kan dokumentere utgiftene jeg hadde hos mine foreldre i 2006, da jeg ble tildelt pendlerbolig, og at jeg ikke oppdaterte informasjon til arbeidsgiver da jeg valgte å ikke benytte meg av leiekontrakten jeg hadde levert til dem.\n\nDette er mitt ansvar, ingen andres.\n\nJeg burde håndtert dette annerledes allerede da, ved å gi arbeidsgiver oppdatert informasjon. Det gjorde...

Hadia Tajik
2022-02-20 23:17:11

VGs sak om meg og pendlerboliger som avisen publiserte i kveld, skjønner jeg at blir omtalt. At det er 15 år siden, og jeg da var 23 år gammel, kunne vært tydeligere fremhevet.\n\nI motsetning til Aftenpostens presseskandale som jeg fortalte om fredag kveld, så er dette bare noe jeg må tåle å se på trykk.\n\nKort fortalt handler saken om følgende. Les og del den gjerne: \n\nJeg var 23 år og nettopp blitt politisk rådgiver i regjeringen og fikk pendlerbolig i Oslo.\n\nLeieforholdet VG omtaler ble aldri benyttet, fordi jeg heller valgte å oppholde meg hjemme hos mine foreldre der jeg tok...

Hadia Tajik
2022-02-18 22:26:45

I 12 år har jeg valgt å ikke ha pendlerbolig. Unntaket er tre måneder i 2019. Dette forsøker Aftenposten nå å lage en skandale av.\n\nHer er min versjon. Del den gjerne. 🌹\n\nAvisen har nå sagt at de vil publisere en sak om disse tre månedene, og gav meg en frist til kl. 22.00 i kveld for å gi sitater.\n \nGjennom de siste ukene har jeg hatt mye kontakt med dem. Jeg har forklart detaljert og inngående om livet mitt. Likevel vil de lage en sak som er egnet til å mistenkeliggjøre meg, og det helt uten grunn.\n \nI dag fikk...

Laster...
Laster...